Kurs doskonalący dla ratowników medycznych (120 punktów)

Posiadamy najlepszy sprzęt szkoleniowy na Dolnym Śląsku!

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa kursu/szkolenia Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Cel kursu Pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. Za udział w kursie przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych.
Odbiorcy kursu Osoby posiadające tytuł ratownika medycznego, które weszły w pięcioletni okres rozliczeniowy (okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1. stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego).
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego z dołączoną kserokopią dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł ratownika medycznego,
 • pomyślne przejście postępowania kwalifikacyjnego,
 • wpłata zaliczki w wysokości 200zł na konto Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285 (Alior Bank).
Czas trwania szkolenia 48 godzin dydaktycznych (6 dni)
Zajęcia teoretyczne 15 godzin
Zajęcia praktyczne 30 godzin
Egzamin 3 godziny
Planowany termin i miejsce rozpoczęcia kursu 15.03.2014 r.
Tryb zajęć niestacjonarny: sobota-niedziela (2dni + 2 dni + 2 dni)
Miejsce szkolenia Legnica lub Wrocław
Cennik
Ilość osób Cena (za osobę)
10-14 780 zł
15-16 760 zł
17-18 740 zł
19-30 720 zł
Numer rachunku bankowego ALIOR BANK 76 2490 0005 0000 4520 2992 5285
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 20
Regulamin organizacyjny kursu Zobacz regulamin
Kontakt mgr Dorota Florek
Telefon 76 854 99 41
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwagi Kurs doskonalący dla ratowników medycznych jest prowadzony zgodnie z przepisami:
Sprzęt medyczny Zgodny z wymienionym w programie nauczania zobacz
Dodatkowe informacje Możliwość organizacji kursu w formie wyjazdowej w placówce zamawiającego szkolenie.

 
Egzamin

Podstawowe informacje o egzaminie
Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu
Instytucja egzaminująca Egzamin Państwowy odbywa się w siedzibie Organizatora kursu (w miejscu szkolenia)
Forma egzaminu Egzamin teoretyczny - test składający się z pytań dotyczących zagadnień objętych programem kursu (30 min.)
Egzamin praktyczny 3 losowo wybrane zadania objęte programem kursu
Maksymalna liczba punktów (odpowiedzi) na egzaminie testowym 30 pkt
Minimalna liczba punktów (odpowiedzi) na egzaminie testowym 22 pkt
Odsetek punktów (odpowiedzi) niezbędny do zdania egzaminu (w %) 75%
Czas egzaminu: 3 godziny, w tym test: 30 min
Data publikacji wyników egzaminu do 60 min. od momentu zakończenia egzaminu

 

 
Program kursu

Program kursu - zobacz

 
Kadra

 • dr n. med Adam Kuźmiński,
 • lek. med. Adan Szczeniowsk,i
 • piel. spec. Jolanta Sarzyńska,
 • mgr Lidia Biłogan,
 • mgr Agnieszka Choroś,
 • mgr Paweł Juszyński,
 • mgr Joanna Kuka,
 • mgr Janusz Kaczorowski,
 • mgr Beata Kopacka,
 • mgr Magdalena Undro.

 
Akty prawne

 
Pytania i odpowiedzi

Na czym polega doskonalenie zawodowego ratownika medycznego?

Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Jakie formy doskonalenia zawodowego przewidziane są dla ratowników medycznych oraz ile punktów przysługuje za udział?

Za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, przysługują punkty edukacyjne:
1) za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem - 120 punktów edukacyjnych za cały urs doskonalący;
2) za udział w seminarium - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania seminarium, nie więcej jednak nie więcej niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium;
3) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu - 5 punktów edukacyjnych;
4) za udział w posiedzeniu szkoleniowym, o którym mowa w § 5 pkt 2 - 2 punkty edukacyjne;
5) za przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu - 10 punktów edukacyjnych;
6) za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
7) za udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkolenia organizowanych przez pracodawców - 1 punkt edukacyjny za każda godzinę trwania szkolenia, nie więcej jednak niż 80 punktów edukacyjnych za całe szkolenie;
8) za udział w internetowym programie edukacyjnym - 5 punktów edukacyjnych;
9) za opublikowanie jako autor lub współautor:
a) książki naukowej - 50 punktów edukacyjnych,
b) książki popularnonaukowej - 20 punktów edukacyjnych,
c) artykułu naukowego oryginalnego - 15 punktów edukacyjnych,
d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej - 10 punktów edukacyjnych,
e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych - 5 punktów edukacyjnych,
f) tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego - odpowiednio 50 % liczby punktów, o których mowa w lit. a-e.

Jak długo trwa kurs doskonalący dla ratowników medycznych?

Kurs trwa 48 godzin dydaktycznych przez 6 dni; organizowany jest jednym ciągiem (6 dni) lub dzielony na części (2 dni + 4 dni lub 2 dni + 2 dni + 2 dni), jednakże cały kurs musi być zrealizowany w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu doskonalącego.

W jakich godzinach i dniach odbywają się zajęcia podczas kursu doskonalącego dla ratowników medycznych?

Zajęcia odbywają się we wcześniej ustalonych terminach dostosowanych do wymagań grupy. Zajęcia realizowane są jednak najczęściej w formie dzielonej niestacjonarnej, tj. w soboty i niedziele (2 dni + 2 dni + 2 dni), po 8 godzin dziennie.

Jak wygląda egzamin kursu doskonalącego dla ratowników medycznych?

Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych z pięcioma możliwymi odpowiedziami każde, przy czym tylko jedna jest prawidłowa. Pozytywna ocena z tej części egzaminu pozwala na przystąpienie do części praktycznej.
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą trzech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, objętych programem kursu.Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie. Pozytywny wynik egzaminu (obu części) uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego i uzyskania wpisu w kartę przebiegu doskonalenia zawodowego 120 punktów edukacyjnych.

Co dzieje się w przypadku niezaliczenia egzaminu lub jednej z jego części lub niepodejścia do egzaminu?

W tych przypadkach kursant może przystąpić do egzaminu lub jednej jego części w następnym terminie, nie więcej jednak niż dwa razy. W przypadku dwukrotnego niezaliczenia egzaminu poprawkowego lub jednej jego części, uczestnik kursu doskonalącego zobowiązany jest ponownie odbyć wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu doskonalącego.

Jakie wymagania należy spełniać, by przystąpić do kursu doskonalącego?

Kurs kierowany jest do osób, które posiadają dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz które weszły w pięcioletni edukacyjny okres rozliczeniowy (okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1. stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego). Ponadto, aby zgłosić się na kurs, należy wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy z dołączoną kserokopią dyplomu uzyskania tytułu ratownika medycznego.