Egzamin praktyczny - pomostowe 2013

W załączniku znajdują się wykazy osób, które zostają dopuszczone do egzaminu dyplomowego część praktyczna z podziałem na dni egzaminacyjne i komisje. Bardzo proszę zapoznać się z  wykazami i do nich zastosować:

21.06.2014 r.

22.06.2014 r.