Bezpłatne szkolenia dla organów tworzących i zarządzających w podmiotach leczniczych

Podstawowe informacje

DATA

ORGANIZATOR

OPIS

LINK

grudzień 2021 / styczeń 2022

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w partnerstwie z Centrum Medycznych Kształcenia Podyplomowego

Celem projektu jest zapewnienie wzrostu wiedzy i kompetencji osób wchodzących w skład interdyscyplinarnych zespołów zarządzających w podmiotach leczniczych oraz przedstawicieli ich organów tworzących.

 [LINK]