Pielęgniarstwo - studia I stopnia

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia
Cel studiów Uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa
Ilość godzin ogółem 4720 godzin
W tym:
teoria

2420 godzin, z czego:

 • Nauki podstawowe – 480 godzin (Anatomia, Fizjologia, Patologia, Genetyka, Biochemia i biofizyka, Mikrobiologia i parazytologia, Farmakologia, Radiologia);
 • Nauki społeczne z językiem angielskim – 480 godzin (Język angielski, Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Prawo, Zdrowie publiczne, Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki);
 • Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej – 600 godzin (Podstawy pielęgniarstwa, Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna, Dietetyka, Badanie fizykalne, Badania naukowe w pielęgniarstwie, Przedmiot do wyboru: Zakażenia szpitalne / Język migowy / Promocja zdrowia psychicznego);
 • Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 860 godzin (Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Opieka paliatywna, Podstawy ratownictwa medycznego).
Uwaga: 720 godzin zajęć teoretycznych realizowana jest bez bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego.
zajęcia praktyczne 1100 godzin z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej.
praktyki zawodowe 1200 godzin z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej.
Ilość semestrów 6 semestrów
Wpisowe 150 zł (płatne do 15 września 2016 r.), wpisowe jest zwracane w przypadku nieuruchomienia kierunku
Koszty kształcenia

3400 zł / semestr (6 semestrów - zajęcia co tydzień - 4 dni w tygodniu, czwartek-niedziela)
Istnieje możliwość płatności w ratach: 6 * 566 zł.
3350 zł/semestr w przypadku jednorazowej wpłaty w miesiącu danego semestru

Planowane stypendia w roku kalendarzowym 2016*

 • socjalne 300-800 zł/miesiąc (1500-4000 zł/semestr od 1 semestru) ,
 • dla niepełnosprawnych 150-300 zł/miesiąc (750-1500zł/semestr od 1 semestru),
 • Rektora 200-500 zł/miesiąc od 3 semestru.
* - wysokość stypendiów w danym roku akademickim może podlegać zmianom, gdyż jest uzależniona od wielu czynników takich jak m. in.:
1.    Wysokość otrzymanej dotacji na stypendia z MNiSW.
2.    Liczba podań złożonych przez studentów na poszczególne typy stypendiów: socjalne, dla niepełnosprawnych, naukowe.
3.    Liczba studentów
Nr rachunku bankowego ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
Terminy i miejsce zajęć Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku głównym Uczelni: ul. Powstańców Śląskich 3, Legnica. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe realizowane są w placówkach ochrony zdrowia, z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne umowy o realizację tych zajęć.
Wymagane dokumenty
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy (FORMULARZ 2016)
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale (plus ksero),
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers),
 • 3 fotografie o wymiarach 37x52 bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów (od lekarza medycyny pracy) - pobierz wzór zaświadczenia,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty - wpisowe,
 • Nagłówek wyciągu bankowego zawierający nr rachunku bankowego studenta (niezbędne do wypłaty stypendium).
Osoby kontaktowe mgr Joanna Strzyżewska, mgr Dorota Florek
Telefon (76) 854 99 33, 796-996-088
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rekrutacja Warunkiem uruchomienia kierunku jest minimum 40 kandydatów na studia.

 

 
Kadra
dr hab. n. med. Stanisław Szymaniec

dr n. med. – 1970 r.
dr hab. n. med. w zakresie immunologii – 1979 r.
prof nadzwyczajny Akademii Medycznej we Wrocławiu
zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego WSM od 01.08.2006 r.

dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski - PROREKTOR

dr n. farm. - 1969 r.;
dr hab. n. farm. w zakresie chemii organicznej - 1978 r.
zatrudniony na stanowisku prof. WSM od 18.11.2004 r.
Rektor WSM od 30.08.2005 r. do 30.06.2018 r.
Prorektor Prorektor ds. Rozwoju WSM od 01.07.2018 r.

prof. dr hab. n. med. Janusz Bielawski - PROREKTOR

dr n. med. - 1962 r.
dr hab. n. med. w zakresie chirurgii - 1972 r.
tytuł profesora n. med. - 1987 r.
zatrudniony na stanowisku prof. WSM od 01.10.2005 r.

dr n. med. Wiktor Marian Piotrowski

dr n. med. – 1987 r.
Docent WSM od 1.10.2008 r.
wykładowca WSM od 1.10.2008 r.

dr n. med. Adam Kuźmiński

dr n. med. – 2003 r.
wykładowca WSM od 02.2008 r.

dr n. med. Jarosław Czeszejko-Sochacki

dr n. med. – 2005 r.
ordynator pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy
wykładowca WSM od 26.05.2006 r.

Imię i nazwisko Tytuł/stopień naukowy      Specjalność
Iwona Bejster mgr Pielęgniarstwo
Lidia Biłogan mgr Medycyna ratunkowa, pielęgniarstwo zachowawcze
Jarosław Czeszejko-Sochacki dr n. med. Pediatria i alergologia
Stanisław Furtan lek. med. Chirurgia Ogólna, medycyna ratunkowa
Artur Gibała mgr Aplikacja prokuratorska
Elżbieta Grajczyk dr n. med. Pielęgniarstwo
Józef Jagielski prof. dr hab. n. med. Fizjologia kliniczna, elektrokardiologia, genetyka, biocybernetyka
Edyta Kędra doc. dr n. med. Pielęgniarstwo
Beata Koprowska mgr Pielęgniarstwo
Jacek Kurcz dr n. med.. Radiologia i diagnostyka obrazowa
Jerzy Mazurek dr n. hum. Psychologia kliniczna, neuropsychologia
Valentyna Mishenyova lek. med. Psychiatria
Liliana Paczkowska mgr Pielęgniarstwo pediatryczne
Jolanta Pietras doc. dr n. med. Pielęgniarstwo
Witold Pilecki dr hab. n. med. Choroby wewnętrzne
Krystyna Przybyła mgr Pielęgniarstwo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Aleksandra Pytel dr n. med. Pielęgniarstwo
Małgorzata Reszko mgr Pielęgniarstwo
Zbigniew Rykowski dr hab.. N. farm. Nauki farmaceutyczne w zakresie chemii organicznej
Małgorzata Słupska-Kartaczowska      mgr Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii
Agata Szalewicz dr n. biol. Biologia molekularna
Adam Szczeniowski lek. med. anestezjologia i reanimacja
Celina Witkowska dr n. hum. Pedagogika
Grażyna Zbieg mgr Pielęgniarstwo
Wiesław Zielonka mgr Pielęgniarstwo ratunkowe
Piotr Żukrowski dr n. med. Chirurgia onkologiczna