Zarządzenia Dziekana - RM

Zarządzenia Dziakana w sprawie egzaminu dyplomowego:

Cześć praktyczna.

Cześć teoretyczna.