Praktyki - pielęgniarstwo II stopnia

Realizacja praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

Kontakty:
mgr Barbara Nachmann – koordynator ds. praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
tel: (76) 854 99 33 wew. 24, tel: (76) 854 99 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres odpowiedzialności:
- koordynowanie wyboru przez studentów placówek na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe (według preferencji studentów)
- przyjmowanie i weryfikacja dzienniczków praktyk zawodowych
- wydawanie skierowań, list obecności, protokołów na praktyki zawodowe
- przyjmowanie protokołów z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych
- wydawanie, przyjmowanie i opracowywanie ankiet ewaluacyjnych placówki przez studenta

dr Ewa Barczykowka – prorektor ds. pielęgniarstwa
tel: (76) 854 99 33 wew. 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres odpowiedzialności:
- nawiązywanie współpracy, weryfikacja placówek, w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
- dobór i weryfikacja kwalifikacji mentorów prowadzących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
- ustalanie harmonogramu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych podczas okresu kształcenia (przyporządkowywanie zajęć na poszczególne semestry)
- akceptacja i aktualizacja sylabusów dla zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
- przyjmowanie wniosków pohospitacyjnych i po ewaluacji praktyk zawodowych oraz podejmowanie działań naprawczych

dr Wiesław Zielonka – zespół ds. praktyk zawodowych
tel. (76) 854 99 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres odpowiedzialności:
- hospitacja i doradztwo w placówkach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w placówkach
- weryfikacja i doskonalenie programów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na podstawie kontaktu z interesariuszami
- analiza ankiet ewaluacyjnych placówek przez studentów
- opiniowanie Arkusza wyboru placówki
- opiniowanie Arkusza wyboru mentora

mgr Aleksander Pękała – kanclerz
Tel. (76) 854 99 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres odpowiedzialności:
- podpisywanie umów z placówkami na realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

 

I. Grupa MGR 2017

 1. Plan praktyk.
 2. Regulamin realizacji praktyk zawodowych.
 3. Arkusz wyboru placówki do prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo.
 4. Arkusz wyboru mentora (opiekuna praktyk).
 5. Pakiet dla mentorów praktyk zawodowych.
 6. Sylabusy do przedmiotów objętych praktyką zawodową.
 7. Dzienniki praktyk:

8. Wykaz jednostek opieki zdrowotnej z którymi Wyższa Szkoła Medyczna ma podpisane umowy o współpracy z podziałem na typy praktyk, które może odbyć student w poszczególnych dziedzinach medycznych

II. Grupa MGR 2018

 1. Plan praktyk.
 2. Regulamin realizacji praktyk zawodowych.
 3. Arkusz wyboru placówki do prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo.
 4. Arkusz wyboru mentora (opiekuna praktyk).
 5. Pakiet dla mentorów praktyk zawodowych.
 6. Sylabusy do przedmiotów objętych praktyką zawodową.
 7. Dzienniki praktyk:

8. Wykaz jednostek opieki zdrowotnej z którymi Wyższa Szkoła Medyczna ma podpisane umowy o współpracy z podziałem na typy praktyk, które może odbyć student w poszczególnych dziedzinach medycznych

 Wykaz jednostek opieki zdrowotnej z którymi Wyższa Szkoła Medyczna ma podpisane umowy o współpracy z podziałem na typy praktyk, które może odbyć student w poszczególnych dziedzinach medycznych