Biuletyn Informacji Publicznej

bip

1. Statut uczelni
2. Strategia uczelni
3. Regulamin zarządznia pracami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
4. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
5. Regulamin studiów
6. Regulamin świadczeń dla studentów
7. Zasady i tryb przyjmowania na studia
8. Program studiów
9. Uchwały Senatu
10. Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
11. Raport PKA