Obóz sprawnościowy GOPR

Szanowni studenci III roku V semestru kierunku Ratownictwo Medyczne.

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od dnia 10.02.2014 r. do dnia 14.02.2014 r. wyznaczony został do realizacji obóz sprawnościowy GOPR (zimowy).

Podstawowe informacje:
1. Całkowity koszt obozu wynosi 315,00 zł (cena obejmuje koszt noclegów i wyżywienia: 3 posiłki dziennie).

2. Płatności należy dokonać w terminie do dnia 24.01.2014 r., na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3, 59-220 Legnica, prowadzony przez ALIOR BANK, numer rachunku: 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285, z dopiskiem: dodatkowe zajęcia dydaktyczne - obóz sprawnościowy GOPR (zimowy), imię i nazwisko studenta, numer albumu.

3. Zakwaterowanie studentów obywać się będzie w dniu 10.02.2014 r. (poniedziałek) w godzinach od 08:00 do 10:00. Dojazd studentów na koszt własny.

4. Podczas zakwaterowania od każdego studenta pobrana zostanie kaucja zwrotna  w wysokości 50,00 zł.

5. Zakończenie obozu sprawnościowego GOPR (zimowego) odbędzie się w dniu 14.02.2014 r. (piątek) około godziny 16:00.

6. Wpisy do indeksów i kart monitorowania odbywać się będą po zakończeniu obozu.

7. Miejsce obozu: Pensjonat Pegaz, ul. Karkonoska 17, 58-550 Karpacz.

8. Warunki niezbędne do udziału w obozie:

 • brak zaległości w opłacaniu czesnego,
 • uiszczenie opłaty w wysokości 315,00 zł do dnia 24.01.2014 r.

UWAGA!: Studenci, którzy przyjadą:

 • spóźnieni,
 • nieodpowiednio wyekwipowani,
 • bez dokonania obowiązkowej wpłaty

nie zostaną przyjęci na obóz sprawnościowy GOPR (zimowy). Poniesione koszty nie podlegają wówczas zwrotowi.

9. Niezbędne wyposażenie:

 • odzież i obuwie sportowe do marszu w górach w warunkach zimowych (na zmianę),
 • strój sportowy i obuwie sportowe (do przemieszczania się na terenie Pensjonatu),
 • klapki,
 • 2 ręczniki,
 • środki higieny osobistej,
 • notatnik, zeszyt, przybory do pisania.