Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarka–Edukator

logo SKN Pielgniarka-EdukatorStudenckie Koło Naukowe Pielęgniarka–Edukator rozpoczęło działalność na mocy Zarządzenia 5/2018 Rektora WSM w Legnicy i zrzesza studentów kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia w WSM w Legnicy.
Misją Koła jest doskonalenie kompetencji pielęgniarek w obszarze edukacji zdrowotnej, jako profesjonalistów/edukatorów uczestniczących w kompleksowym postępowaniu terapeutycznym.

Cele Koła:

  • wdrażanie studentów do pracy naukowej, współuczestnictwo studentów w życiu naukowym Uczelni, reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego oraz stworzenie możliwości realizacji zainteresowań studentów,
  • wspieranie środowiska lokalnego w sferze wychowawczej i edukacyjnej ukierunkowanej na zmianę zachowań zdrowotnych.

Zadania Koła:

  • podejmowanie indywidualnych lub zespołowych prac naukowo-badawczych,
  • prezentacje własnego dorobku na konferencjach naukowo-szkoleniowych,
  • publikowanie artykułów w czasopismach medycznych,
  • nawiązanie współpracy pomiędzy studenckimi kołami naukowymi z różnych ośrodków,
  • organizowanie wykładów, prelekcji, warsztatów szkoleniowych,
  • współpraca z organizacjami zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,
  • promocja własnej aktywności.

Serdecznie zapraszam –  dr Ewa Barczykowska, prof. WSM, Opiekun Naukowy Koła

 

Załączniki:

- Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie 2020