Formularz rejestracyjny na studia licencjackie, kierunek Ratownictwo Medyczne (październik 2016 r.)

* - pole obowiązkowe
Proszę NIE używać znaków " i ' (cudzysłów, apostrof).
Dane kandydata.
Dane kontaktowe
(Wpisać jeśli inny niż zamieszkania)
Wykształcenie
Stosunek do powszechnego obowiązku służby zdrowia
Inne
(dane potrzebne do stypendium)
(dane potrzebne do stypendium - w przypadku przekroczenia kwoty 850 zł można podać 0)

Kontakt admin@wsmlegnica.pl