Harmonogram zajęć - I rok - 2016/2016

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej www.plan.wsmlegnica.pl został udostępniony szczegółowy harmonogram zajęć dla studentów pierwszego roku.

Jednocześnie dla ułatwienia korzystania informujemy studentów, iż w celu wyświetlenia planu należy, po wyświetleniu strony,  najpierw wybrać swoją grupę (MGR 2016 dla I roku, po lewej), a następnie konkretną datę zjazdu oraz kliknąć wyświetl. Dodatkowe informacje w zakresie korzystania z planu zajęć zostaną podane podczas pierwszego spotkania 16 września. W razie pytań związanych z korzystaniem z planu zajeć, zapraszamy do sali komputerowej (parter, sala nr 1).