Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „III Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne” pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu interdyscyplinarnym w obliczu zagrożeń współczesnego świata”

 logo all

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
zapraszają do udziału w

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

 „III Legnickie Interdyscyplinarne Spotkania Medyczne”

„Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu interdyscyplinarnym w obliczu zagrożeń współczesnego świata”,

która odbędzie się

13 maja 2023 r.  w formule on-line, o godz. 9.00

Patronat Honorowy nad Konferencją objęła

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

 

Obszary wiodące konferencji:

   1. Polityka zdrowotna państwa
   2. Ekonomiczne, etyczne i prawne uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego
   3. Działania służb ratowniczych, zabezpieczenie medyczne funkcjonowania służb porządku publicznego
   4. Bezpieczeństwo lekowe w dobie pandemii i konfliktów zbrojnych
   5. Przygotowanie społeczeństwa do zagrożeń epidemiologicznych i radiacyjnych
   6. Funkcjonowanie i działania podejmowane przez organizacje humanitarne
   7. Stan zdrowia społeczeństwa, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, tendencje zmian bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli
   8. Nowoczesne technologie wykorzystywane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
   9. Nowe rozwiązania w zakresie funkcjonowania służb ratowniczych

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Dla każdego z uczestników przewidywany jest certyfikat uczestnictwa, dla ratowników medycznych także punkty edukacyjne.

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji

oraz dokonać rejestracji w arkuszu zgłoszeniowym poprzez podany link.

form image

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym– ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni — Publikacje, po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Anna Zalewska – Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Dominik Łeśko - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Szymon Czyżewski – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Ewa Kilar – Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

 

Komitet Naukowy Konferencji:

mgr Joanna Bronowicka - Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,

dr Ryszard Pękała - Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

dr hab. Zbigniew Rykowski,

dr Wiesław Zielonka,

dr Stanisław Szczerbiński,

dr Irena Smółka.

 

Program

 

Godzina rozpoczęcia

Temat

Prelegent

1.

9:00

9.15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

JM Rektor WSM w Legnicy

dr Ryszard Pękała,

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

mgr Joanna Bronowicka

Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

Moderatorzy:

dr n. o zdr. Wiesław Zielonka

mgr inż. Anna Zalewska

2.

9:30

Organizacja i zarządzanie Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy w czasie pandemii

Joanna Bronowicka

3.

9:50

Postępowanie z pacjentem agresywnym i  w stanach psychotycznych

Mariusz Trela

4.

10:10

Bezpieczeństwo w ujęciu medycznym przy zabezpieczeniu imprez masowych

Szymon Czyżowski

5.

10:30

Oszustwa metodą „na wnuczka” i „na policjanta”

Komenda Miejska Policji w Legnicy

6.

11:05

Czy suplementy diety mogą być niebezpieczne?

Marek Gorczyński

7.

11:25

Dziesięć największych zagrożeń zdrowotnych wg WHO

Iwona Bejster

8.

11:45

Zarządzanie emocjami w sytuacji trudnej wśród pracowników ochrony zdrowia

Sebastian Kozioł

9.

12:05

Stan zdrowia społeczeństwa, zachorowalność  na wybrane choroby – podstawowe dane statystyczne

Wacław Mazur

10.

12:25

Semaglutyd jako trend w odchudzaniu i zagrożenia z nim związane

Piotr Fehler , Mikołaj Sadowski

11.

12:45

Sczepienia ochronne u dzieci

Ewa Gruber, Wiesław Zielonka

12.

13:05

Prawo pacjenta do informacji

Tomasz Juraszek

13.

13:35

Dyskusja

Podsumowanie i zakończenie