Egzamin dyplomowy - wrzesień 2013

Osoby przystępujące do egzaminu dyplomowego we wrześniu br. (dotyczy to osób, które nie złożyły jeszcze w Dziekanacie obowiązujących egzemplarzy pracy dyplomowej) zobowiązane są w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2013 r. złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

Praca dyplomowa przed jej złożeniem musi zostać zaakceptowana przez promotora oraz musi przejść pozytywnie kontrole antyplagiatową. Nieprzekraczalny termin złożenia pracy do kontroli antyplagiatowej upływa z dniem 10 września 2013 r.