Pierwsza pomoc dla nauczycieli

Posiadamy najlepszy sprzęt szkoleniowy na Dolnym Śląsku!

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa kursu/szkolenia Kurs nadający nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Cel kursu Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Odbiorcy kursu Czynni zawodowo nauczyciele.
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie niezbędnej dokumentacji:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela,
  • wpłata zaliczki w wysokości 200 zł na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy numer PKO BP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161.
Czas trwania kursu, w tym: 30 godzin realizowanych w ciągu 1 tygodnia
Zajęcia teoretyczne 13 godzin dydaktycznych
Zajęcia praktyczne 17 godzin dydaktycznych
Koszt szkolenia (całkowity) 600 zł
Koszt uczestnika 600 zł
Nr rachunku bankowego PKO BP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 8
Telefon 76 854 99 33
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Planowany termin rozpoczęcia kursu: nabór trwa, 
Uwagi Kurs nadający nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 roku).

 
Egzamin

Podstawowe informacje o egzaminie
Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
Forma egzaminu Egzamin teoretyczny - test
Egzamin praktyczny

 
Program kursu

Moduł Tematyka Teoria Praktyka Razem
1 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. 30 min 30 min 60 minut
2 Wezwanie pomocy. Uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia. 15 min 30 min 45 minut
3 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. 15 min - 15 minut
4 Poszkodowany nieprzytomny. Zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna. 15 min 15 min 30 minut
5

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

  • osoby dorosłej
  • dziecka
  • niemowlęcia
Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
120 min 180 min 300 minut
6 Zadławienia. Pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci. 30 min 30 min 60 minut
7 Urazy i skutki urazów. Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem, podtopienia, ukąszenia, użądlenia. 45 min 90 min 135 minut
8 Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych. 30 min 45 min 75 minut
9 Wstrząs - zasady postępowania przeciwwstrząsowego, 30 min 15 min 45 minut
10 Unieruchomienie złamań i zwichnięć. 30 min 45 min 75 minut
11 Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka. Oparzenia termiczne i chemiczne, odmrożenia. 30 min 30 min 60 min
12 Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego. Omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udar mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna. 90 min 30 min 120 minut
13 Zatrucia. Zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć 30 min 15 min 45 minut
14 Wsparcie psychiczne poszkodowanego. 45 min 90 min 135 minut
15 Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Zachowanie na miejscu wypadku. Ocena zagrożenia i zasady postępowania w zakresie pierwszej pomocy. 30 min 30 min 60 minut
16 Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. - 90 min 90 minut
  Razem 13 godz 17 godz 30 godzin