Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2021/2022 [24-26 września 2021]

Szanowni Państwo,
studentów kierunku Pielęgniarstwo II stopnia rozpoczynających studia. zapraszamy na pierwsze zajęcia w piątek, 24 września od godz. 15.30 w siedzibie Uczelni. Natomiast studentów drugiego roku zapraszamy na pierwsze zajęcia w sobotę, 25 września od godz. 8.15 w siedzibie Uczelni.