Rekrutacja 2014/2015

Uwaga! Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 


Uczelnia ogłasza nabór na studia licencjackie - pomostowe, kierunek pielęgniarstwo.

(pozostało 37 miejsc - stan na 19.09.2014 r.)

Studia bezpłatne, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęcie zajęć - październik 2014

Formularz rekrutacyjny - formularz

Więcej informacji - studia pomostowe 


Uczelnia ogłasza nabór na studia magisterskie, kierunek pielęgniarstwo.

Rozpoczęcie zajęć - październik 2014

Formularz rekrutacyjny - formularz

Więcej informacji - studia magisterskie

Aktualności

Ogłaszamy nabór do 2 grupy studiów magisterskich do dnia rozpoczęcia studiów tj. 25 październik 2014 roku.

 

Kandydaci na studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo, którzy złożyli wymagany komplet dokumentów rekrutacyjnych, od dnia 15 września 2014 r. drogą pocztową będą otrzymywać decyzję Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa WSM w Legnicy o przyjęciu z dniem 1 października 2014 r. w poczet studentów.

 

Decyzją Władz Uczelni zostaje przedłużony termin składania dokumentów rekrutacyjnych na kierunek pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia - pomostowe do dnia 15 września 2014 r. 

 

W dniu 03 września 2014 r. Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy podjął decyzję o zaprzestaniu rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne, na rok akademicki 2014/2015. Decyzja ta została podyktowana zbyt małą liczbą kandydatów.
W związku z tym wszystkie osoby, które złożyły dokumenty rekrutacyjne proszone są o ich odbiór w Dziekanacie Uczelni, a wpłaty wpisowego, które dokonały zostaną zwrócone na numery kont, z których zostały one dokonane.

 

W dniu 20.08.2014 r. Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy podjął decyzję o uruchomieniu od października 2014 r. studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku pielęgniarstwo.
W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które zalogowały się na stronie Uczelni jako kandydaci o dokonanie wpłaty wpisowego (w wysokości 150 zł) i wpłaty pierwszej raty czesnego (w wysokości 500 zł). Termin złożenia dokumentów zostaje przedłużony do dnia 25 października 2014 r.


 

Nabór na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - szczegóły.

Nabór na kurs doskonalący dla ratowników medycznych - szczegóły.

Prowadzimy nabór na studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (trwające 3 semestry) - szczegóły

Nabór na kurs masażu klasycznego - szczegóły

Posiadamy najlepszy sprzęt szkoleniowy na Dolnym Śląsku!