Kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu 
Nazwa kursu Kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych
Cel kursu Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do rozpoznawania stanu zagrożenia życia i podejmowania działań resuscytacyjnych w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci a także niemowląt, zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa.
Odbiorcy kursu Pielęgniarki i Położne
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu (kserokopia)
  • posiadanie przez pielęgniarkę co najmniej trzymiesięcznego stażu w zawodzie (zaświadczenie)
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • wpłata zaliczki w wysokości 200zł na konto Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
    ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
Czas trwania szkolenia specjalistycznego 90 godzin
w tym, zajęcia teoretyczne 30 godzin
w tym, zajęcia praktyczne 60 godzin
Czas trwania 1-1,5 miesiąca
Koszt całkowity 350 zł
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 25-30 osób
Data otrzymania pozwolenia 05.11.2009 r. - zobacz decyzję
Numer decyzji 304/09
Kontakt mgr Dorota Florek
Telefon 76 854 99 41
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Planowany termin rozpoczęcia kursu po zebraniu minimalnej ilości osób

 

 
Egzamin

Podstawowe informacje o egzaminie
Sposób ukończenia/zaliczenia kursu Egzamin
Instytucja egzaminująca Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
Forma egzaminu Teoretyczny lub praktyczny
Data publikacji wyników egzaminu W dniu egzaminu
Zaświadcznienie W dniu egzaminu

 

 
Program kursu

Plan nauczania

Moduł Tematyka Liczba godzin
I Podstawowe zabiegi resuscytacyjne - BLS (teoria 10 godz. + ćwiczenia 15 godz.) 25
II Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - ALS (teoria 20 godz. + ćwiczenia 10 godz.) 35
  Razem 55

 Staż

Moduł Tematyka Liczba godzin
I-II Oddział intensywnej terapii albo oddział intensywnej opieki kardiologicznej albo szpitalny oddział ratunkowy 35
  Razem 35

 
Pytania i odpowiedzi
Jakie warunki muszę spełnić aby rozpocząć kurs specjalistyczny?

Warunkiem przystąpienia do kursu specjalistycznego jest złożenie przez pielęgniarkę wniosku o dopuszczenie do kursu do organizatora kształcenia w terminie przez niego ustalonym, posiadanie przez pielęgniarkę co najmniej 3-miesięcznego stażu w zawodzie potwierdzone na zaświadczeniu z kadr swojego zakładu pracy bądź na podstawie świadectwa pracy oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu a także uiszczenie zaliczki za kurs na konto Wyższej Szkoły Medycznej, najpóźniej tydzień po złożeniu/ wysłaniu dokumentów.

W jakich terminach odbywają się zajęcia?

Zajęcia (wykłady) dobywają się w weekendy (w sobotę i niedzielę) a zajęcia stażowe w terminach ustalanych przez Organizatora (w godzinach funkcjonowania danej placówki stażowej).

Jakie jest postępowanie w przypadku niezdania egzaminu końcowego?

W razie niepomyślnego wyniku egzaminu końcowego pielęgniarka, położna może przystąpić do poprawkowego egzaminu w najbliższym wyznaczonym przez organizatora terminie, w którym będzie przeprowadzany egzamin dla danej dziedziny, nie później jednak niż w ciągu 18 miesięcy od daty zakończenia kursu.

Ile razy można zdawać egzamin poprawkowy?

Trzy razy. W razie trzykrotnego uzyskania przez pielęgniarkę, położną niepomyślnego wyniku egzaminu końcowego pielęgniarka, położna w celu uzyskania dyplomu zdanego kursu specjalistycznego w danej dziedzinie pielęgniarstwa może ponownie ubiegać się o odbycie kursu i ponowne przystąpienie do egzaminu.

W których szpitalach mogę zaliczyć staż / praktyki w ramach kursu specjalistycznego?

Pielęgniarka biorąca udział w kursie odbywa staż zgodnie z programem kursu w terminach podanych przez organizatora i w wyznaczonych przez niego placówkach, z którymi ma podpisane umowy.

Czy mogę liczyć na zwrot kosztów bądź dofinansowanie z innych źródeł w przypadku szkolenia/kursu pełnopłatnego?

O ewentualne dofinansowanie/ zwrot kosztów prosimy pytać w okręgowych izbach pielęgniarskich, pod które Państwo podlegają - Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.