Komunikacja empatyczna służąca współpracy (NVC)

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Nazwa studiów:

Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom - w relacjach, w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC).

Cel i opis studiów:

Celem studiów jest nabycie umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji wspierającej współpracę i porozumienie w oparciu o metodologię NVC.

Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) inaczej nazywane językiem życia lub językiem serca jest narzędziem do komunikacji służącej szeroko rozumianemu porozumieniu z poszanowaniem każdej ze stron. NVC zostało stworzone przez Marshalla B. Rosenberga - psychologa z wykształcenia, nauczyciela i trenera w instytucjach oświaty, mediatora w obszarach objętych konfliktami zbrojnymi i charyzmatycznego działacza na rzecz pokoju.

Proponowane studia podyplomowe zapewniają najwyższą jakość i są unikatowe na rynku, ponieważ:
- prowadzą je w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC
- mają dużą ilość godzin wykładów i praktyki (210 godzin)
- nastawione są na praktyczne umiejętności - ponad 150 godzin ćwiczeń i warsztatów

Adresaci:

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych narzędzi komunikacyjnych i rozwojem świadomości, szczególnie:

- osoby, których praca polega na komunikacji (liderzy, kierownicy, pracownicy działu HR, mediatorzy, coachowie)

- lekarze i pielęgniarki oraz pracownicy sektora medycznego, którzy chcą lepiej współpracować w zespołach i komunikować się z pacjentami

- nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy przedszkoli, opiekunowie w żłobku

- rodzice zainteresowani rozwojem komunikacji między sobą i w relacjach z dziećmi

- osoby, które chcą polepszyć relacje z bliskimi i w związkach,

- osoby planujące certyfikację lub ubiegające się o certyfikat trenera NVC

Korzyści wynikające z odbycia studiów:

- umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce wynikająca z charakteru studiów nastawionych na ćwiczenia i praktykę!

- umiejętność komunikowania się wspierająca współpracę w zespołach

- umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób uwzględniający potrzeby obu stron

- umiejętność zarządzania swoimi emocjami w sposób, który służy porozumieniu i współpracy

- umiejętność przezwyciężania blokad komunikacyjnych

- lepsza komunikacja wynikająca ze zrozumienia potrzeb w kontekście uczuć swoich i innych ludzi np. w środowisku pracy i rodziny

- zaliczenie wszystkich zajęć ze studiów do procesu certyfikacji prowadzonego przez The Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org) (zajęcia prowadzone wyłącznie przez certyfikowanych trenerów NVC)

Wykładowcy:

Wyłącznie certyfikowani trenerzy NVC z uprawnieniami wydanymi przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication).

Szczegółowy wykaz kadry znajduje się w zakładce Kadra.

Filmy poglądowe:
Ilość godzin ogółem: 210
Liczebność grupy

20-26 osób (forma stacjonarna)

20-26 osób (forma on-line)

Warunki zaliczenia studiów: - opłacenie w całości czesnego
- uzyskanie założonych w programie studiów efektów kształcenia (postawa/świadomość - wiedza, umiejętności)
- napisanie pracy dyplomowej (pozytywnie ocenionej przez prowadzącego zajęcia ) na temat “10 rozróżnień kluczowych”
- odbycie 20 sesji empatii z osobą z grupy słuchaczy studiów podyplomowych
- obecność na 93% zajęć (13 z 14 zjazdów)
Czas trwania studiów:

2 lub 3 semestry zależnie od edycji studiów (zobacz zakładkę harmonogram) - 14 zjazdów,

w sobotę (w godzinach 10:00-17:40), w tym przerwa obiadowa 1 h 10 min

w niedzielę (w godzinach 9:00-15:40), w tym przerwa obiadowa 1 h 10 min

1-2 razy w miesiącu

Planowany początek zajęć oraz zapisy:

07.09.2024 r.   V EDYCJA ON-LINE*  - ZAPISY

01.03.2025 r.   VI EDYCJA STACJONARNA*  - ZAPISY

*W przypadku zebrania się minimalnej liczby słuchaczy.

Ostateczny termin rejestracji:

11.08.2024 r. (V EDYCJA ON-LINE)

Miejsce odbywania zajęć stacjonarnych:

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

ul. Powstańców Śląskich 3,
59-220 Legnica

Platforma transmisji on-line:

Zajęcia odbywają się stacjonarnie. Platforma ZOOM dla zajęć online.

Wpisowe:

500 zł, należy wpłacić niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na numer rachunku bankowego Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy: PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161 lub BIC SWIFT: BPKOPLPW (do wpłat z rachunków zagranicznych)

Tytuł przelewu (zależnie od edycji):
Wpisowe SP NVC ONLINE Imię i Nazwisko
Wpisowe SP NVC STACJONARNE Imię i Nazwisko

 

W przypadku nie uruchomienia studiów oplata wpisowa podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Koszty kształcenia:

EDYCJA STACJONARNA / ON-LINE

7 000 zł (za 3 SEMESTRY) / 14 płatności po 500 zł przy zapisie od 01.10.2023 do 31.05.2024 oraz niezwłocznej wpłacie wpisowego. Pierwsza rata płatna przed rozpoczęciem zajęć.

7 420 zł (za 3 SEMESTRY) / 14 płatności po 530 zł przy zapisie po 31.05.2024 oraz niezwłocznej wpłacie wpisowego. Pierwsza rata płatna przed rozpoczęciem zajęć.

7 980 zł (za 3 SEMESTRY) / 14 płatności po 570 zł przy zapisie po 30.06.2024 oraz niezwłocznej wpłacie wpisowego. Pierwsza rata płatna przed rozpoczęciem zajęć.

8 540 zł (za 3 SEMESTRY) / 14 płatności po 610 zł przy zapisie po 31.07.2024 oraz niezwłocznej wpłacie wpisowego. Pierwsza rata płatna przed rozpoczęciem zajęć.

Możliwość dofinansowania studiów: - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
oraz
- Program Inwestuj W Rozwój - bezpłatne pożyczki na dokształcanie z opcją umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki
Dane do wpłat:

WSM w Legnicy
PKO BP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161

BIC SWIFT: BPKOPLPW (do wpłat z rachunków zagranicznych)

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

- formularz zgłoszeniowy (V EDYCJA ON-LINE 07.09.2024 r.)

- formularz zgłoszeniowy (VI EDYCJA STACJONARNA 01.03.2025 r.),
- dowód wpłaty wpisowego 500 zł na konto Uczelni
- ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)

Trwające i zakończone edycje:

I EDYCJA STACJONARNA: marzec 2022 - marzec 2023 (zakończona)

II EDYCJA STACJONARNA: marzec 2023 - marzec 2024 (zakończona)

III EDYCJA ON-LINE: wrzesień 2023 - czerwiec 2024

IV EDYCJA STACJONARNA: luty 2024 - czerwiec 2025

Osoba kontaktowa: Maria Pękała
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:

76 854 99 33 (wew. 10) - sprawy organizacyjne (mgr Dorota Florek)

502 474 224 - sprawy merytoryczne (mgr Marta Kułaga)

 

 
Program

Moduły kształcenia

Efekty kształcenia (postawa/świadomość -
wiedza
umiejętności)

GODZINY

wykład

GODZINY

ćwiczenia

Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga.

postawa/świadomość:
- świadomość wzorów własnej komunikacji i możliwości wpływu na nie
- rozpoznawanie, definiowanie i rozróżnianie podstawowych zagadnień związanych z komunikacją takich jak: nazywanie uczuć, określenie własnych potrzeb, definiowanie próśb
wiedza:
- podstawowe założenie NVC
- elementy w komunikacji budujące porozumienie i blokujące je
- neurobiologiczne podstawy powstawania emocji
umiejętności:
- empatyczne słuchanie
- wyrażanie uczuć
- nazywanie własnych potrzeb
- konstruktywne formułowanie próśb
- wyrażanie wdzięczności

4 11

Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu.

postawa/świadomość:
- świadomość własnych ograniczeń w dialogu
- budowanie postawy otwartości na dialog
wiedza:
- znajomość mapy dialogu
- czynniki wpływające na jakość dialogu
umiejętności:
- słuchanie na poziomie obserwacji, uczuć, potrzeb i próśb
- przekierowywanie uważności na poszczególnych uczestników dialogu
- umiejętność wpływu i zwiększenia szans na dialog i wypracowywania wspólnych rozwiązań
- techniki aktywnego słuchania
- mówienie i słyszenia NIE
- słuchanie odmowy
- kontynuowanie dialogu
- prowadzenie dialogu w trudnych sytuacjach -zwiększanie szans konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

11 

Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych

postawa/świadomość:
- świadomość doświadczanych myśli, emocji, potrzeb
- postawa odpowiedzialności za własne konflikty wewnętrzne
- świadomość mechanizmów radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi
wiedza:
- źródła konfliktów wewnętrznych
- elementy zarządzania sobą
- mechanizm projekcji
- drabina wnioskowania Chrisa Argyrisa
- mechanizmy neurobiologiczne w doświadczaniu silnych emocji
umiejętności:
- samoakceptacja w trudnych sytuacjach
- nazywania stanów emocjonalnych doświadczanych przez siebie i inne osoby
- przechodzenia przez konflikt wewnętrzny
- nazywanie elementów konfliktu wewnętrznego
- nazywanie stanów emocjonalnych bez obwiniania innych
- analiza wpływu stanu emocjonalnego na jakość komunikacji
- analiza niespełnionych potrzeb stojących za uczuciami

 4  11

Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC.

postawa/świadomość:
- otwartość na nazywanie i doświadczanie konfliktu
- przekonania dotyczące konfliktu
wiedza:
- założenia mediacji NVC
- podstawowe umiejętności mediatora
- fazy konfliktu
umiejętności:
- zastosowanie modelu mediacji
- nazywanie potrzeb obu stron w mediacjach
- formułowanie postanowień mediacji
- tłumaczenie języka oskarżeń na pozytywny język potrzeb i próśb
- znajdowanie wspólnego języka w mediacjach
- definiowanie jasnych i zarazem wykonalnych próśb
- elementy osiągania konsensusu w sytuacjach kryzysowych za pomocą mediacji
- sposoby komunikowania nieprzestrzegania uzgodnień osiągniętych w mediacjach

 11

Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji.

postawa/świadomość:
- świadomość doświadczania złości, poczucia winy oraz wstydu i ich akceptacji
- odpowiedzialność za własne emocje
- otwartość na transformację złości, poczucia winy oraz wstydu
wiedza:
- mechanizmy powstawania złości
- kulturowa rola złości, poczucia winy i wstydu
umiejętności:
- zarządzanie złością
- transformacja poczucia winy
- transformacja wstydu
11 

Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji

postawa/świadomość:
- postawa otwartości i zrozumienie pozaświadomych przekazów komunikacyjnych
- obserwacja własnego poziomu energii, postawy ciała, gestów
- rozpoznawanie i budowanie zaufania do sygnałów wysyłanych przez mózg serca i mózg trzewi
wiedza:
- wpływ niewerbalnego kanału komunikacji na przebieg dialogu
- 3 mózgi w ciele
- język statyczny i język procesu
- trójkąt dramatyczny Karpmana
umiejętności:
- rozpoznawanie i nazywanie doświadczeń ciała
- dostrzeganie i nazywania zmian zachodzących w ciele
- rozpoznawanie wpływu na swój poziom energii
- akceptacja siebie i innych
 4 11 

Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające

postawa/świadomość:
- świadomość w jaki sposób przekonania wpływają na nasz język i zachowania
- postawa otwartości wobec przekonań swoich i innych
- uznanie roli i znaczenia przekonań
wiedza:
- czym są przekonania i w jaki sposób się kształtują
- proces pracy z przekonaniami
umiejętności:
- identyfikowanie przekonań
- nazywanie potrzeb stojących za przekonaniami
- zastosowanie procesu transformacji przekonań
- transformacje własnych przekonań
11 

Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji

postawa/świadomość:
- uznanie własnego wpływu, siły i mocy
- otwartość wobec przekonań dotyczących wpływu, siły i mocy
wiedza:
- rozróżnienie schematów relacji z władzą
- rozróżnienie: przemoc - niemoc - współmoc
- definicja i zagrożenia związane z ochronnym użyciem siły
umiejętności:
- odzyskiwanie poczucia wpływu i mocy w trudnych sytuacjach
- nazywanie sytuacji utraty kontaktu z mocą
- sposoby na radzenie sobie w sytuacjach manipulacji
 4  11

Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności

postawa/świadomość:
- wzmacnianie postawy akceptacji rzeczywistości z jednoczesną akceptacją swoich ograniczeń
- zależność, niezależność, współzależność jako postawy życiowe
- wspieranie postawy współzależności
- wybór jako stan wewnętrzny, opcje jako możliwości
wiedza:
- definicja wyuczonej bezradności - przyczyny i konsekwencje
- rozróżnienie pomiędzy bezsilnością i bezradnością
- model dźwigni wpływu Miki Kashtan
umiejętności:
- tworzenie wewnętrznego wspierającego dialogu w sytuacji doświadczania bezsilności
- definiowanie swoich obszarów wpływu i możliwego wpływu
 4 11 

Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności

postawa/świadomość:
- świadomość kulturowych i systemowych uwarunkowań wstydu i poczucia winy
- otwartość na pozytywne i wspierające aspekty doświadczania wstydu i poczucia winy
wiedza:
- różnice pomiędzy poczuciem winy a odpowiedzialnością
- relacja między wstydem a poczuciem winy
- wina i wstyd w paradygmacie dominacji i paradygmacie partnerstwa
- elementy procesu wspierającego zawieranie i dotrzymywanie umów
umiejętności:
- transformacja poczucia winy w odpowiedzialność w sytuacji konfliktu
- wspieranie współpracowników
- przekazywania informacji zwrotnej bez krytycyzmu i wzbudzania poczucia winy
 4 11 

Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach

postawa/świadomość:
- akceptacja swojego niechcianego wpływu w relacji
wiedza:
- spirala przemocy i spirala pojednania wg Olgi Botcharovej
- elementy procesu uczenia się i zmiany w NVC
- znajomość modelu przepraszania i pojednania wg NVC
umiejętności:
- zastosowanie elementów pojednania
- przyjęcie trudnego komunikatu
- wyrażanie żalu
- uzgadnianie działań naprawczych
 11

Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC

postawa/świadomość:
- gotowość podejmowania roli lidera
- przekraczanie poczucia samotności w rolach lidera
- uwarunkowania roli lidera w kontekstach społecznych i kulturowych
wiedza:
- modele przywództwa
- 4 soczewki przywództwa
- sposoby kształtowania zespołu wg Petera Blocka
umiejętności:
- kształtowanie swoich przekonań dotyczących roli lidera
- podejmowanie zobowiązań, ich zmiana i konfrontowanie się ze zobowiązaniami

11 

Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej

postawa/świadomość:
- własny wpływ na zmianę społeczną
wiedza:
- 5 podstawowych systemów wg Miki Kashtan
- system a pole społeczne wg Otto Scharmera
- modele podejmowania decyzji grupowych - uzgadniania systemowe (systemic consensing), convergent facilitation
umiejętności:
- poszerzenie perspektywy dotyczącej wyzwań o perspektywę systemową
- zastosowanie modelu inicjowania zmiany systemowej
- zastosowanie modelu podejmowania decyzji grupowych w sytuacji szkoleniowej
 4  11

Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu

postawa/świadomość:
- odpowiedzialność za własny dobrostan i za sposoby komunikowania potrzeb
- odpowiedzialność za równowagę w życiu osobistym i zawodowym
- zaspokajanie swoich potrzeb w paradygmacie współzależności
- rola wdzięczności w informacji zwrotnej i rozwoju współpracy
wiedza:
- kulturowe blokady wdzięczności i dobrostanu
- pozytywna neuroplastyczność wg Ricka Hansona
umiejętności:
- praktykowanie wdzięczności
- wyrażanie wdzięczności do siebie i innych
- radzenia sobie z blokadami w wyrażaniu i przyjmowaniu wdzięczności
 4  11

 
Harmonogram

W szczególnych przypadkach data, prowadzący zajęcia i kolejność modułów mogą ulec zmianie.

Harmonogram zjazdów - I EDYCJA stacjonarna (luty 2022)

Harmonogram zjazdów 2022

NUMER ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU TRENER SALA
 1  26-27.02.2022 Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga mgr Joanna Nowicka nr 3 i 101
 2  19-20.03.2022 Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu mgr Brygida Dynisiuk nr 201, 203, 204
 3  2-3.04.2022 Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych dr Anna Garbacz AULA
 4  23-24.04.2022

Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC

dr Anna Garbacz  AULA
 5  14-15.05.2022 Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające. mgr Joanna Nowicka  nr 3 i 101
 6  11-12.06.2022 Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji mgr Ewelina Ragiel  AULA
 7  25-26.06.2022 Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji mgr Brygida Dynisiuk  AULA
 8 3-4.09.2022 Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji mgr Marta Kułaga AULA
 9 24-25.09.2022 Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności mgr Ewelina Ragiel AULA
 10 15-16.10.2022 Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności mgr Justyna Dermont-Owsińska AULA
 11 5-6.11.2022 Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach mgr Marta Kułaga AULA
 12 26-27.11.2022 Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC mgr Justyna Dermont-Owsińska AULA
 13 17-18.12.2022 Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej mgr Brygida Dynisiuk  AULA
 14 14-15.01.2023 Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu mgr Monika Szczepanik AULA

Harmonogram zjazdów - II EDYCJA stacjonarna (luty 2023)

Harmonogram zjazdów 2023

NUMER ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU TRENER SALA
 1 11 - 12.02.2023 Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga. mgr Marta Kułaga AULA
 2 4-5.03.2023 Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu. mgr Joanna Nowicka AULA
3 25-26.03.2023 Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych mgr Justyna Dermont-Owsińska AULA
4 15-16.04.2023 Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC. mgr Brygida Dynisiuk AULA
5 6-7.05.2023 Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji dr Anna Garbacz AULA
6 3-4.06.2023 Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji mgr Ewelina Ragiel AULA
7 1-2.07.2023 Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające. mgr Natalia Lach AULA
8 9-10.09.2023 Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji mgr Marta Kułaga AULA
9 30.09 - 1.10.2023 Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności mgr Ewelina Ragiel 3
10 21-22.10.2023 Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności mgr Justyna Dermont-Owsińska 3
11 18-19.11.2023 Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach mgr Marta Kułaga 3
12 13-14.01.2024 Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej mgr Brygida Dynisiuk 3
13 27-28.01.2024 Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu mgr Marta Kułaga 3
14 17-18.02.2024 Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC mgr Monika Szczepanik 3

Harmonogram zjazdów - III EDYCJA ONLINE (wrzesień 2023)

Harmonogram zjazdów 2023

NUMER ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU TRENER
 1 23-24.09.2023 Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga. mgr Marta Kułaga
 2 14-15.10.2023 Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu. mgr Ewelina Ragiel
3 4 - 5.11.2023 Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych mgr Justyna Dermont-Owsińska
4 25-26.11.2023 Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC. mgr Brygida Dynisiuk
5 16-17.12.2023 Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji mgr Joanna Nowicka
6 13-14.01.2024 Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji mgr Ewelina Ragiel
7 3-4.02.2024 Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające. mgr Joanna Nowicka
8 24-25.02.2024 Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji mgr Marta Kułaga
9 16-17.03.2024 Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności mgr Monika Szczepanik
10 6-7.04.2024 Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności mgr Joanna Nowicka
11 27-28.04.2024 Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach dr Anna Garbacz
12 18-19.05.2024 Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC mgr Justyna Dermont-Owsińska
13 8-9.06.2024 Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej mgr Justyna Dermont-Owsińska
14 22-23.06.2024 Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu mgr Marta Kułaga

Harmonogram zjazdów - IV EDYCJA stacjonarna (luty 2024)

Harmonogram zjazdów 2024

NUMER ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU TRENER SALA
 1 17 - 18.02.2024 Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga.  mgr Marta Kułaga 201/204
 2 9-10.03.2024 Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu.  mgr Joanna Nowicka 201
 3 13-14.04.2024 Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych  mgr Justyna Dermont-Owsińska 201
 4 11-12.05.2024 Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC.  dr Anna Garbacz 201
 5 15-16.06.2024 Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji mgr Justyna Dermont-Owsińska  201
 6 14-15.09.2024 Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji  mgr Ewelina Ragiel 3
 7 19-20.10.2024 Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające.  mgr Joanna Nowicka 3
8 16-17.11.2024 Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji  mgr Marta Kułaga 3
9 14-15.12.2024 Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności  mgr Ewelina Ragiel 3
 10 25-26.01.2025 Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności  mgr Marta Kułaga 3
 11 22-23.02.2025 Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach mgr Brygida Dynisiuk  3
 12 22-23.03.2025 Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC mgr Monika Szczepanik 3
 13 26-27.04.2025 Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej  mgr Brygida Dynisiuk 3
 14 31.05-01.06.2025 Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu mgr Marta Kułaga  3

Harmonogram zjazdów - V EDYCJA ONLINE (wrzesień 2024)

Harmonogram zjazdów 2024

NUMER ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU TRENER
 1 7 - 8.09.2024 Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga. mgr Marta Kułaga 
 2 12-13.10.2024 Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu. mgr Brygida Dynisiuk 
 3 9-10.11.2024 Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych  dr Anna Garbacz
 4 7-8.12.2024 Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC.  mgr Natalia Lach
 5 18-19.01.2025 Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji mgr Justyna Dermont-Owsińska 
 6 15-16.02.2025 Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji mgr Ewelina Ragiel 
 7 15-16.03.2025 Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające.  mgr Joanna Nowicka
8 12-13.04.2025 Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji mgr Marta Kułaga 
9 17-18.05.2025 Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności mgr Ewelina Ragiel 
 10 14-15.06.2025 Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności  mgr Joanna Nowicka
 11 6-7.09.2025 Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach dr Anna Garbacz 
 12 4-5.10.2025 Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC mgr Justyna Dermont-Owsińska 
 13 15-16.11.2025 Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej  mgr Brygida Dynisiuk
 14 13-14.12.2025 Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu mgr Marta Kułaga 

Harmonogram zjazdów - VI EDYCJA stacjonarna (luty 2025)

Harmonogram zjazdów 2025

NUMER ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU TRENER
 1 1-2.03.2025 Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga.  
 2 29-30.03.2025 Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu.  
 3 12-13.04.2025 Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych  
 4 10-11.05.2025 Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC.  
 5 21-22.06.2025 Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji  
 6 13-14.09.2025 Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji  
 7 11-12.10.2025 Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające.  
8 22-23.11.2025 Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji  
9 20-21.12.2025 Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności  
 10 14-15.02.2025 Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności  
 11 14-15.03.2026 Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach  
 12 11-12.04.2026 Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC  
 13 9-10.05.2026 Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej  
 14 6-7.06.2026 Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu

 

 
Kadra

Zajęcia prowadzą w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC prowadzącą uczestników do świadomości wpływu na życie, umiejętności komunikowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

 

Opieka merytoryczna: Marta Kułaga

 

Osoby prowadzące zajęcia zostaną opublikowane wraz z harmonogramem studiów.

 

 


 Marta Kułaga

mgr Marta Kułaga

kierownik merytoryczny kursu

                             

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia. Współtworzę taką rzeczywistość poprzez prowadzenie żłobka i przedszkola Krasnal, współtworzenie Leance, współpracę z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy. Prowadzę indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie. Jestem Certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherką (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentką Szkoły Trenerów komunikacji opartej na empatii (2010 –2013), mediatorką (2016-2017 Kurs mediacji Yorama Mozensona).

 

 Brygida Dynisiuk

mgr Brygida Dynisiuk

 

                             

Od 2010 roku zgłębiam Porozumienie bez Przemocy, od 2019 jestem certyfikowaną trenerką w tym nurcie. Fascynuje mnie w jaki sposób język wpływa na to jak się czujemy i jakich dokonujemy wyborów, dlatego prowadzę warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne, facylituję trudne rozmowy oraz prowadzę mediacje. Rozwój osobisty jest moją pasją i praktyką. Marzy mi się świat, w którym sposobami na rozwiązywanie trudności są zaufanie, dialog i kreatywność. Specjalizuję się w obszarze rozwoju umiejętności komunikacji i dbałości o jakość relacji i współpracy. Pracuję z osobami i zespołami doświadczającymi trudności w komunikacji, napięć i konfliktów, aby odbudować relacje i zaufanie a także podnieść jakość współpracy i efektywność. Moja praca jest inspirowana dwiema ideami. Pierwszą jest idea bezprzemocowości (ahimsa) - to zasada moralna, która nawołuje do poszanowanie wszelkiego życia, unikanie wszelkiej przemocy słownej i fizycznej. Druga idea to Sprawiedliwość Naprawcza, stosowana w przypadku rozstrzygania konfliktów i sporów. Jej celem jest odbudowanie relacji i zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie. W przypadku pierwszej idei kontynuuję sposób pracy zapoczątkowany przez Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org/about/marshall). Natomiast w przypadku drugiej idei czerpię z doświadczeń i praktyki Dominica Bartera (www.restorativecircles.org/).

 

 Monika Szczepanik

mgr Monika Szczepanik

 

                             

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Uznana edukatorka. Pomysłodawczyni i realizatorka takich przedsięwzięć jak: Konferencja Empatii, rodzinne obozy w duchu Porozumienia bez Przemocy, kobiece treningi uważności. Od dwóch lat stoi na czele Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Dobra Szkoła" opartej na pedagogikach alternatywnych. W swojej pracy korzysta z własnych wypróbowanych narzędzi. Czerpie inspirację z wielu źródeł, ale przede wszystkim korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyk uważności oraz pracy Brene Brown.

 

 Joanna Nowicka

mgr Joanna Nowicka

 

                             

Jestem. W różnych rolach dzielę się tym co dla mnie ważne, czego doświadczam i czego się uczę, aby wzbogacać życie. Jako trenerka, mediatorka, coach towarzyszę ludziom w drodze, trzymam przestrzeń, wspieram w pielęgnowaniu autentycznych, pełnych miłości relacji ze sobą i z drugim Człowiekiem. Inicjuję przestrzeń wspólnoty i porozumienia. W uważnej obecności jestem świadkiem cudu wrażliwości, odwagi i połączenia. Prowadzę grupy praktykujące, wyjazdy rodzinne, treningi i warsztaty świadomej komunikacji oraz sesje indywidualne, coaching, mentoring i mediacje łącząc idee NVC (Porozumienie bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga, IFS (Internal Family Systems) Richarda C. Schwartza, The Work Byron Katie, The Daring Way Brene Brown i Psychologię Zorientowaną na Proces Arnolda Mindella. Od kilkunastu lat zajmuję się rozwojem osobistym w różnych aspektach i bezpośrednim wpływem przekonań i postawy na jakość życia, a odkąd jestem mamą 11 letniej Lili, szeroko pojętym rozwojem w sferze świadomości rodzicielskiej łącząc idee Porozumienia bez Przemocy i Rodzicielstwa Bliskości, które praktykuję i upowszechniam. Kompetencje coacha zdobyłam w Szkole Coachingu Lilianny Kupaj oraz podczas intensywnego dwustopniowego treningu „Coaching oparty na potrzebach” z Pernille Plantener. Umiejętności mediatora nabyłam podczas rocznego Studium Mediacji opartych na Porozumieniu bez Przemocy oraz rocznego kursu mediacji z Yoramem Mosenzonem. Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych Porozumienia bez Przemocy oraz Porozumienia bez Przemocy dla Trenerów. Ukończyłam studia podyplomowe Trener Treningu Interpersonalnego - zaawansowane narzędzia trenerskie na SWPS. Wciąż jestem w drodze na ścieżce rozwoju i pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach, grupach i superwizjach oraz studiując różne nurty i kierunki terapeutyczne. Poza konceptem dobra i zła jest przestrzeń – Przestrzeń Porozumienia – tam prawdziwie się spotykamy.

 

 Ewelina Ragiel

mgr Ewelina Ragiel

 

                             

Trener NVC certyfikowany przez The Center of Nonviolent Communication Albuquerque USA, coach i mediator w nurcie NVC, psychoterapeutka w nurcie Analizy bioenergetycznej wg. A. Lowena w trakcie szkolenia, praktyk Emotional Core Perception. Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii, absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie oraz MBA University of Minnesota – SGH. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w funkcji finansowej i w branży doradczej. W pracy trenerskiej szczególną wagę przywiązuję do jakości komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz tego, w jaki sposób przetransformować ich negatywny wpływ na siłę i motor działania. Ważne jest dla mnie budowanie dialogu, ponad podziałami, ponad różnicami, w szacunku i uznaniu dla stron. Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z NVC, poczułam, że dotarłam do domu, w którym mogę współdzielić empatię, wzajemne zrozumienie i połączenie na poziomie potrzeb, ponad osądami czy ocenami. Największymi nauczycielami dla mnie każdego dnia są moje dzieci (14 i 5 lat). Mieszkam w Warszawie.

 

 Justyna Dermont-Owsińska

mgr Justyna Dermont-Owsińska

 

                             

Z wykształcenia jestem ekonomistką. Wiele lat pracowałam w sprzedaży i tworzyłam nową jakość w obsłudze klienta. W 2014 roku powołałam i nadal prowadzę Fundację Boczne Drogi, obecnie Fundacja MindfulNVC, propagującą wychowanie i edukację bez przymusu. Jestem inicjatorką i współzałożycielką Wolnej Szkoły w Zielonej Górze, opierającej się na założeniach i wartościach edukacji demokratycznej oraz Porozumienia bez Przemocy. Od 2017 roku współprowadzę Spółdzielnię Socjalna Pracownia opartą o idee turkusowych organizacji. Cenię sobie wartość jaką niesie Porozumienie bez Przemocy w rozwoju osobistym, w rozwoju organizacji i wspólnot, we wspieraniu grup i osób indywidualnych w podejściu do konfliktu i podejmowaniu decyzji. Dzielę się swoim doświadczeniem na warsztatach i sesjach indywidualnych. Prowadzę warsztaty dla rodziców i wychowawców, dla szkół i przedszkoli, jednostek penitencjarnych (areszty i zakłady karne), organizacji, osób zainteresowanych poprawą relacji z innymi i samym sobą. W swojej pracy, oprócz NVC inspiruję się również IFS (system wewnętrznej rodziny), jestem przktykiem tej metody na poziomie 2, focusingiem, The Work Byron Katy, socjokracją, holakracją a w wychowaniu podejściem Jespera Juula.

 

 dr Anna Garbacz

dr Anna Garbacz

 

                             

Z radością dołączam do współprowadzenia studiów podyplomowych z Porozumienia bez przemocy.

Kiedy usłyszałam o NVC w 2009 roku miałam przeczucie, że jest to coś czego szukam przez całe życie. I do dziś, uważam, że miałam rację. Jestem certyfikowaną trenerką NVC i zajmuję się głównie mediacjami, prowadzę treningi grupowe oraz towarzyszę ludziom indywidualnie. Trzykrotnie ukończyłam Intensywny kurs mediacji NVC organizowany przez AKADEMIĘ NVC. Pierwsze kroki jako mediator stawiałam w Anglii w Fundacji Mediatorów Społecznych, zajmujących się konfliktami międzysąsiedzkimi oraz rodzinnymi (East Surrey Community Mediators, Surrey Mediation - Home - Mediation Surrey). Pracę mediatora kontynuuję w Polsce. Współpracuję z instytucjami edukacyjnymi oraz prowadzę własną praktykę zawodową. Ułatwiam ludziom wspólne życie (osobiste, zawodowe, sąsiedzkie), a konflikt jest dla mnie szansą na współtworzenie autentycznych relacji w poczuciu sensu i spełniania.

 

 dr Anna Garbacz

mgr Agnieszka Rzewuska-Paca

 

                             

Agnieszka Rzewuska-Paca, Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (NVC), psycholog i coach.

Prowadzę warsztaty i coaching NVC (Porozumienie bez Przemocy) dla osób chcących żyć świadomie, szkół z sercem i organizacji z duszą.
Jako trenerkę pasjonuje mnie temat pogłębiania świadomości siebie, budowanie własnej sprawczości i mocy. Pracując w oparciu o NVC od 2008r. doświadczyłam jak potężną moc mają słowa, a także jak bardzo potrafią nas ograniczać - trzymając w zamkniętym kręgu myśli i przekonań. Dlatego na swoich warsztatach łączę pracę z umysłem, sercem i ciałem. Widzę jak doświadczanie NVC w Ruchu, w kontakcie z ciałem, pomaga ucieleśnić i szybciej zintegrować te narzędzia i filozofię w swoim życiu.
Szczególnym obszarem mojego zainteresowania jest budowanie relacji z dziećmi. Od 2014 roku jestem związana z Przedszkolem i Żłobkiem “Zielona Wieża”, prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz współtworzę program SchoolOfLife.pl, wspierający młodych ludzi w odkryciu swoich darów i tworzeniu drogi życiowej w zgodzie ze sobą.

 

 Natalia Lach

mgr Natalia Lach

 

                             

Moja przygoda z Nonviolent Communication (NVC) zaczęła się, kiedy jako nauczycielka w jednej z gdańskich szkół marzyłam o pracy w duchu wspólnoty, wsparcia, wymiany, szacunku i akceptacji. Wymienione wartości znalazłam w działalności osób związanych z NVC. Dzisiaj jako certyfikowana trenerka wspieram małe i duże społeczności w rozwiązywaniu konfliktów jako mediator. Lubię słowa Marshalla Rosenberga:

Jestem bardzo ostrożny, używając stwierdzenia:

tak się nie da lub nie mogę.

Mówię raczej… jeszcze nie wiem jak.

 

Chciałabym mieć wkład w szerzeniu pokoju na świecie. Marzę o zmianie w postrzeganiu konfliktu; chciałabym oswoić wiedzę o konflikcie wśród dzieci, aby w dorosłym życiu radziły sobie z nim bez strachu i ze zrozumieniem.

Jestem…

– certyfikowaną trenerką (NVC) Nonviolent Communication

– dyplomowaną nauczycielką języka polskiego,

-- certyfikowana trenerką FRIS®

– mediatorką, wpisaną na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku

 

Prywatnie: Jestem mamą dwóch nastolatków, żoną i właścicielką psa JRT oraz firmy Cotynato? Mieszkam w pięknym Gdańsku, pochodzę z Gliwic i kocham góry.

 

 

 
Pytania i odpowiedzi

Jakie korzyści może dać metoda "Porozumienie bez Przemocy" w sektorze służby zdrowia i w innych obszarach?

"Od roku samodzielnie i we współpracy z certyfikowanymi trenerami NVC zgłębiam zagadnienia Komunikacji bez Przemocy. To coś, dzięki czemu łatwiej mi komunikować się z pacjentami, również tymi przeżywającymi duże emocje, będące barierą w komunikacji, pomaga mi to lepiej rozumieć ten najtrudniejszy, roszczeniowy, zły i krzyczący typ pacjenta, zrozumieć jego potrzeby i poprowadzić rozmowę na właściwe tory wzajemnego zrozumienia i szacunku. Jednak, co muszę otwarcie przyznać, poza korzyściami dla moich pacjentów, NVC jest przede wszystkim ochroną dla mnie, narzędziem obrony własnych granic, zadbaniem o swoje potrzeby w kontakcie z drugim człowiekiem, elementem powodującym zmniejszenie stresu komunikacyjnego i frustracji. Polecam w zawodach wymagających bezpośrednich interakcji z pacjentem/klientem, zwłaszcza tym problemowym, a także osobom pracującym z młodzieżą i działającym w zespołach wymagających współpracy."

Kinga Tyszkiewicz, lekarka na pierwszym roku rezydentury z psychiatrii

Jaka jest proporcja wykładów do ćwiczeń?

Studia są w formie warsztatowej, nastawionej na praktykę. Na 2 dni zjazdów zaplanowane są ok 4 godziny wykładu i 11 godzin ćwieczeń. Poza tym do zaliczenia wymagana jest też praktyka w formie 20 sesji empatii z osobą z grupy.

Co w przypadku, gdy nie napiszę pracy dyplomowej w terminie?

W związku z zakończeniem studiów i umowy o naukę Uczelnia wyznacza czas na bezpłatne oddanie pracy maksymalnie do ostatniego dnia zajęć. Osoby, które nie złożą pracy w tym terminie będą mogły podpisać aneks do umowy o naukę przedłużającą czas trwania seminarium dyplomowego o kolejny semestr. Koszt przedłużenia seminarium dyplomowego to 500 zł.

Uczestnictwo w wymaganych 13 zjazdach podczas studiów jest odrębne od złożenia pracy dyplomowej. Pracę można złożyć nie mając obecności na 13 wymaganych zjazdach.
Każdy student na studiach podyplomowych/ kursie NVC ma prawo do bezpłatnego odrobienia zjazdów do roku czasu od zakończenia studiów.

Do uzyskania dyplomu studiów wymagane są:
- opłacenie w całości czesnego
- napisanie pracy dyplomowej (pozytywnie ocenionej przez prowadzącego zajęcia ) na temat “10 rozróżnień kluczowych”
- odbycie 20 sesji empatii z osobą z grupy słuchaczy studiów podyplomowych
- obecność na 93% zajęć (13 z 14 zjazdów)

Co w przypadku, gdy nie mogę uczestniczyć w danym zjeździe i opuszczę jeden lub więcej zjazdów?

Jeżeli student nie może uczestniczyć w danym zjeździe Uczelnia daje możliwosć uczestnictwa i zaliczenia go w innym terminie:

- na Uczelni (w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy) podczas kolejnej edycji studiów

- w innej lokalizacji wskazanej przez Wykładowcę Uczelni, w której osobiście prowadzi zajęciach o tej samej tematyce

Czym różnią się Studia Podyplomowe od Kursu?

Aby dostać dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych należy opłacić Studia, mieć 93% obecności na zajęciach (można opuścić maksymalnie jeden zjazd, należy go zaliczyć w formie wyznaczonej przez prowadzącego) napisać pracę na temat “10 rozróżnień kluczowych” i odbyć 20 sesji empatii z osobą z grupy.

Aby dostać zaświadczenie o kursie należy opłacić kurs i być obecnym na dowolnej liczbie godzin zajęć (zaświadczenie będzie zawierało faktyczną liczbę godzin na której kursant był obecny).

Jeśli jestem kursantem to czy muszę pisać pracę i odbyć sesje empatii?

Są one rekomendowane jako nauka w praktyce również dla kursantów. Nie jest to jednak obowiązek.

Czy mogę zrezygnować ze studiów w trakcie kształcenia?

Tak. Zgdnie z obwiązującą Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce student ma prawo do wypowiedzenia umowy o naukę na piśmie z zachowaniem 1 miesięczniego okresu wypowiedzenia. Oznacza to,  że student zobowiązany jest do zaplaty pełnego  czesnego jeszcze za bieżący jak i kolejny miesiąc w którym złożył wypowiedzenie, po czym umowa wygasa.
Ze względów praktycznych (możliwości dokończenia studiów w przyszłości) rekomendujemy studentom, aby rozważyli możliwosć wypowiedzenia umowy na koniec bieżącego  semestru.

Czy zajęcia będą nagrywane?

Niestety nie. Ze względu na dbałość o ochronę wizerunku wszystkich słuchaczy studiów i charakter studiów (często podejmowane są osobiste tematy) uczelnia nie będzie archiwizować zajęć prowadzonych w trybie on- line. Jednocześnie przypominamy, że Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim każdy student nie ma prawa bez zgody pisemnej uczelni i prowadzącego zajęcia archiwizować zajęć na polu eksploatacji jakim jest forma filmu wideo. Dodatkowo każdy słuchacz też musiałby udzielić takiego pozwolenia na piśmie osobie pragnącej archiwizować zajęcia.

Czy wpisowe podlega zwrotowi w przypadku nieuruchomienia danej edycji studiów?

Tak. Jeżeli uczelnia nie uruchamia danej edycji studiów, wpisowe podlega zwrotowi w pełnej wysokości. Uczelnia po zakończeniu rekrutacji daje możliwość albo zwrotu wpisowego, albo pozostawienia wpisowego na rachunku bankowym uczelni, co oznacza automatyczną rejestrację na studia w następnym semestrze.

Czy mogę wznowić naukę po przerwie?

Tak. Jeżeli student zaliczy pełny semestr studiów, może kontynuować naukę w kolejnych edycjach studiów na naszej uczelni.

Jak rozpocząć certyfikację NVC?

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia ścieżki certyfikacji jest odbycie co najmniej 20 dni szkolenia z Certyfikowanymi Trenerami.
Studia/Kurs NVC w Legnicy to 28 dni szkoleń z Certyfikowanymi Trenerami.

Studia, ze względu na to, że są prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów NVC,  można w całości zaliczyć do procesu przygotowania do certyfikacji prowadzonej przez The Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org). 

O procesie certyfikacji można przeczytać tu: http://trenerzynvc.pl/certyfikacja-nvc/ oraz tu https://www.cnvc.org/pl/orzecznictwo

Nie potrzeba certyfikatu, żeby dzielić się NVC z innymi. Więcej informacji o tym jak to robić tutaj: http://trenerzynvc.pl/certyfikacja-nvc/ 

 
Opinie

Studenci

 


 m-icon                              

Komu poleciłbym studia?
- Każdemu, kto jest w stałych relacjach, czy to osobistych (mąż, ojciec, syn) czy zawodowych (szef, podwładny, współpracownik)

Co mi dają te studia?
- Nowy sposób patrzenia na swoją osobę oraz na moje funkcjonowanie w relacjach. Przejście z bezradności do brania odpowiedzialności za budowę i odbudowę relacji!

 Sebastian z Wrocławia

inżynier DevOps

 

 m-icon                              

Dzięki "Fundacji dla Rodziny" dowiedziałem się o studiach podyplomowych Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom - w relacjach, w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC) w WSM w Legnicy.

Moje serce zabiło szybciej mówiąc mi "musisz tam być", "idź tam" !
Dzisiaj, kończąc te studia, zauważam, że:
- zacząłem częściej przytulać swoje dzieci, co znacząco poprawia nasze relacje (zwłaszcza z młodszymi dziećmi);
- łatwiej mi nazywać swoje uczucia, czyli "wiem co u mnie słychać";
- dzięki temu, że mam kontakt ze sobą, mam więcej cierpliwości dla żony i dzieci;
- odkrywam, że słuchanie to nie to samo, co usłyszenie kogoś.

Polecam te studia rodzicom, osobom pracującym z ludźmi czyli... każdemu, kto chce mieć lepsze relacje.

 Jarek

ojciec pięcioro dzieci w wieku 6-16 lat

 

 f-icon                              

Komu poleciłabym studia?
- Przyjaciołom
- Znajomym
- Kadrze pedagogicznej w mojej szkole
- Każdemu kto chce mieć dobre relacje z ludźmi,

Co mi się podobało w programie:
- WARSZTATOWOŚĆ
- Wielu prowadzących i różne style empatyczne

Co mi dają te studia?
- Początki pracy nad złością
- Większe zrozumienie samej siebie i otaczających mnie ludzi

Mogę stosować:
- W domu, do dzieci, w relacji małżeńskiej
- W pracy zawodowej

 Pedagog

uczestniczka I edycji

 

                               

Podjęliśmy studia NVC jako małżeństwo. Dzięki temu zyskaliśmy wspólną przestrzeń w której się poruszaliśmy, byliśmy na “jednej fali” - każde z nas rozumiało co się w nas zmieniło, czego się nauczyliśmy. Mogliśmy też wspólnie praktykować nowe sposoby wyrażania siebie, proszenia, dziękowania. Każda z rozmów empatycznych (praktyka, do której zapraszani są uczestnicy studiów między zjazdami) sprawiała że mieliśmy szansę głębiej przepracować różne problemy w naszej relacji. Po każdym zjeździe wracaliśmy do domu z nową wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami - bardziej otwarci na siebie nawzajem i na nasze dzieci. Poznaliśmy też przez ten rok wielu wspaniałych, wrażliwych i otwartych na rozwój ludzi, tęskniących za lepszym światem…Dziękujemy wszystkim za wysiłek zorganizowania studiów w Legnicy i tworzenia uczącej się społeczności.

 Marzena i Sebastian

grupa Porozumienie bez przemocy

 

 f-icon                            Nie ma obszaru życia, w którym wiedza i umiejętności zdobyte na Studiach NVC w Legnicy nie znalazłyby zastosowania: zarówno w relacjach rodzinnych i przyjacielskich, jak i zawodowych. Zdobyte umiejętności pomagają rozwiązywać konflikty, które są nieodzowną częścią życia, w sposób pokojowy, konstruktywny i dogodny dla wszystkich zainteresowanych. Fantastycznie inspirująca była możliwość pracy i nauki pod okiem wykwalifikowanych instruktorów NVC, żyjących na co dzień tym, czego uczą. Studia dają nowe spojrzenie na komunikację, porządkują system wartości, pomagają powrócić do korzeni człowieczeństwa. Baaardzo polecam jako przepełniona wdzięcznością za ten projekt uczestniczka I Edycji.

 

 Katarzyna Pawełczyk

uczestniczka I edycji

 

 f-icon                            Jestem w wielkim świętowaniu i wdzięczności za to, że mogę studiować NVC. Jestem w procesie zmiany, która wywarła na moje życie pozytywne znaczenie. Dzięki wiedzy zdobytej w NVC dostrzegam znaczenie komunikacji empatycznej. Wiem ,że wszyscy mamy te same potrzeby do zaspokojenia. [...] Dziękuję za możliwość doświadczenia/doświadczania studiowania NVC w tak pięknym miejscu. Doświadczyłam obcowania z pięknymi ludźmi z sercem Żyrafy. Świętuję ponieważ straciłam pracę,a dzięki tym studiom nie poddałam się. Żyję w oczekiwaniu na nowe życie. Bez przemocy , złości i w zastanowieniu co to dla mnie jest. ,, Co czuję i czego potrzebuję,,. Bycie w dwójkach lub trójkach empatycznych to przygoda i świętowanie w radości i komunikacji empatycznej. Uczelnia i kadra to dar od życia. Dziękuję . Warto pokonywać ok 480 kilometrów.

 

 Marzena Brac

uczestniczka I edycji

 

 f-icon                            Dziękuję za te Studia NVC, to nie tylko spełnienie moich małych/WIELKICH marzeń ale też TURBO rozwój, na różnych płaszczyznach i w różnych relacjach! To przybliżenie mnie do czucia i współczucia (dla) siebie i innych. Te Studia to dla mnie PRAKTYKA PRAKTYKA PRAKTYKA!!! teorii tylko tyle ile trzeba, ani za dużo ani za mało.

 

 Maria Pękała

uczestniczka I edycji

 

 

Służba zdrowia

 f-icon                              

"Przystąpiłam do rocznej nauki i praktyki NVC z myślą, że jest to nowe narzędzie, które służy nabyciu nowych umiejętności z zakresu kompetencji miękkich. Wcześniej czytałam książki Marshala Rosenberga i miałam poczucie, że są ważne, ale kończyło się na samym przeczytaniu. Już sam Goethe powiedział, że sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze ją umieć stosować.

Przystąpiłam więc do rocznego kursu z NVC, a stosując tą metodę w życiu ze zdziwieniem przekonywałam się coraz bardziej, że ta metoda najbardziej pomaga mi samej. Praktykując metodę Rosenberga przestałam zaprzeczać własnym potrzebom, również lepiej siebie zaczęłam traktować, być dla siebie bardziej wyrozumiała, a żyjąc w zgodzie i coraz bliżej siebie równocześnie znajdowałam coraz to więcej płaszczyzn prawdziwego porozumienia z osobami wokół mnie - moimi bliskimi, pacjentami w pracy, czy przygodnie spotkanymi osobami w życiu.

Dzięki słuchaniu empatycznemu więcej słyszę, a mniej sobie dopowiadam. Moja głowa mniej wytwarza myśli na temat innych, a bardziej wchodzę w buty drugiej strony. Mój nastoletni syn przestał mi powtarzać: Mamo, ty mnie nie w ogóle rozumiesz. W którymś momencie uzmysłowiłam sobie, że chodzi tu o coś więcej niż samo narzędzie komunikacji - że w NVC chodzi o kontakt na poziomie serca."

 Ewa

lekarka,
matka dwójki nastolatków

 

Inne

 


 Małgorzata Rybak modified                              

"Gdyby nie NVC, nie wiem, gdzie bym była. I choć książka Marshalla Rosenberga przeleżała u mnie na półce kilkanaście lat, w styczniu 2018 roku otworzyłam ją po raz kolejny i słowa, jakie tam znalazłam, zaczęły łączyć wszystkie kropki mojego życia. Pochłonęły mnie te treści bez reszty.

Język serca, zwany też językiem życia, jest dla mnie źródłem nieustającego wsparcia i nadziei dla relacji w domu, codziennością porozumiewania się z dziećmi i alternatywą dla niedziałających autopilotów z mężem. NVC to także stały punkt odniesienia dla mojej pracy - tematyki kontaktu ze sobą, granic, potrzeb, budowania więzi opartych o dobrowolność. To sposób na rozumienie siebie, ludzi z kolejki w sklepie i gościa, który trąbi na mnie w korku.

I choć NVC jest nazywane sposobem komunikowania, jest tak naprawdę dla ludzi ożywiającym spojrzeniem na świat, ścieżką do odkrywania własnego człowieczeństwa i bycia z ludźmi na głębinach spotkania i wzajemnego szacunku."

 Małgorzata Rybak

autorka, coach, trener, żona i mama trójki dzieci

https://malgorzata-rybak.pl

 

 f-icon                              

Jestem księdzem katolickim, jezuitą, który od kilku lat działa w przestrzeni internetowej, by w ten sposób uczyć ludzi bycia szczęśliwym. Główną inspiracją dla mnie jest nauczanie Jezusa Chrystusa zawarte w Ewangelii.

Kilku lat temu pod moim okiem powstały wspólnoty Rodzin Empatycznych. Jest to owoc wcześniejszej już fascynacji Porozumieniem bez Przemocy (NVC), którego twórcą był Marshall Rosenberg. Jest to dla mnie nie tylko sposób komunikowania się, ale przede wszystkim sposób na lepsze życie Ewangelią.
Wspólnota "Rodziny Empatyczne" łączy Dobrą Nowinę głoszoną przez Jezusa Chrystusa z Porozumieniem bez Przemocy (Nonviolent Communication), nazywanym też "językiem życia". Nasza główna wartość to miłość – do Boga, do siebie samych i do innych.

Strona internetowa "Rodzin Empatycznych": https://rodzinyempatyczne.jezuici.pl/

Mój kanał na You Tube "Akademia Szczęśliwego Życia - Mieczysław Łusiak SJ" z treściami takimi jak: Ewangelia z komentarzem, Rozmowy o NVC, Postanowienia o życiu bez przemocy, Akademia Miłości Małżeńskiej i Rodzicielskiej oraz Akademia Szczęśliwego Życia: https://www.youtube.com/channel/UCTkVK9LH0DbcBixRmUdospg

Jezuicki Dom Rekolekcyjny "Oaza" w Suchej na Pomorzu, który prowadzę: http://www.sucha.jezuici.pl/

Mieczysław Łusiak

SJ, jezuita

 

 Celina Szumkowska                              

Na jednym ze zjazdów prowadząca warsztaty - Marta Kułaga, powiedziała, że w czasie trwania tych studiów uczestnicy nie powinni podejmować bardzo ważnych, zmieniających życie decyzji, że to trochę czas, gdy system wartości jest w przebudowie. Te słowa zapadły mi głęboko w pamięć… i serce. Doświadczenie Porozumienia bez Przemocy daje szansę na sprawdzenie, co naprawdę jest dla mnie ważne, jakie życie, jaki świat chcę budować. Jednocześnie bardzo doceniam to, że dzięki trenerom prowadzącym te studia, tworzonej przez nich atmosferze, ich uważności na uczestników, proces poznawania NVC i jednocześnie ponownego poznawania siebie, odbywa się z łagodnością i dawką radości oraz humoru.

 Celina Szumkowska

asystentka, mediatorka

https://leance.org/produkt/sesje-mediacji-opartych-na-potrzebach

zapraszam na sesje mediacji opartych na potrzebach

 

 

 
Partnerzy

 


 Leance                              

Jesteśmy otwartą organizacją, która w praktyce realizuje idee turkusu. Tworzymy środowisko sprzyjające efektywnej współpracy i osobistemu zaangażowaniu na rzecz sukcesu firmy oraz naszych klientów. Wprowadzamy zmiany w sposobie pracy, jej organizacji i komunikacji. Mamy przekonanie, że możliwe jest środowisko pracy, w którym ludzie dobrze się czują, pracują z pasją i radością. Mogą podejmować działania, które dla nich mają znaczenie i sens. Wierzymy, że podstawą takiej organizacji jest zaufanie i współodpowiedzialność, które wspiera komunikacja zorientowana na człowieka i wzajemne zrozumienie. Budujemy organizację, w której nie ma hierarchii i kierowników, której struktura i procesy pozwalają na jej zmianę (ewolucję) inicjowaną przez każdego pracownika w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, w której proces decyzyjny jest łatwy, szybki i zrozumiały dla wszystkich oraz gdzie konflikt jest postrzegany jako szansa na usprawnienie działania.

Pełna oferta szkoleń na www.leance.org

Leance

 

 logo_turkusowe_sniadania                              

Czy chcesz się w pełni realizować w miejscu pracy? Czy masz wrażenie, że świat przyśpieszył tak bardzo, że organizacje już nie nadążają? Czy dotychczasowe modele i struktury organizacji są w stanie odnaleźć w świecie szybkiej zmiany? Są organizacje, które pracują inaczej i mają fenomenalne efekty w polskich warunkach. Jako Turkusowe Śniadania jesteśmy społecznością, która zrzesza zarówno praktyków jak i entuzjastów turkusu.

Dołącz do nas i zobacz, że można inaczej i że to się opłaca! https://turkusowesniadania.pl/join/

 Turkusowe Śniadania

 

 

 
Biblioteczka WSM

Wykaz książek (w języku polskim) w bibliotece Uczelni:
1) Marshall Rosenberg "Porozumienie bez przemocy"
2) Lucy Leu "Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia"
3) Marshall Rosenberg "To co powiesz może zmienić świat"
4) Marshall Rosenberg "Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy"

Wykaz książek (w języku angielskim) w bibliotece Uczelni:
1) Morin, Judi "Nonviolent Communication (NVC) Toolkit for Facilitators: Interactive Activities and Awareness Exercises Based on 18 Key Concepts for the Development of NVC Skills and Consciousness"