Rekrutacja

Uwaga! Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016


Uczelnia ogłasza nabór na studia magisterskie, kierunek pielęgniarstwo.

Rekrutacja do 15 paździenrika 2015 r.

Rozpoczęcie zajęć - październik 2015 r.

Formularz rekrutacyjny - formularz

Więcej informacji - studia magisterskie pielęgniarstwo


Uczelnia ogłasza nabór na studia licencjackie, kierunek pielęgniarstwo.

Rekrutacja do 15 paździenrika 2015 r.

Rozpoczęcie zajęć - październik 2015 r.

Formularz rekrutacyjny - formularz,

Zajęcia 4 dni w tygodniu, od czwartku do niedzieli.

Więcej informacji - studia licencjackie pielęgniarstwo


Uczelnia ogłasza nabór na studia licencjackie, kierunek ratownictwo medyczne.

Rekrutacja do 15 paździenrika 2015 r.

Rozpoczęcie zajęć - październik 2015 r.

Formularz rekrutacyjny - formularz

Więcej informacji - studia licencjackie ratownictwo medyczne

 

Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo (studia pomostowe) odbędzie się w sobotę, 12 września 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie uczelni, w sali gimnastycznej. Zapraszamy!

 

Nabór na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - szczegóły.

Nabór na kurs doskonalący dla ratowników medycznych - szczegóły.

Prowadzimy nabór na studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (trwające 3 semestry) - szczegóły

Nabór na kurs masażu klasycznego - szczegóły

Prowadzimy nabór na studia podyplomowe Gerontologia - szczegóły

 


 

Posiadamy najlepszy sprzęt szkoleniowy na Dolnym Śląsku!