Zarządzenie Dziekana ws. powołania komisji egzaminacyjnych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego część praktyczna dla studentów kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia – pomostowe i wyznaczenia terminu tych egzaminów.

Zarządzenie