Ogłoszenie w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną począwszy od dnia 1 października 2021 roku wprowadzamy naukę w systemie hybrydowym

Zajęcia w formie wykładów będą mogłby być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w formie ćwiczeń kształtujące umiejętności praktyczne będą prowadzone w siedzibie Uczelni z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa.