Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Studia Podyplomowe; Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Cel studiów
  • Nabycie kwalifikacji do pracy w służbach BHP na stanowisku inspektora ds. BHP
  • Przekazanie praktycznych umiejętności pracownika służby BHP
Ilość godzin ogółem 180 godzin
Czas trwania studiów studia II-semestralne
Koszt

Dwa semestry po 1400 zł za semestr (opłata wpisowa 300,00 zł)
Opłata za drugi semestr będzie pomniejszona o opłatę wpisową.
W przypadku rezygnacji słuchacza w trakcie trwania studiów opłata
wpisowa nie podlega zwrotowi zjazdów.

Terminy spotkań

1. Zjazd 22/23 Wrzesień 2018
2. Zajzd 20/21 Paździerrnik 2018
3. Zjazd 24/25 Listopad 2018
4. Zajzd 15/16 Grudzień 2018
5. Zajzd 26/27 Styczeń 2019

Terminy zjadów w II semestrze zostaną ustalone wspólnie ze studentami

Wymagane
  • Formularz zgłoszeniowy,
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • 1 zdjęcie
  • dowód wpłaty wpisowego 300,00 zł na konto: Alior Bank
    76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
Informacja Dziekanat
Telefon 76 854 99 33;
e - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 
Program studiów

Przedmioty, wykładowcy i liczba zajęć. Studia podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy"
Kierownik: doc. dr Ryszard Pękała

Lp. Wykładowca Blok tematyczny
1. Prof. dr hab. Stanisław Pielka Znaczenie BHP w kształtowaniu zdrowia pracownika
2. Mgr Iwona Bejster Pomoc przedmedyczna
3. Gen. Ryszard Dąbrowa Ochrona przeciwpożarowa
4. Mgr Dorota Florek Regulacje prawne ochrony pracy
5. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, Legnica Procedury systemu powypadkowego
6. Mgr Gibała Artur Ubezpieczenia pracownicze
7. Doc. dr Ryszard Pękała Obowiązki pracodawcy i pracownika z zakresu BHP w środowisku pracy
8. Dr Piotrowski Wiktor Podstawy medycyny pracy
9. Mgr inż. Strynkowski Krzysztof Ochrona środowiska w zakładach produkcyjnych i usługowych
10. Mgr inż. Anna Zalewska Zagrożenia na stanowisku pracy
11. Mgr inż. Anna Zalewska Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku prac
12. Doc. dr inź. Janusz Prus Dyrektywy UE w zakresie BHP
13. Dr hab. Zbigniew Rykowski Toksykologia przemysłowa
14. Dr Celina Witkowska Andragogika
15. Doc. dr. inż. Janusz Prus Certyfikat Systemu zarządzania BHP
Wg PN-N-18001:200
16. Inż. Marcin Czuba Informatyczne systemy zarządzania BHP
17. Dr Celina Witkowska Dydaktyka wewnętrznego szkolenia BHP
18. Doc. dr Ryszard Pękała Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
Razem: 180 godzin
 

 

 
Pytania i odpowiedzi
Jakie kwalifikacje zdobywa się po skończeniu studiów podyplomowych?

Po skończeniu studiów podyplomowych nabywa się pełne kwalifikacje do pracy w służbach BHP na stanowisku Starszego Inspektora ds. BHP.

Czy po skończeniu studiów podyplomowych mogę prowadzić działalność w zakresie szkoleń BHP?

Tak.

Czy do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie BHP potrzebne są dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne?

Nie. W programie studiów podyplomowych jest wykładany przedmiot "Andragogika" tj. nauka o nauczaniu dorosłych. Przedmiot ten przygotowuje w pełni do prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie BHP.

Czy program studiów podyplomowych odpowiada standardom kształcenia w tym zawodzie?

Tak. Program studiów podyplomowych w zakresie "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" w Wyższej Szkole Medycznej odpowiada standardom kształcenia w tym zawodzie i został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego i zatwierdzony prze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czy po ukończeniu studiów mogę uczyć nowego przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa"?

Nie. Według stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej kwalifikacje do wykładania tego przedmiotu mają nauczyciele dotychczasowego przedmiotu "Przysposobienie obronne".