Biblioteka - nowe książki

Uprzejmie informujemy Studentów, że w uczelnianej bibliotece pojawiły się nowe pozycje. Serdecznie zapraszamy do korzystania.

 

L.p. Tytuł Autor Ilość 

Rok
wydania
Wydawnictwo
1. Medyczne konta oszczędnościowe w finansowaniu opieki zdrowotnej Borda M. 1 2015 Wydawnictwo Poltex
2. Infrastruktura techniczna w szpitalu Bujanowska A.,
Biały W.
1 2016 CeDeWu.Pl
3. Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej Gibiński M.,
Ciemierz R.
2 2016 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
4. Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia Moore K.,
Persaud T.V.N.,
Torchia M.G.
2 2016 Edra Urban&Partner
5. Pielęgniarstwo transkulturowe Majda A.,
Zalewska-Puchała,
Ogórek-Tęcza B.
1 2010 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
6. Bunt białych czepków. Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych Kubisa J. 2 2016 Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
7. Egzamin magisterski z pielęgniarstwa Czarkowska-Pączek B. 4 2016 Edra Urban&Partner
8 Pielęgniarstwo hematologiczne Malinowska-Lipień I.,
Fornagiel Sz.
2 2016 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
9. Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej Kilańska D. 2 2015 Wydawnictwo Lekarskie PZWL
10. Farmakologia Rang H.P.,
Dale M.M.,
Ritter J.M.,
Flower R.J.,
Henderson G.
2 2012 Elsevier Urban&Partner
11 Kompendium farmakologii I farmakoterapii Buczko W.,
Danysz A.
2 2016 Edra Urban&Partner
12. Badanie kliniczne Macleoda Douglas G. (red.),
Nicol F.,
Robertson C.
2 2016 Edra Urban&Partner
13. Psychoonkologia – diagnostyka – metody terapeutyczne Dorfmuller M.,
Dietzfelbinger H.
2 2011 Elsevier Urban&Partner