Egzamin dyplomowy część praktyczna

Niżej wymienione osoby decyzją dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego i Zarządzania zostają niedopuszczone do egzaminu dyplomowego - część praktyczna: 2014, 2024, 2045, 2028, 2015, 2007. Dla wyjaśnienia zaistniałej sytuacji bardzo proszę kontaktować się z Kwesturą.

 

W załączniku znajduje się wykaz osób przewidzianych do egzaminu dyplomowego praktycznego wyznaczonego w czerwcu 2014 r. Niniejszy wykaz może ulec zmianie po weryfikacji złożonych do 15.06.2014 pozostałych dokumentów przez studentów (zgodnie z ogłoszeniem z dnia 30.05.2014 r.). Dotyczy to tylko osób znajdujących się na wykazie - pobierz.