Kadra

Aktualna Kadra

Imię i nazwisko

Tytuł/stopień naukowy Specjalność naukowa
Ewa Barczykowska dr n. med. Pielęgniarstwo
Iwona Bejster mgr Pielęgniarstwo
Janusz Bielawski prof. dr hab. n. med. Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lidia Biłogan mgr Specjalista medycyna ratunkowa, pielęgniarstwo zachowawcze
Jarosław Czeszejko-Sochacki doc. dr n. med. Specjalista w zakresie pediatrii i alergologii
Jacek Procelewski mgr inż. Specjalista informatyki
Karolina Graif mgr Filologia angielska
Elżbieta Grajczyk dr n. med. Pielęgniarstwo
Tadeusz Kruzel dr n. med. Neurologia
Anna Liro mgr piel. Pielęgniarstwo psychiatryczne
Jerzy Mazurek dr n. hum. Psychologia kliniczna, neuropsychologia
Tomasz Mytkowski mgr Filologia angielska
Ryszard Pękała dr n. ekon. BHP
Stanisław Pielka prof. dr hab. n. med. Chirurgia
Wikotr Piotrowski doc. dr n. med. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i orgaznicji ochrony zdrowia
Krystyna Przybyła mgr Pielęgniarstwo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Regina Rawska mgr Filologia angielska
Zbigniew Rykowski dr hab. inż., prof. WSM Specjalista w zakresie chemii i stereochemii związków cykloalifatycznych, chemii organicznej, chemii terpenów i związków heterocyklicznych
Beata Słoma mgr Pielęgniarstwo
Irena Smółka dr n. med. Pielęgniarstwo
Stanisław Szymaniec dr hab. n. med., prof. nadzw. AM i WSM) Specjalista w zakresie immunologii i okulistyki
Anita Tadeuszów mgr piel. Pielęgniarstwo nefrologiczne
Przemysław Turek mgr Filologia angielska
Celina Witkowska dr Pedagogika
Grażyna Zbieg mgr Pielęgniarstwo
Wiesław Zielonka dr n. o zdr. Pielęgniarstwo

 
Formularz zgłoszeniowy dla kadry dydaktycznej