Kurs kwalifikacyjny pracowników ochrony osób i mienia

Ośrodek Kształcenia Kursowego LZDZ w Legnicy ogłasza nabór na

„Kurs kwalifikacyjny pracowników ochrony osób i mienia”

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 18 grudnia 2013 r. (poz 1688).

Ilość godzin – 245 wykładów i ćwiczeń.

Zajęcia prowadzą wyżsi oficerowie policji, prawnik z aplikacją prokuratorską, psycholog, instruktorzy strzelectwa, instruktorzy sztuk walki oraz  ratownik medyczny.

Miejsce prowadzenia zajęć:
- Wrocław
- Legnica
- Świdnica

Koszt – 2.000 zł

Terminy rozpoczęcia zajęć:
- Legnica 01.02.2014 r.
- Wrocław 08.02.2014 r.
- Świdnica 02.02.2014 r.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i uprawnia do wystąpienia do Komendy Wojewódzkiej Policji o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia (dawniej II kl.)

Zapisy i informacje:

Ośrodek Kształcenia Kursowego LZDZ w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3, pok. nr 5
59-220 Legnica
Telefon: 76 85 60 600