Ustalenie wysokości stypendiów w semestrze letnim 2021 oraz wypłaty bieżącej transzy za okres marzec-kwiecień 2021

Informujemy, iż w dniu 14 kwietnia 2021 roku zostały wypłacone:
- stypendia rektora
- stypendia dla niepełnosprawnych
- stypendia socjalne
- zapomogi
Planowana data księgowania wpłat na rachunkach bankowych studentów to 15 kwiecień 2021 roku.

Na rok 2021 uczeni przyznano dotację na fundusz stypendialny w wysokości 257 500 zł (co oznacza 30% spadek względem roku 2020, pomimo identycznej liczby studentów). Jedynie w okresie styczeń-luty 2021 uczelnia już wydała kwotę 92 000 zł , co oznacza że na kolejne 10 miesięcy pozostała kwota do rozdysponowania w wysokości 165 500 zł.
Tym samym wysokość stypendiów w semestrze letnim została ustalona w następujący sposób:

Stypendia dla niepełnosprawnych:
- stopień lekki – 200 zł / miesiąc (przez 5 miesięcy)
- stopień umiarkowany – 300 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)
- stopień zaawansowany 400 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)

Stypendia rektora:
Średnia od 4,83-4,85 – 300 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)
Średnia 4-86-4,90- 350 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)
Powyżej 4,90 - 400 zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)

Stypendium socjalne:
- 1400zł/miesiąc (przez 5 miesięcy)

Zapomogi:
- COVID-19 – 400 zł +25% utraconego dochodu +100% refundacji leków i akcesoriów medycznych do wysokości 400 zł (razem nie więcej niż 2400 zł)
- pozostałe zapomogi – ustalane indywidualnie

 

Kanclerz WSM
Aleksander Pękała