Uroczyste wręczenie dyplomów - wrzesień 2015

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo (studia pomostowe) odbędzie się w sobotę, 12 września 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie uczelni, w sali gimnastycznej. Zapraszamy!

Zarządzenie Dziekana ws. dokumentacji przebiegu przygotowania pracy dyplomowej - studia licencjackie

W załączniku znajduje się Zarządzenie Dziekana w sprawie dokumentacji przebiegu przygotowywania pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) - załącznik.

Zaliczenie POZ 26-06-2015

Uwaga! Zmiana terminu zaliczenia!

Zaliczenie Pielęgniarstwa Podstawowej Opieki Zdrowotnej - odbędzie się  dnia 27.06.2015 r. o godz. 10.30 (bezpośrednio po egzaminach)

Wykaz grup egzamin praktyczny 2015

W załączniku znajduje się podział grup egzaminu praktycznego - załącznik.

Harmonogram obron 2015

W załączniku znajduje się harmonogram obron - załącznik