Egzamin dyplomowy poprawkowy - cześć praktyczna

Uwaga studenci o numerach albumu: 1716, 2025, 2028, 2030, 2034: egzamin dyplomowy poprawkowy z części praktycznej  zostaje wyznaczony na dzień 30.09.2014 r. Szczegóły co do składu Komisji i godziny jego rozpoczęcia zostaną podane w osobnym ogłoszeniu