Ogłoszenie w sprawie praktyk zawodowych - Pracownia endoskopowa

Szanowni Studenci,

od dnia 14.05.2021 r. wprowadza się zaliczenie praktyki z przedmiotu Pracownia endoskopowa poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

Wszyscy studenci, którzy ze względu na sytuację epidemiczną nie są w stanie zrealizować praktyki w wyznaczonych placówkach, zobowiązani są w celu realizacji praktyki, napisać pracę zaliczeniową wg wzoru zamieszczonego poniżej. Praca powinna być napisana zgodnie z EBN (oparta na dowodach naukowych) i zawierać wszystkie niezbędne elementy.

Prace wraz załącznikiem nr 3 należy złożyć u koordynatora ds. praktyk zawodowych w terminie do dnia 31 maja br.

 

[WZÓR]