Ogłoszenie Zakładu Praktyk - pielęgniarstwo pomostowe 2014

Poniżej zamieszczono harmonogramy zajęć praktycznych dla studentów pielęgniarstwa pomostowego 2014.