Zapomogi WSM z tytułu zachorowania na COVID-19

Szanowni Studenci,

  Informujemy, iż uczelnia posiada środki finansowe w formie funduszu sojalno-zapomogowego (z ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na wypłatę zapomóg w maksymalnej jednorazowej wysokości 2400 zł z tytułu zdarzeń losowych w roku 2020. Takim zdarzeniem jest zachorowanie na COVID-19.
  Z racji wysokiej dynamiki dziennej (20%) zależy nam na efektywnym podziale dostępnej puli dla wszystkich chorujących studentów (również tych, którzy zachorują w grudniu 2020). Osoby, które mają pozytywny wynik testu na COVID-19, bardzo prosimy o niewzłoczne złożenie wniosku o przyznanie zapomogi do dziekanatu uczelni i załączenie skanu pozytywnego wyniku testu.
Bardzo pomoże nam to w planowaniu wydatków do końca roku kalendarzowego 2020.

Kanclerz WSM
Aleksander Pękała