Kobiety w medycynie

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kobiety w medycynie” - 9 marca 2019 r.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
 Organizator konferecji

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA”

Honorowy patronat Senator RP Dorota Czudowska, Prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA”.
Sekretariat konferecji Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
ul. Powstańców Śląskich 3;
59-220 Legnica
tel.: 76 854 99 33,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wsmlegnica.pl
Ważne terminy

1. Przesyłanie abstraktów referatu - do 28 lutego 2019 r.
2. Wybór Uczestników Czynnych - do 4 marca 2019 r.
3. Przesłanie potwierdzenia udziału Uczestników Czynnych - do 5 marca 2019 r.

Opłaty brak
Liczba miejsc 60
Formularz uczestnika konferencji wypełnij formularz zgłoszeniowy
Regulamin konferencji

pobierz

Program konferecji
Informacje dla autorów Rejestracja przebiega elektronicznie. Warunkiem publikacji jest, aby tekst spełniał naukowe i badawcze kryteria oraz wymagania autorskie dla autorów - tutaj
Obszary badań do prezentacji
na Konferecji

1. Wkład kobiet w rozwój nauk medycznych.
2. Pielęgniarka i położna – zawody z historią i przyszłością.
3. Ewolucja kobiecości w kontekście zmian społecznych.
4. Relacje w rodzinie a komunikacja interpersonalna.
5. Kobieta XXI wieku – zdrowie i jego zagrożenia.
6. Kobieta i rodzina w polskim systemie prawnym.
7. Aktywność naukowa studenckich kół naukowych.

Pozostałe informacje

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora (patrz Regulamin Konferencji) oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 
Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kobiety w medycynie”
pod patronatem Senator RP Doroty Czudowskiej
9 marca 2019 r.  
w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy przy ul. Powstańców Śląskich 3
PROGRAM KONFERENCJI

9.00-9.30 Biuro konferencyjne – rejestracja uczestników
9.30  Otwarcie konferencji
Senator RP Dorota Czudowska
doc. dr Ryszard Pękała Rektor WSM w Legnicy
dr Ewa Barczykowska Prorektor
mgr inż. Anna Zalewska Dziekan

9.30-10.00 Program artystyczny
10.00-10.30 Referat wprowadzający –  Senator RP Dorota Czudowska
10.30-12.00 Sesja referatowa

Moderatorzy – Senator RP Dorota Czudowska, doc. dr Ryszard Pękała, dr Andrzej Zychowicz, Grażyna Majchrzyk

10.30-10.40    25 lat Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy - Grażyna Majchrzyk - Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy
10.40-11.00    Stereotyp kobiety w kontekście przemian kulturowych - Maria J. Zajączkowska - mediatorka, trenerka, coach
11.00-11.15    Wkład kobiet w rozwój środowiska lokalnego na przykładzie działalności liderek organizacji społecznych w Legnicy - Antonina Trawnik - Towarzystwo Miłośników Legnicy
11.15-11.30    Udział kobiet w zarządzaniu Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem  w Legnicy - Krystyna Barcik - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
11.30-11.45    Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą …  - Iwona Bejster Grażyna, Majewska-Kaźmierczak - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
11.45-12.00 – dyskusja

12.00-12.30 przerwa kawowa

12.30-14.30 – równolegle:
I sesja aula
II sesja sala 3
III sesja sala 201

12.30-14.30
I sesja naukowa „Zmienna i niezmienna rola kobiety na przestrzeni wieków” - aula

Moderatorzy – mgr inż. Anna Zalewska, doc. dr Wiktor Piotrowski, mgr Iwona Bejster, Sebastian Orłowski, student Uniwersytetu Warszawskiego

12.30-12.45    Leczenie uzależnionych sprawców przestępstw w warunkach izolacji penitencjarnej jako szansa na ich powrót do społeczeństwa i rodziny - Mateusz Ziemblicki - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
12.45-13.00    Wkład kobiet w rozwój nauk medycznych - Anna Grzesiak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
13.00-13.15    Kobiety w medycynie na przestrzeni dziejów - Wiktor Piotrowski, Karolina Piotrowska - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
13.15-13.30    Czy instytucja zachowku zapewnia należytą ochronę majątkową najbliższych członków rodziny spadkodawcy? Postulaty de lege ferenda - Jacek Firlej,
Ewelina Brambor - KN Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
13.30-13.45    Elisabeth Kübler-Ross – „jednokilogramowe nic” - Lucyna Sochocka - PMWSZ w Opolu; Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
13.45-14.00    Heroizm Europejek w walce o dostęp do wykształcenia medycznego - Sebastian Orłowski - Uniwersytet Warszawski / Uniwersytet w Białymstoku
14.00-14.15    Kobiety w rosyjskiej medycynie - Zakariyav Zakaryałov - Dagestański Państwowy Uniwersytet Medyczny w Machaczkale, Dagestan, Rosja
14.15-14.30    O bohaterstwie Wandy Łążyńskiej pseud. Bożawola - Michał Czaplejewski, Ewa Skrzypek -  SKN Historii Medycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Studium Historii Medycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14.30 – podsumowanie

12.30-14.30
II sesja naukowa „Status położnej a samodzielność zawodowa w sprawowaniu opieki nad kobietą” - sala 3

Moderatorzy – dr Ewa Barczykowska, mgr Tomasz Juraszek,  mgr położnictwa Agnieszka Smerdka,  Sara Blanka Trafas – studentka Koło Naukowe Pielęgniarstwo nowoczesne PWSZ, Płock

12.30-12.45    Zawód położnej – profesja marginalizowana od wieków? - Patrycja Zalewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
12.45-13.00    Położne i lekarki. O roli kobiet w medycynie antycznej - Dawid Śliwiński - Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Warszawski
13.00-13.15    Śląska akuszerka Justine Siegemund 1636-1705 i jej wkład w rozwój medycyny - Lucyna Biały - Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka
13.15-13.30    Urodzić się dziewczynką i zostać matką - medyczne grzechy literatury XIX wieku - Adrianna Trojan - Koło Naukowe Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego, Instytut Filologii Polskiej we Wrocławiu
13.30-13.45    Aldona Rymsza – łączniczka, sanitariuszka, pielęgniarka - Tomasz Juraszek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13.45-14.00    Sprawowanie opieki nad kobietą przez położną w XXI wieku – nowe wyzwania dla zawodu - Agnieszka Smerdka - Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
14.00-14.15    Zawód położnej oczami polskich kobiet - Sara Blanka Trafas Monika Krzemińska Aleksandra Patrycja Jaroszewska - Koło Naukowe Pielęgniarstwo nowoczesne PWSZ, Płock
14.15-14.30    Rola i wkład kobiet w rozwój nauk medycznych w kontekście pionierskich badań w zakresie embriologii oraz regulacji prokreacji - Anna Wróbel - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
14.30 – podsumowanie

12.30-14.30
III sesja naukowa „Historia i etos zawodu pielęgniarki” - sala 201

Moderatorzy – dr Renata Chrzan, dr Elżbieta Grajczyk, Piotr Pawłowski – student Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Paulina Mazurek – studentka Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12.30-12.45    Św. Hildegarda z Bingen –  pierwsza lekarka, fitoterapeutka i dietetyczka w XII wiecznych Niemczech - Renata Chrzan - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
12.45-13.00    Rachunek sumienia pielęgniarki według Hanny Chrzanowskiej - Elżbieta Grajczyk - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
13.00-13.15    Hanna Chrzanowska – błogosławiona wśród polskich pielęgniarek - Piotr Pawłowski Paulina Mazurek - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
13.15-13.30    Kształtowanie się pielęgniarstwa na przestrzeni dziejów - Iwona Wierzbicka - Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
13.30-13.45    Pielęgniarka – kobieta z historią oraz przyszłością - Oliwia Radzimska - Uniwersytet Zielonogórski
13.45-14.00    Wanda Ossowska – „naczelna” pielęgniarka czasów zagłady - Piotr Pawłowski Paulina Mazurek - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
14.00-14.15    Barbara Dobrowolska – narodziny polskiego pielęgniarstwa społecznego - Piotr Pawłowski, Paulina Mazurek - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
14.15-14.30    Janina Misiewicz - ocalała medycynierka - Julia Bareła, Ewa Skrzypek - SKN Historii Medycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Studium Historii Medycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14.30 – podsumowanie

14.30-15.00 przerwa na lancz

15.00-16.45 – równolegle:
IV sesja aula
V sesja sala 3
VI sesja sala 201

15.00-16.45  
IV sesja naukowa „Geneza pozycji kobiet w naukach medycznych” - aula

Moderatorzy – mgr inż. Anna Zalewska, dr Andrzej Zychowicz, lic. Natalia Miksiewicz – Koło Naukowe Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego, Instytut Filologii Polskiej we Wrocławiu, Dominik Respondek – student UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15.00-15.15    Ewolucja kobiecości w kontekście zmian społecznych - Andrzej Zychowicz - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
15.15-15.30    Profesor Maria Skłodowska-Curie pionierką nowego wieku i nowej nauki - Franciszek Krawczyszyn - AGROBIOCHEM Legnica
15.30-15.45    Wielkie i niedocenione, czyli efekt Matyldy w naukach medycznych - Jolanta Pietras, Elżbieta Grajczyk - Karkonoska Państwowa Wyższa Zawodowa w Jeleniej Górze
15.45-16.00    Od Henrietty Lacks do HeLa – aspekty kulturowe, etyczne i medyczne - Anna Maria Wybraniec - badacz niezależny
16.00-16.15    Bowaryzm, histeria i melancholia – medyczne przypadki bohaterek kobiecych w literaturze XIX wieku - Natalia Miksiewicz - Koło Naukowe Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego, Instytut Filologii Polskiej we Wrocławiu
16.15-16.30    Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w polskim porządku prawnym - Zlata Dmytruk - Uniwersytet Wrocławski
16.30-16.45    „Słaba płeć, a jednak najsilniejsza, słaba płeć, a jednak najmocniejsza” – czy słowa piosenki E. Bodo znajdują odzwierciedlenie wśród kobiet w medycynie? - Joanna Żarkowska, Dominik Respondek, Barbara Palka - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.45 – podsumowanie

15.00-16.45
V sesja naukowa „Świadomość zdrowotna kobiet i ich rodzin” sala 3

Moderatorzy – dr Ewa Barczykowska,  dr hab. inż. Zbigniew Rykowski, prof. WSM, lic. piel. Joanna Kania – studentka WSM w Legnicy, Filip Krzyżanowski student UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15.00-15.15    Epidemiologia zakażeń bakteryjnych u kobiet hospitalizowanych na oddziałach ginekologiczno-położniczych - Zofia Kiersnowska, Ewelina Lemiech-Mirowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Projekt InterDoktorMen
15.15-15.30    Najczęstsze nowotwory złośliwe będące przyczyną zgonu u kobiet w Polsce i ich obraz kliniczny. Jak rozpoznać objawy alarmujące? - Marta Babiarczyk - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
15.30-15.40    Zakażenie HPV – odpowiedzialność kobiet i mężczyzn - Joanna Kania, Ewa Barczykowska, Monika Gmys - Studenckie Koło Naukowe „Pielęgniarka-Edukator” Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
15.40-15.50    Wiedza matek uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej na temat szczepienia przeciwko wirusowi HPV podstawą wdrożenia prewencji występowania raka szyjki macicy - Ewa Szuster, Anna Pawlikowska - Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
15.50-16.00    Ewolucja kobiecości – stereotypy i oczekiwania społeczne a odnalezienie swojej kobiecej tożsamości - Mateusz Węgrzyn - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.00-16.15    Kobieta w ciąży z zespołem odwracalnej tylnej encefalopatii  - Zespół PRES (opis przypadku) - Sara Blanka Trafas, Monika Krzemińska,
Aleksandra Patrycja Jaroszewska - Koło Naukowe Pielęgniarstwo nowoczesne PWSZ, Płock
16.15-16.30    Kobieta w ciąży zakażona HIV – fakty i mity - Filip Krzyżanowski, Joanna Kurek, Sylwia Lubas - Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.30-16.45    Skuteczność leczenia antyretrowirusowego u kobiet w ciąży – badanie retrospektywne - Joanna Kurek, Sylwia Lubas, Filip Krzyżanowski - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.45 – podsumowanie

15.00-16.45
VI sesja naukowa – Varia - sala 201

Moderatorzy – dr Jarosław Zagrobelny, mgr Małgorzata Kuczera, Bartosz Matuszewski – student UMK w Toruniu

15.00-15.15    Relacje rodzinne a komunikacja interdyscyplinarna - Jarosław Zagrobelny - Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy
15.15-15.30    Oświadczenia zdrowotne skierowane do kobiet w przekazach komercyjnych dotyczące żywności – analiza przepisów prawa międzynarodowego i krajowego - Małgorzata Kuczera - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
15.30-15.45    Satysfakcja pacjentów po leczeniu ortodontycznym - Sara Krell, Karolina Osypko, Paulina Owczarczyk - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
15.45-16.00    Uncja środków zapobiegawczych jest lepsza od tony środków leczniczych.” – czy Polki podzielają zdanie A. J. Cronina? - Dominik Respondek, Joanna Żarkowska, Barbara Palka - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
16.00-16.15    Insulinooporność, zaburzenia metaboliczne i hormonalne u pacjentek z zespołem policystycznych jajników - Agata Łukawska - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.15-16.30    Nietrzymanie moczu i stolca – przemilczany problem u kobiet - Natalia Robak - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.30-16.45    Rodzina w polskim systemie prawnym. Czy definicja ustawowa rodziny nie narusza wolności konstytucyjnej? - Bartosz Matuszewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
16.45 – podsumowanie
16.45-17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 
Komunikat

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy wraz z Polskim Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA” zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kobiety w medycynie”.
Honorowy patronat: Senator RP Dorota Czudowska, Prezes Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA”.

Tematy wiodące konferencji:

Wkład kobiet w rozwój nauk medycznych.
Pielęgniarka i położna – zawody z historią i przyszłością.
Ewolucja kobiecości w kontekście zmian społecznych.
Relacje w rodzinie a komunikacja interpersonalna.
Kobieta XXI wieku – zdrowie i jego zagrożenia.
Kobieta i rodzina w polskim systemie prawnym.
Aktywność naukowa studenckich kół naukowych.

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konferencji oraz dokonać rejestracji w formulazru zgłoszeniowym, do którego link znajduje się tutaj lub na stronie internetowej www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni – Konferencje – „Kobiety w medycynie”.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS www.wsmlegnica.pl w zakładce O Uczelni — Publikacje, po spełnieniu wymagań wskazanych przez Organizatora oraz uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów.

 
Wytyczne prezentacji

W czasie wykładów istnieje możliwość wspomagania się prezentacją przygotowanych w programach Office PowerPoint oraz Open Office Impress. W sali konferencyjnej jest zainstalowany rzutnik i podłączony z nim komputer i zainstalowanym Office 2013 na którym jest możliwość otworzenia prezentacji.

 
Sprawozdanie

W dniu 9 marca 2019 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Kobiety w medycynie”. Honorowy Patronat nad Konferencją objęła Senator RP Dorota Czudowska.
Konferencja wpisała się w coroczne obchody Dnia Kobiet. Z tej okazji kobietom dedykowany był koncert zespołu instrumentalnego uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy pod kierunkiem nauczycieli mgr. Pawła Stuczyńskiego oraz mgr Renaty Piskorz.
Uroczystego otwarcia konferencji wraz z powitaniem zaproszonych gości i uczestników dokonał doc. dr Ryszard Pękała. Wykład wprowadzający wygłosiła Pani Dorota Czudowska Senator RP prezentując sylwetki szesnastu sławnych polskich kobiet, które wywarły niewątpliwy wpływ na historię współczesnego świata,
Celem konferencji było zaprezentowanie udziału kobiet w obszarach nauki, rozwoju zawodów medycznych, edukacji, kultury, wpływu na los człowieka, społeczności lokalnych i całego kraju oraz różnorodnych aspektów kobiecości dawniej i obecnie.  
Obrady obejmowały sesję wspólną oraz sześć sesji naukowych. W sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali wystąpień:

  • Pani Grażyny Majchrzyk, prezes Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy nt. 25 lat Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy;
  • Pani dr Marii J. Zajączkowskiej, mediatorki sądowej, trenerki nt. Stereotyp kobiety w kontekście przemian kulturowych;
  • Pani Antoniny Trawnik, prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy nt. Wkład kobiet w rozwój środowiska lokalnego na przykładzie działalności dwunastu liderek organizacji społecznych w Legnicy;
  • Pani Krystyny Barcik, dyrektor naczelnej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy nt. Udział kobiet w zarządzaniu Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem  w Legnicy;
  • Pani mgr Iwony Bejster, nauczyciela akademickiego z Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy pt. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą …

Bohaterką emocjonalnego, poruszającego wystąpienia była legniczanka Pani Grażyna Majewska-Kaźmierczak pielęgniarka oddziałowa oddziału medycyny paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, a jednocześnie studentka WSM na kierunku Pielęgniarstwo
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska medycznego – ogólnie wzięło w niej udział 187 uczestników. Sesje naukowe zostały podzielone tematycznie  obejmując  następujące obszary zainteresowań uczestników Konferencji: „Zmienna i niezmienna rola kobiety na przestrzeni wieków”, „Status położnej a samodzielność zawodowa w sprawowaniu opieki nad kobietą”, „Historia i etos zawodu pielęgniarki”, „Geneza pozycji kobiet w naukach medycznych” oraz „Świadomość zdrowotna kobiet i ich rodzin”.
Komitet Naukowy Konferencji postanowił wyróżnić następujących studentów, którzy prezentowali swoje prace z pasją i profesjonalizmem:

  • Michała Czaplejewskiego ze Studenckiego Koła Naukowego Historii Medycyny, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • Natalię Miksiewicz i Adriannę Trojan z Koła Naukowego Miłośników XIX w. im. prof. T. Żabskiego, Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu;
  • Sarę Blankę Trafas i Monikę Krzemińską z Koła Naukowego Pielęgniarstwo Nowoczesne, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Płocku;
  • Joannę Żarkowską z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

  Władze Uczelni oraz Komitet Organizacyjny Konferencji serdecznie dziękują wszystkim za udział oraz gratulują nagrodzonym studentom.
Zapewniamy możliwość publikacji pełnych prac pokonferencyjnych w recenzowanym czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście MNiSW – Acta Scholae Superioris Medicinale Legnicensis. Objętość publikacji powinna zawierać się w granicach 20 000-25 000 znaków (włącznie ze spacjami oraz bibliografią). Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 marca 2019 roku.