Potrzeby, możliwości kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w Polsce i Europie

Potrzeby, możliwości kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w Polsce i Europie Legnica 19 kwietnia 2018 r.

Needs, learning opportunities and improving professional qualification of nurses and midwives in Poland and Europe.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
 Organizator konferencji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

 Sekretariat konferencji Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3; 59-220 Legnica
tel.: 76 854 99 33,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wsmlegnica.pl
Ważne terminy 1. Termin rejestracji uczestnictwa - do 15 marca 2018 r.
2. Termin przesyłana e-streszczeń artykułów - do 15 marca 2018 r.
3. Termin przesyłania pełnych tekstów pracy - do 30 marca 2018 r.
Opłaty brak
Karta uczestnika konferencji pobierz
Program konferencji  
Informacja dla autorów Rejestracja przebiega elektronicznie. E-streszczenia (w j. pol. i j. ang.) oraz tekst należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Warunkiem publikacji jest, aby tekst spełniał naukowe i badawcze kryteria i wymagania edytorskie dla autorów - tutaj
Obszary badąń do prezentacji na Konferencji
 1. Rola i zadania pielęgniarstwa w funkcjonowaniu instytucji lecznictwa i ochrony zdrowia w regianalnym oraz lokalnym zdrowiu publicznym.
 2. Problemy kształcenia w obszarze: od kompetencji do specjalizacji zawodowej.
 3. Problemy zawodowe pielęgniarstwa na wybranym /instytucjonalnym/ przykładzie.
 4. Organizacja, kierowanie i zarządzenie w pielęgniarstwie regionalnym i lokalnym.
 5. Nowe wyzwania w pracy, kształceniu pielęgniarek i położnych wobec Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®).
 6. Pozostałe - mieszczące się w zakresie tematyki Konferencji.

 
Komitet naukowy

Przewodniczący

 • dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski, prof. WSM, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

Członkowie

 • doc. dr n. ekon. Ryszard Pękała - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy,
 • doc. dr n. med. Wiktor Piotrowski - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy,
 • dr n. med. Edyta Kędra - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu,
 • dr n. med. Elżbieta Grajczyk - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy/Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu,
 • dr n. med. Andrzej Szpakow - Uniwersytet Medyczny w Grodnie,
 • dr n. hum. Celina Witkowska - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Komitet organizacyjny

 • dr Franciszek Krawczyszyn - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
 • mgr inż. Anna Zalewska - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
 • inż. Maciej Błaszczak - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

 

 
Komunikat

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Potrzeby i możliwości kształcenia oraz  podnoszenia  kwalifikacji zawodowych pielęgniarek  i położnych  w Polsce i w Europie", w dniu 19 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej  Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 3.

Zgodnie z treścią  ”Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” , (Warszawa, XII 2017 r.) obecny stan  pielęgniarstwa  i położnych w lecznictwie  naszego kraju jest trudny i  coraz bardziej  zawiły, co przenosi się na rosnące problemy kształcenia w tych zawodach.   Coraz trudniejsza sytuacja pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce wynika  głównie z  powiększających się braków kadrowych  pielęgniarek i położnych w lecznictwie oraz specyficznych warunków pracy. Sytuację taką pogłębiają  i pogarszają wciąż niskie stawki płacowe w tych zawodach. Wychodząc naprzeciw tym problemom  Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy podejmuje działania aktywnego włączania się na rzecz poprawy sytuacji w tym, istotnym dla zdrowia mieszkańców naszego kraju i Europy, obszarze.

Celem głównym Konferencji jest aktywny udział  środowiska naukowego naszej Uczelni wraz z innymi ośrodkami kształcącymi w tych zawodach  w rozwiązywaniu narastających problemów kadrowych pielęgniarek i położnych w lecznictwie  krajowym i europejskim. Uczestnicy Konferencji podkreślą rolę i znaczenie kształcenia w  budowaniu   i umacnianiu prestiżu zawodowego pielęgniarek i położnych poprzez eksponowanie regulacji prawnych, propagowanie europejskich wzorców  pielęgniarstwa i położnictwa oraz aktualizowanie problemów zawodowych w funkcjonowaniu krajowej służby ochrony zdrowia.

Celem pośrednim jest zwrócenie uwagi ośrodkom decyzyjnym naszego kraju, że istotnym elementem poprawy sytuacji w omawianym zakresie są m.in. otwarte i jasno określone  ścieżki kariery zawodowej oraz awansu finansowego pielęgniarek i położnych w instytucjach i placówkach ochrony zdrowia.
Uczestnicy konferencji pragną podkreślić, że pion pielęgniarski w placówkach ochrony zdrowia powinien  być postrzegany jako aktywna i twórcza kadra zawodowa współdecydująca w znacznym stopniu o wysokich efektach leczniczej działalności placówki, decydujących o kontraktowaniu usług z NFZ – em.
Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, wnioskami i wynikami prowadzonych badań naukowych. Proponowane obszary szczegółowe Konferencji:

 1. Rola i zadania pionu pielęgniarskiego w funkcjonowaniu   instytucji lecznictwa i ochrony zdrowia w  regionalnym i  lokalnym zdrowiu publicznym.
 2. Problemy kształcenia w obszarze: od kompetencji do specjalizacji zawodowej.
 3. Problemy zawodowe  pionu pielęgniarskiego na wybranym /instytucjonalnym/ przykładzie.
 4. Kierowanie, zarządzanie i organizacja w pielęgniarstwie regionalnym i lokalnym.
 5. Nowe wyzwania w pracy i kształceniu pielęgniarek i położnych wobec Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R) .
 6. Pozostałe – mieszczące się w zakresie tematyki Konferencji.

Organizator wyraża nadzieję, że czas  Konferencji będzie doskonałą okazją do  wymiany spostrzeżeń z doświadczeń zawodowych i badań naukowych pomiędzy  przedstawicielami  akademickich ośrodków kształcenia, a także różnych specjalności i awansu  zawodowego pielęgniarek i położnych, co powinno przyczynić się do wyrażenia mocnego stanowiska uczestników Konferencji w potrzebie rozwiązywania zasygnalizowanych wcześniej problemów.


Serdecznie zapraszamy
dr Franciszek Krawczyszyn

 
Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 19 kwiecień 2018 r. godz. 9.00- 14.00

Program

9.00-  9.10 Rejestracja uczestników
9.10 - 9.20 Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji, dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski, prof. WSM, Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy/
dr n. ekon. Ryszard Pękała, Prorektor  Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
9.20- 9.40 Wykład 1,Satysfakcja z zawodu. Opinia absolwentek kierunku „Pielęgniarstwo” z Grodna i Białegostoku, doc. dr n. med. Andrzej Szpakow, mgr Aleksander Szpakow, Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupala w Grodnie, dr n. med. Bianka Misiak, Mikołaj Tomulewicz, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
9.40-10.00  Wykład 2, Komunikacja interpersonalna pielęgniarki XXI w., doc. dr n. med. Wiktor Piotrowski, Prorektor  Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
10.00-10.20 Wykład 3, Zależność jakości kształcenia od potrzeby kształcenia zawodowego pielęgniarek w Polsce i Europie, dr n. med. Irena Smółka, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
10.20-10.40 Wykład 4, Rola edukacji w przeciwdziałaniu zaburzeń psychicznych wśród młodzieży,  prof. Elżbieta Łuczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 10.40-11.00  Przerwa kawowa w obradach
 11.00-11.20 Wykład 5, Pielęgniarka - psychoterapeutka w geriatrii i onkologii, dr n. hum., psycholog kliniczny Jerzy Mazurek, Miedziowe Centrum Zdrowia w Rudnej, mgr pielęgniarstwa Joanna Seregiet, DOR-P „Niebieski Parasol” w Chojnowie
11.20-11.40 Wykład 6, Umiejętności edukacyjne w praktyce pielęgniarskiej, dr n. med. Elżbieta Grajczyk,  Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
11.40-12.00 Wykład 7, Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) wyzwaniem w pracy pielęgniarek, mgr pielęgniarstwa Krystyna Przybyła,  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
12.00-12.20  Wykład 8, Główne determinanty migracji polskich pielęgniarek. Ich ocena kwalifikacji za granicą, dr n. hum. Celina Witkowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu,
12.20-12.40 Wykład 9, Rola i kształcenie pielęgniarek w Kolejowej Służbie Zdrowia, mgr pielęgniarstwa Wojciech Piotr Wiśniewski, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
12.40-13.00 Wykład 10, Wkład i osiągnięcia Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w kształceniu pielęgniarek, doc. dr n. ekon. Ryszard Pękała, Prorektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
13.20-13.40 Wykład 11, Niedożywienie szpitalne pacjenta w praktyce pielęgniarskiej –  studium przypadku, dr  n. o zarządz. Franciszek Krawczyszyn
13.40- 14.00 Dyskusja i podsumowanie

Zakończenie konferencji 

Miejsce obrad:
Wyższa Szkoła Medyczna
ul. Powstańców Śląskich 3
59-220 Legnica

 

 
Zdjęcia

DSC 0445s DSC 0446s DSC 0447s DSC 0449s  DSC 0450s
DSC 0451s  DSC 0452s  IMG 4159s  IMG 4160s IMG 4161s
 DSC 0453s  IMG 4138s  DSC 0455s  IMG 4152s  IMG 4170s
 IMG 4169s  IMG 4165s  IMG 4164s  IMG 4168s  IMG 20180419 102854775 HDR2s

 
Wytyczne prezentacji

W czasie wykładów istnieje możliwość wspomagania się prezentacją przygotowanych w programach Office PowerPoint oraz Open Office Impress. W sali konferencyjnej jest zainstalowany rzutnik i podłączony z nim komputer i zainstalowanym Office 2013 na którym jest możliwość otworzenia prezentacji.