Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarka–Edukator

logo SKN Pielgniarka-EdukatorStudenckie Koło Naukowe Pielęgniarka–Edukator rozpoczęło działalność na mocy Zarządzenia 5/2018 Rektora WSM w Legnicy i zrzesza studentów kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w WSM w Legnicy.
Misją Koła jest doskonalenie kompetencji pielęgniarek w obszarze edukacji zdrowotnej, jako profesjonalistów/edukatorów uczestniczących w kompleksowym postępowaniu terapeutycznym.

Cele Koła:

Zadania Koła:

Serdecznie zapraszam –  dr Ewa Barczykowska, prof. WSM, Opiekun Naukowy Koła