Pielęgniarstwo studia II stopnia

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo - studia magisterskie (drugiego stopnia)
Cel studiów Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa
Ilość godzin ogółem

1330 godzin

W tym
Teoria 955 godzin, z czego:
•    Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych – 300 godzin: Moduł – Rozwój pielęgniarstwa i działalność dydaktyczna w pracy zawodowej pielęgniarki: Teoria pielęgniarstwa, Dydaktyka medyczna, Nowoczesne metody nauczania-e-learning, Wybrane problemy andragogiki, Pielęgniarstwo europejskie; Moduł – Badania naukowe w pielęgniarstwie: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie, Praktyka pielęgniarska oparta na faktach, Seminarium magisterskie; Moduł – Organizacja i zarządzanie w pielęgniarstwie: Zarządzanie w pielęgniarstwie, Ustawodawstwo zawodowe; Moduł – Psychoterapia w praktyce pielęgniarskiej.
•    Nauki z zakresu opieki specjalistycznej – 355 godzin: Moduł – Nowoczesne techniki diagnostyczne; Moduł – Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie specjalistycznym: w tym podczas leczenia nerkozastępczego, nad chorym z cukrzycą i jego rodziną, z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, z przetoką jelitową, ze schorzeniami naczyń, z ranami przewlekłymi, z chorobami onkologicznymi, z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, w opiece nad osobami starszymi oraz Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej, Farmakologia kliniczna, Medycyna bólu; Moduł – Poradnictwo zdrowotne i programy edukacji zdrowotnej: Edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dzieci i ich rodzin, Edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dorosłych w rodzinie, Programy edukacyjne, Transkulturowość w pielęgniarstwie;
•    Język angielski – 90 godzin;
•    Przedmioty do wyboru – 210 godzin: Dylematy etyczne w zawodzie pielęgniarki, Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, Podstawy telemedycyny, Zasoby i systemy informatyczne w ochronie zdrowia, Medycyna alternatywna, Autoprezentacja w praktyce pielęgniarskiej, Szpitalna polityka antybiotykowa, Opieka paliatywna e nieonkologicznych stanach chorobowych.
Praktyki zawodowe 375 godzin
Czas trwania studiów 4 semestry
Początek zajęć 1 marzec 2019 r.
Wpisowe 150 zł, wpisowe jest zwracane w przypadku nieuruchomienia kierunku
Koszty kształcenia

2950 zł/semestr (5 rat po 590 zł)

2925 zł/semestr w przypadku jednorazowej wpłaty w pierwszym miesiącu danego semestru

Liczba miejsc

grupy po 110 osób (studia stacjonarne* w systemie weekendowo-wieczorowym)

* - Studia stacjonarne: co najmniej 50% zajęć dydaktycznych realizowane jest z udziałem nauczyciela akademickiego (art. 75 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. 2018 poz. 1668)

Data otrzymania pozwolenia 20 lutego 2018 r. Decyzja i cerytyfikat
Nr rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem oraz terminarzem zjazdów.

* - terminarze zjazdów dla kolejnych semestrów zostaną podane przed rozpoczęciem danego semestru

Miejsce: Legnica ul. Powstańców Śląskich 3.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony (online) - formularz rekrutacyjny, (formularz można wypełnić na miejscu), 
 • Oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 • Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) (kserokopię można wykonać na miejscu),
 • 3 fotografie o wymiarach 37x52 bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów - pobierz wzór zaświadczenia,
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty - wpisowe,
 • Podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach (wzór).

Uczelnia zapewnia bezpłatnie możliwość odbioru dokumentów od kandydata za pośrednictwem kuriera. Szczegółowe informacje dostępne w dziekanacie pod numerem telefonu: 76-854-99-33 w godz 8-15.

Wykaz wymaganych dokumentów - pobierz wykaz

Umowa o naukę Umowa o naukę
Termin składania dokumentów 28 lutego 2019 r. I nabór (warunkiem uruchomienia kierunku jest zarejestrowanie się minimum 40 osób)
30 września 2019 r. II nabór
Osoba kontaktowa mgr Joanna Strzyżewska
Telefon (76) 854 99 33, 796 996 088
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rekrutacja

Formularz rekrutacyjny (fomularz)

 
Plan studiów

Plan studiów magisterskich

 
Program studiów

 
Pytania i odpowiedzi
Ile zjazdów jest w jednym miesiącu podczas roku akademickiego?

Zgodnie z oczekiwaniami studentów uczelnia stara się tak układać plany, aby w każdym miesiącu były 2 zjazdy. Jednakże niezależne od uczelni okoliczności takie jak:

 • święta,
 • zdarzenia losowe (np. zamiecie śnieżne, katastrofy)
 • dostępność kadry dydaktycznej
 • zasadniczy cel jakim jest zrealizowanie programu kształcenia w danym semestrze

powodują że sporadycznie w 1 miesiącu mogą wystąpić 3-4 zjazdy.

Od której godziny rozpoczynają się zajęcia w piątki?

Przy układaniu planu zajęć Uczelnia stara się uwzględniać w miarę możliwości preferencje studentów, tak aby zajęcia rozpoczynały się od godziny 16.00

Ja wygląda procedura zaliczenia zajęć praktycznej nauki zawodu na studiach drugiego stopnia (magisterskie)?

Uczelnia ma podpisane porozumienia na odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu, których wykaz znajduje się na stronie Zakładu Praktyk Zawodowych WSM w Legnicy i do których kieruje studentów.
Jeżeli uczelnia nie ma podpisanej umowy na odbywanie zajęć praktycznej nauki zawodu z danego przedmiotu:

 • krokiem pierwszym jest znalezienie placówki medycznej przez studenta, w której student będzie realizować praktyczną naukę zawodu,
 • w placówce medycznej student podbija pisemną zgodę pracodawcy (kartę zgłoszenia) na odbycie zajęć i dostarcza ją do Zakładu Praktyk Zawodowych Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy,
 • na podstawie otrzymanej karty zgłoszenia uczelnia podpisuje porozumienie z placówką medyczną na odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu,
 • po podpisaniu umowy student może rozpocząć odbywanie zajęć w danej placówce medycznej.

Czy Studentom przysługuje stypendium naukowe od dnia rozpoczęcia studiów?

Tak, jednakże zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Legnicy § 6 pkt 8 - stypendium naukowe na studiach drugiego stopnia mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia nie później niż rok od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 
Kadra

Imię i nazwisko Tytuł/stopień naukowy Specjalność naukowa
Iwona Bejster mgr Pielęgniarstwo
Janusz Bielawski prof. dr hab. n. med. Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lidia Biłogan mgr Specjalista medycyna ratunkowa, pielęgniarstwo zachowawcze
Jarosław Czeszejko-Sochacki doc. dr n. med. Specjalista w zakresie pediatrii i alergologii
Karolina Graif mgr Filologia angielska
Elżbieta Grajczyk dr n. med. Pielęgniarstwo
Edyta Kędra dr n. med. Pielęgniarstwo
Anna Liro mgr piel. Pielęgniarstwo psychiatryczne
Jerzy Mazurek dr n. hum. Psychologia kliniczna, neuropsychologia
Tomasz Mytkowski mgr Filologia angielska
Ryszard Pękała dr n. ekon. BHP
Stanisław Pielka prof. dr hab. n. med. Chirurgia
Wikotr Piotrowski doc. dr n. med. Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i orgaznicji ochrony zdrowia
Krystyna Przybyła mgr Pielęgniarstwo, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Regina Rawska mgr Filologia angielska
Zbigniew Rykowski dr hab. inż., prof. WSM Specjalista w zakresie chemii i stereochemii związków cykloalifatycznych, chemii organicznej, chemii terpenów i związków heterocyklicznych
Beata Słoma mgr Pielęgniarstwo
Irena Smółka dr n. med. Pielęgniarstwo
Stanisław Szymaniec dr hab. n. med., prof. nadzw. AM i WSM) Specjalista w zakresie immunologii i okulistyki
Anita Tadeuszów mgr piel. Pielęgniarstwo nefrologiczne
Przemysław Turek mgr Filologia angielska
Michał Wachowiak mgr Filologia angielska
Celina Witkowska dr Pedagogika
Grażyna Zbieg mgr Pielęgniarstwo