Wypłata stypendiów w miesiącu maju 2023

Informujemy, że w dniu 18 maja 2023 wypłaciliśmy:
- wszystkie stypendia rektora za okres marzec- maj 2023 (wartość 28 870 zł)
- zaległe stypendia dla niepełnosprawnych za miesiąc kwiecień 2023 (na kwotę 1125 zł)
- zaległe zapomogi 1000 zł
- suma wypłaconych stypendiów (w dniu 18 maj 2023) wyniosła 30 995 zł,

- wartość otrzymanej dotacji na fundusz stypendialny z MEIN w miesiącu maju wyniosła 31 800 zł (15 maj 2023)

- w związku z powyższym wypłata stypendiów dla niepełnosprawnych za maj 2023 będzie możliwa po otrzymaniu kolejnej transzy płatności z MEIN - szacowany okres to 15-19 czerwca 2023

 

kanclerz WSM
Aleksander Pękała