Wewnętrzny System Zapewniania Jakości

Uchwały i zarządzenia - Wewnętrzny System Zapewniania Jakości
Uchwała nr 22/2019 w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy pdf50
Załącznik do Uchwały nr 22/2019 w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy pdf50
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy - procedury pdf50
System weryfikacji
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych pdf50
Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Pielęgniarstwa 2015/2016 pdf50
Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Pielęgniarstwa 2016/2017 - semestr zimowy pdf50
Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Pielęgniarstwa 2016/2017 - semestr letni pdf50
Harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Pielęgniarstwa 2017/2018 - semestr zimowy   pdf50