Konsultacje - mgr W. Zielonka

 error 404

Zarządzenie Dziekana w sprawie egzaminów dyplomowych teoretycznych

W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana w sprawie egzaminów dyplomowych teoretycznych dla osób, które do końca roku akademickiego (tj. 30.09.2014) złożyły prace dyplomowe i pozytywnie zaliczyły część praktyczna egzaminu dyplomowego. Proszę się zapoznać ze wspomnianym dokumentem i zastosować.

Załącznik

Zarządzenie Dziekana dotyczące egzaminu dyplomowego oraz poprawkowego egzaminu dyplomowego

W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana dotyczące egzaminu dyplomowego cześć praktyczna oraz poprawkowego egzaminu dyplomowego część praktyczna, z którym bardzo proszę się zapoznać. Załącznik

Egzamin dyplomowy 30-09-2014

Egzamin dyplomowy część praktyczna oraz egzamin poprawkowy dyplomowy część praktyczna zaplanowany na dzień 30.09.2014 r. rozpocznie się o godzinie 10.00.

II termin składania prac dyplomowych

II termin składania prac dyplomowych dla osób chcących przystąpić do egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2013/2014:
- do 15 września 2014 r. złożenie pracy do kontroli antyplagiatowej,
- do  25 września 2014 r. złożenie wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej w Dzienacie.