Termin składania wniosków na stypendia

Szanowni Studenci,

termin składania wniosków na stypendia to 20 marca 2021 r. 

Kontakt ws. pracy magisterskiej

Szanowni Studenci,

których promotorem pracy magisterskiej jest dr W. Zielonka, prof. WSM, proszeni są o pilny kontakt telefoniczny z promotorem, lub spotkanie w piątek 5 marca w godz 16-18 lub sobotę 6 marca w godzinach 9-17 w siedzibie Uczelni.

Ogłoszenie odnośnie podziału na mniejsze grupy

Szanowni Studenci,

prosimy, aby na najbliższych zajęciach studenci I roku dokonali podziału na mniejsze grupy ćwiczeniowe (w każdej grupie po dwie mniejsze). Zgodnie z planem zajęcia w mniejszych grupach odbyć się będą w warunkach symulowanych.

Ostateczny termin zaliczenia - Statystyka medyczna

Szanowni studenci,

uprzejmie informujemy, że ostateczny termin zaliczenia przedmiotu Statystyka medyczna to sobota 6.03.2021 godz. 15, w siedzibie Uczelni w sali nr 3.
Na zaliczenie muszą zgłosić się studenci o następujących numerach albumu: 3624, 3661, 3710, 3741, 3767, 3791.

Ogłoszenie odnośnie II terminów

Szanowni Studenci, prosimy o zapoznanie się z terminami dodatkowymi zaliczeń z przedmiotów na Platformie Zdalnej Edukacji

 

- Drugi termin zaliczenia z przedmiotu Statystyka medyczna - niedziela 28.02.2021 r. godz. 20 dla studentów o numerze albumu 3624, 3661, 3710, 3741, 3791, 3767). Pozostali studenci uzyskali oceny pozytywne.

- Zaliczenie przedmiotu Prawo w praktyce pielęgniarskiej - sobota 27.02.2021 r. g. 18 poprzez ZOOM - a (dla studentów o numerze albumu 3767, 3789, 3661)