Komunikacja empatyczna służąca współpracy (NVC)

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje

Nazwa studiów:

Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom - w relacjach, w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC).

Cel i opis studiów:

Celem studiów jest nabycie umiejętności skutecznej i efektywnej komunikacji wspierającej współpracę i porozumienie w oparciu o metodologię NVC.

Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) inaczej nazywane językiem życia lub językiem serca jest narzędziem do komunikacji służącej szeroko rozumianemu porozumieniu z poszanowaniem każdej ze stron. NVC zostało stworzone przez Marshalla B. Rosenberga - psychologa z wykształcenia, nauczyciela i trenera w instytucjach oświaty, mediatora w obszarach objętych konfliktami zbrojnymi i charyzmatycznego działacza na rzecz pokoju.

Proponowane studia podyplomowe zapewniają najwyższą jakość i są unikatowe na rynku, ponieważ:
- prowadzą je w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC
- mają najwyższą na rynku ilość godzin wykładów i i praktyki (210 godzin)
- nastawione są na praktyczne umiejętności - ponad 150 godzin ćwiczeń i warsztatów
- koszt zajęć dla studenta wynosi jedynie 29 zł za godzinę

Adresaci:

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych narzędzi komunikacyjnych i rozwojem świadomości, szczególnie:

- osoby, których praca polega na komunikacji (liderzy, kierownicy, pracownicy działu HR, mediatorzy, coachowie)

- lekarze i pielęgniarki oraz pracownicy sektora medycznego, którzy chcą lepiej współpracować w zespołach i komunikować się z pacjentami

- nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy przedszkoli, opiekunowie w żłobku

- rodzice zainteresowani rozwojem komunikacji między sobą i w relacjach z dziećmi

- osoby, które chcą polepszyć relacje z bliskimi i w związkach,

- osoby planujące certyfikację lub ubiegające się o certyfikat trenera NVC

Korzyści wynikające z odbycia studiów:

- umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce wynikająca z charakteru studiów nastawionych na ćwiczenia i praktykę!

- umiejętność komunikowania się wspierająca współpracę w zespołach

- umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób uwzględniający potrzeby obu stron

- umiejętność zarządzania swoimi emocjami w sposób, który służy porozumieniu i współpracy

- umiejętność przezwyciężania blokad komunikacyjnych

- lepsza komunikacja wynikająca ze zrozumienia potrzeb w kontekście uczuć swoich i innych ludzi np. w środowisku pracy i rodziny

- zaliczenie wszystkich zajęć ze studiów do procesu certyfikacji prowadzonego przez The Center for Nonviolent Communication (www.cnvc.org) (zajęcia prowadzone wyłącznie przez certyfikowanych trenerów NVC)

Wykładowcy:

Wyłącznie certyfikowani trenerzy NVC z uprawnieniami wydanymi przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication).

Filmy poglądowe:
Ilość godzin ogółem: 210
Czas trwania studiów: 2 semestry - 14 zjazdów w sobotę i niedzielę, 1-2 razy w miesiącu
Początek zajęć: 6 -7 listopada 2021 r.
Miejsce odbywania zajęć:

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy

ul. Powstańców Śląskich 3,
59-220 Legnica

Platforma transmisji on-line:

ZOOM (w razie obostrzeń COVID-19)
Wpisowe:

100 zł

Uwaga! W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Koszty kształcenia:

5 600 zł (za 2 SEMESTRY) / 10 płatności po 560 zł

Termin płatności pierwszej raty to 30 września 2021 roku

(dla absolwentów WSM w Legnicy zniżka 200zł)

Możliwość dofinansowania studiów: - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (bliższe informacje w dziekanacie uczelni)
oraz
- https://inwestujwrozwoj.pl - bezpłatne pożyczki na dokształcanie z opcją umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki
Dane do wpłat: WSM w Legnicy
PKO BP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

- formularz zgłoszeniowy
- dowód wpłaty wpisowego 100 zł na konto Uczelni
- ksero dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu)

Ostateczny termin rejestracji: 05 listopada 2021 r.
Osoba kontaktowa: mgr Dorota Florek
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:

76 854 99 33 (wew. 10) - sprawy organizacyjne (mgr Dorota Florek)

502 474 224 - sprawy merytoryczne (Marta Kułaga)

 

 
Program studiów

Moduły kształcenia

postawa/świadomość -
wiedza
umiejętności

GODZINY

wykład

GODZINY

ćwiczenia

Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga.

postawa/świadomość:
- świadomość wzorów własnej komunikacji i możliwości wpływu na nie
- rozpoznawanie, definiowanie i rozróżnianie podstawowych zagadnień związanych z komunikacją takich jak: nazywanie uczuć, określenie własnych potrzeb, definiowanie próśb
wiedza:
- podstawowe założenie NVC
- elementy w komunikacji budujące porozumienie i blokujące je
- neurobiologiczne podstawy powstawania emocji
umiejętności:
- empatyczne słuchanie
- wyrażanie uczuć
- nazywanie własnych potrzeb
- konstruktywne formułowanie próśb
- wyrażanie wdzięczności

4 11

Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu.

postawa/świadomość:
- świadomość własnych ograniczeń w dialogu
- budowanie postawy otwartości na dialog
wiedza:
- znajomość mapy dialogu
- czynniki wpływające na jakość dialogu
umiejętności:
- słuchanie na poziomie obserwacji, uczuć, potrzeb i próśb
- przekierowywanie uważności na poszczególnych uczestników dialogu
- umiejętność wpływu i zwiększenia szans na dialog i wypracowywania wspólnych rozwiązań
- techniki aktywnego słuchania
- mówienie i słyszenia NIE
- słuchanie odmowy
- kontynuowanie dialogu
- prowadzenie dialogu w trudnych sytuacjach -zwiększanie szans konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

11 

Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych

postawa/świadomość:
- świadomość doświadczanych myśli, emocji, potrzeb
- postawa odpowiedzialności za własne konflikty wewnętrzne
- świadomość mechanizmów radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi
wiedza:
- źródła konfliktów wewnętrznych
- elementy zarządzania sobą
- mechanizm projekcji
- drabina wnioskowania Chrisa Arygirysa
- mechanizmy neurobiologicze w doświadczaniu silnych emocji
umiejętności:
- samoakceptacja w trudnych sytuacjach
- nazywania stanów emocjonalnych doświadczanych przez siebie i inne osoby
- przechodzenia przez konflikt wewnętrzny
- nazywanie elementów konfliktu wewnętrznego
- nazywanie stanów emocjonalnych bez obwiniania innych
- analiza wpływu stanu emocjonalnego na jakość komunikacji
- analiza niespełnionych potrzeb stojących za uczuciami

 4  11

Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC.

postawa/świadomość:
- otwartość na nazywanie i doświadczanie konfliktu
- przekonania dotyczące konfliktu
wiedza:
- założenia mediacji NVC
- podstawowe umiejętności mediatora
- fazy konfliktu
umiejętności:
- zastosowanie modelu mediacji
- nazywanie potrzeb obu stron w mediacjach
- formułowanie postanowień mediacji
- tłumaczenie języka oskarżeń na pozytywny język potrzeb i próśb
- znajdowanie wspólnego języka w mediacjach
- definiowanie jasnych i zarazem wykonalnych próśb
- elementy osiągania konsensusu w sytuacjach kryzysowych za pomocą mediacji
- sposoby komunikowania nieprzestrzegania uzgodnień osiągniętych w mediacjach

 11

Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji.

postawa/świadomość:
- świadomość doświadczania złości, poczucia winy oraz wstydu i ich akceptacji
- odpowiedzialność za własne emocje
- otwartość na transformację złości, poczucia winy oraz wstydu
wiedza:
- mechanizmy powstawania złości
- kulturowa rola złości, poczucia winy i wstydu
umiejętności:
- zarządzanie złością
- transformacja poczucia winy
- transformacja wstydu
11 

Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji

postawa/świadomość:
- postawa otwartości i zrozumienie pozaświadomych przekazów komunikacyjnych
- obserwacja własnego poziomu energii, postawy ciała, gestów
- rozpoznawanie i budowanie zaufania do sygnałów wysyłanych przez mózg serca i mózg trzewi
wiedza:
- wpływ niewerbalnego kanału komunikacji na przebieg dialogu
- 3 mózgi w ciele
- język statyczny i język procesu
- trójkąt dramatyczny Karpmana
umiejętności:
- rozpoznawanie i nazywanie doświadczeń ciała
- dostrzeganie i nazywania zmian zachodzących w ciele
- rozpoznawanie wpływu na swój poziom energii
- akceptacja siebie i innych
 4 11 

Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające

postawa/świadomość:
- świadomość w jaki sposób przekonania wpływają na nasz język i zachowania
- postawa otwartości wobec przekonań swoich i innych
- uznanie roli i znaczenia przekonań
wiedza:
- czym są przekonania i w jaki sposób się kształtują
- proces pracy z przekonaniami
umiejętności:
- identyfikowanie przekonań
- nazywanie potrzeb stojących za przekonaniami
- zastosowanie procesu transformacji przekonań
- transformacje własnych przekonań
11 

Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji

postawa/świadomość:
- uznanie własnego wpływu, siły i mocy
- otwartość wobec przekonań dotyczących wpływu, siły i mocy
wiedza:
- rozróżnienie schematów relacji z władzą
- rozróżnienie: przemoc - niemoc - współmoc
- definicja i zagrożenia związane z ochronnym użyciem siły
umiejętności:
- odzyskiwanie poczucia wpływu i mocy w trudnych sytuacjach
- nazywanie sytuacji utraty kontaktu z mocą
- sposoby na radzenie sobie w sytuacjach manipulacji
 4  11

Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności

postawa/świadomość:
- wzmacnianie postawy akceptacji rzeczywistości z jednoczesną akceptacją swoich ograniczeń
- zależność, niezależność, współzależność jako postawy życiowe
- wspieranie postawy współzależności
- wybór jako stan wewnętrzny, opcje jako możliwości
wiedza:
- definicja wyuczonej bezradności - przyczyny i konsekwencje
- rozróżnienie pomiędzy bezsilnością i bezradnością
- model dźwigni wpływu Miki Kashtan
umiejętności:
- tworzenie wewnętrznego wspierającego dialogu w sytuacji doświadczania bezsilności
- definiowanie swoich obszarów wpływu i możliwego wpływu
 4 11 

Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności

postawa/świadomość:
- świadomość kulturowych i systemowych uwarunkowań wstydu i poczucia winy
- otwartość na pozytywne i wspierające aspekty doświadczania wstydu i poczucia winy
wiedza:
- różnice pomiędzy poczuciem winy a odpowiedzialnością
- relacja między wstydem a poczuciem winy
- wina i wstyd w paradygmacie dominacji i paradygmacie partnerstwa
- elementy procesu wspierającego zawieranie i dotrzymywanie umów
umiejętności:
- transformacja poczucia winy w odpowiedzialność w sytuacji konfliktu
- wspieranie współpracowników
- przekazywania informacji zwrotnej bez krytycyzmu i wzbudzania poczucia winy
 4 11 

Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach

postawa/świadomość:
- akceptacja swojego niechcianego wpływu w relacji
wiedza:
- spirala przemocy i spirala pojednania wg Olgi Botcharovej
- elementy procesu uczenia się i zmiany w NVC
- znajomość modelu przepraszania i pojednania wg NVC
umiejętności:
- zastosowanie elementów pojednania
- przyjęcie trudnego komunikatu
- wyrażanie żalu
- uzgadnianie działań naprawczych
 11

Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC

postawa/świadomość:
- gotowość podejmowania roli lidera
- przekraczanie poczucia samotności w rolach lidera
- uwarunkowania roli lidera w kontekstach społecznych i kulturowych
wiedza:
- modele przywództwa
- 4 soczewki przywództwa
- sposoby kształtowania zespołu wg Petera Blocka
umiejętności:
- kształtowanie swoich przekonań dotyczących roli lidera
- podejmowanie zobowiązań, ich zmiana i konfrontowanie się ze zobowiązaniami

11 

Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej

postawa/świadomość:
- własny wpływ na zmianę społeczną
wiedza:
- 5 podstawowych systemów wg Miki Kashtan
- system a pole społeczne wg Otto Scharmera
- modele podejmowania decyzji grupowych - uzgadniania systemowe (systemic consensing), convergent facilitation
umiejętności:
- poszerzenie perspektywy dotyczącej wyzwań o perspektywę systemową
- zastosowanie modelu inicjowania zmiany systemowej
- zastosowanie modelu podejmowania decyzji grupowych w sytuacji szkoleniowej
 4  11

Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu

postawa/świadomość:
- odpowiedzialność za własny dobrostan i za sposoby komunikowania potrzeb
- odpowiedzialność za równowagę w życiu osobistym i zawodowym
- zaspokajanie swoich potrzeb w paradygmacie współzależności
- rola wdzięczności w informacji zwrotnej i rozwoju współpracy
wiedza:
- kulturowe blokady wdzięczności i dobrostanu
- pozytywna neuroplastyczność wg Ricka Hansona
umiejętności:
- praktykowanie wdzięczności
- wyrażanie wdzięczności do siebie i innych
- radzenia sobie z blokadami w wyrażaniu i przyjmowaniu wdzięczności
 4  11

Warunki zaliczenia studiów

Obecność na 93% zajęć (można opuścić maksymalnie jeden zjazd, należy go zaliczyć w formie wyznaczonej przez prowadzącego).

Napisanie pracy na temat “10 rozróżnień kluczowych” i odbycie 20 sesji empatii z osobą z grupy.

   

 
Harmonogram zjazdów

Harmonogram zjazdów

NUMER ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU TRENER
 1  6-7 listopada 2021 Moduł I - Podstawowe założenia komunikacji w oparciu o NVC Marshalla B. Rosenberga mgr Marta Kułaga
 2  20-21 listopada 2021 Moduł II - Mapa konstruktywnego dialogu mgr Brygida Dynisiuk
 3  4-5 grudnia 2021 Moduł III - Samoświadomość w sytuacjach kryzysowych mgr Agnieszka Rzewuska Paca
 4  18-19 grudnia 2021

Moduł IV - Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. Wstęp do założeń i modelu mediacji w NVC

mgr Justyna Dermont-Owsińska
 5 8-9 stycznia 2022  Moduł V - Złość, poczucie winy oraz wstyd i ich rola w komunikacji mgr Ewelina Ragiel 
 6  22-23 stycznia 2022 Moduł VI - Niewerbalny kanał komunikacji mgr Ewelina Ragiel
 7 5-6 lutego 2022  Moduł VII - Praca z przekonaniami. Przekonania wspierające i niewspierające mgr Monika Szczepanik
 8  26-27 lutego 2022 Moduł VIII - Wpływ i poczucie mocy jako elementy świadomej komunikacji mgr Joanna Nowicka
 9  19-20 marca 2022 Moduł IX - Transformacja emocji bezsilności mgr Ewelina Ragiel
 10  2-3 kwietnia 2022 Moduł X - Od poczucia winy do wzięcia odpowiedzialności mgr Justyna Dermont-Owsińska
 11 23-24 kwietnia 2022 Moduł XI - Rozmowy naprawcze - odbudowywanie relacji po działaniach naruszających zaufanie, konfliktach, sporach mgr Brygida Dynisiuk
 12 14-15 maja 2022 Moduł XII - Przywództwo w oparciu o NVC mgr Joanna Nowicka
 13 11-12 czerwca 2022 Moduł XIII - Od zmiany osobistej do zmiany społecznej mgr Marta Kułaga
 14 25-26 czerwca 2022 Moduł XIV - Wdzięczność i podstawy dobrostanu mgr Brygida Dynisiuk

 
Kadra

Zajęcia prowadzą w całości wyłącznie certyfikowani przez CNVC (The Center for Nonviolent Communication) trenerzy i trenerki NVC - mają oni dogłębną znajomość NVC i umiejętność dzielenia się praktyką NVC prowadzącą uczestników do świadomości wpływu na życie, umiejętności komunikowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

 

Opieka merytoryczna: Marta Kułaga

 

Osoby prowadzące zajęcia zostaną opublikowane wraz z harmonogramem studiów.

 

Kadra

mgr Marta Kułaga - kierownik merytoryczny kursu

 

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia. Współtworzę taką rzeczywistość poprzez prowadzenie żłobka i przedszkola Krasnal, współtworzenie Leance, współpracę z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy. Prowadzę indywidualne sesje mediacji i coachingu, wierząc, że każdy z nas może być zmianą, którą pragnie widzieć w świecie. Jestem Certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherką (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentką Szkoły Trenerów komunikacji opartej na empatii (2010 –2013), mediatorką (2016-2017 Kurs mediacji Yorama Mozensona).

 

 zdjecieMarta biale

mgr Brygida Dynisiuk

 

Od 2010 roku zgłębiam Porozumienie bez Przemocy, od 2019 jestem certyfikowaną trenerką w tym nurcie. Fascynuje mnie w jaki sposób język wpływa na to jak się czujemy i jakich dokonujemy wyborów, dlatego prowadzę warsztaty rozwijające umiejętności komunikacyjne, facylituję trudne rozmowy oraz prowadzę mediacje. Rozwój osobisty jest moją pasją i praktyką. Marzy mi się świat, w którym sposobami na rozwiązywanie trudności są zaufanie, dialog i kreatywność.

Specjalizuję się w obszarze rozwoju umiejętności komunikacji i dbałości o jakość relacji i współpracy. Pracuję z osobami i zespołami doświadczającymi trudności w komunikacji, napięć i konfliktów, aby odbudować relacje i zaufanie a także podnieść jakość współpracy i efektywność.

Moja praca jest inspirowana dwiema ideami. Pierwszą jest idea bezprzemocowości (ahimsa) - to zasada moralna, która nawołuje do poszanowanie wszelkiego życia, unikanie wszelkiej przemocy słownej i fizycznej. Druga idea to Sprawiedliwość Naprawcza, stosowana w przypadku rozstrzygania konfliktów i sporów. Jej celem jest odbudowanie relacji i zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie. W przypadku pierwszej idei kontynuuję sposób pracy zapoczątkowany przez Marshalla Rosenberga (www.cnvc.org/about/marshall). Natomiast w przypadku drugiej idei czerpię z doświadczeń i praktyki Dominica Bartera (www.restorativecircles.org/).

 

 Brygida Dynisiuk Trenerzy NVC 300x300

mgr Monika Szczepanik

 

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy. Uznana edukatorka. Pomysłodawczyni i realizatorka takich przedsięwzięć jak: Konferencja Empatii, rodzinne obozy w duchu Porozumienia bez Przemocy, kobiece treningi uważności. Od dwóch lat stoi na czele Społecznej Szkoły Podstawowej „Nasza Dobra Szkoła" opartej na pedagogikach alternatywnych. W swojej pracy korzysta z własnych wypróbowanych narzędzi. Czerpie inspirację z wielu źródeł, ale przede wszystkim korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyk uważności oraz pracy Brene Brown.

 Monika Szczepanik 300x300

mgr Agnieszka Rzewuska-Paca

 

Agnieszka Rzewuska-Paca, Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (NVC), psycholog i coach.

Prowadzę warsztaty i coaching NVC (Porozumienie bez Przemocy) dla osób chcących żyć świadomie, szkół z sercem i organizacji z duszą.
Jako trenerkę pasjonuje mnie temat pogłębiania świadomości siebie, budowanie własnej sprawczości i mocy. Pracując w oparciu o NVC od 2008r. doświadczyłam jak potężną moc mają słowa, a także jak bardzo potrafią nas ograniczać - trzymając w zamkniętym kręgu myśli i przekonań. Dlatego na swoich warsztatach łączę pracę z umysłem, sercem i ciałem. Widzę jak doświadczanie NVC w Ruchu, w kontakcie z ciałem, pomaga ucieleśnić i szybciej zintegrować te narzędzia i filozofię w swoim życiu.
Szczególnym obszarem mojego zainteresowania jest budowanie relacji z dziećmi. Od 2014 roku jestem związana z Przedszkolem i Żłobkiem “Zielona Wieża”, prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz współtworzę program SchoolOfLife.pl, wspierający młodych ludzi w odkryciu swoich darów i tworzeniu drogi życiowej w zgodzie ze sobą.

Agz

mgr Joanna Nowicka

 

Jestem. W różnych rolach dzielę się tym co dla mnie ważne, czego doświadczam i czego się uczę, aby wzbogacać życie. Jako trenerka, mediatorka, coach towarzyszę ludziom w drodze, trzymam przestrzeń, wspieram w pielęgnowaniu autentycznych, pełnych miłości relacji ze sobą i z drugim Człowiekiem. Inicjuję przestrzeń wspólnoty i porozumienia. W uważnej obecności jestem świadkiem cudu wrażliwości, odwagi i połączenia.

Prowadzę grupy praktykujące, wyjazdy rodzinne, treningi i warsztaty świadomej komunikacji oraz sesje indywidualne, coaching, mentoring i mediacje łącząc idee NVC (Porozumienie bez Przemocy) Marshalla B. Rosenberga, IFS (Internal Family Systems) Richarda C. Schwartza, The Work Byron Katie, The Daring Way Brene Brown i Psychologię Zorientowaną na Proces Arnolda Mindella.
Od kilkunastu lat zajmuję się rozwojem osobistym w różnych aspektach i bezpośrednim wpływem przekonań i postawy na jakość życia, a odkąd jestem mamą 11 letniej Lili, szeroko pojętym rozwojem w sferze świadomości rodzicielskiej łącząc idee Porozumienia bez Przemocy i Rodzicielstwa Bliskości, które praktykuję i upowszechniam.
Kompetencje coacha zdobyłam w Szkole Coachingu Lilianny Kupaj oraz podczas intensywnego dwustopniowego treningu „Coaching oparty na potrzebach” z Pernille Plantener. Umiejętności mediatora nabyłam podczas rocznego Studium Mediacji opartych na Porozumieniu bez Przemocy oraz rocznego kursu mediacji z Yoramem Mosenzonem. Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych Porozumienia bez Przemocy oraz Porozumienia bez Przemocy dla Trenerów. Ukończyłam studia podyplomowe Trener Treningu Interpersonalnego - zaawansowane narzędzia trenerskie na SWPS. Wciąż jestem w drodze na ścieżce rozwoju i pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach, grupach i superwizjach oraz studiując różne nurty i kierunki terapeutyczne. Poza konceptem dobra i zła jest przestrzeń – Przestrzeń Porozumienia – tam prawdziwie się spotykamy.

 

JNowicka

mgr Ewelina Ragiel

 

Trener NVC certyfikowany przez The Center of Nonviolent Communication Albuquerque USA, coach i mediator w nurcie NVC, psychoterapeutka w nurcie Analizy bioenergetycznej wg. A. Lowena w trakcie szkolenia, praktyk Emotional Core Perception.

Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii, absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie oraz MBA University of Minnesota – SGH. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie w funkcji finansowej i w branży doradczej. W pracy trenerskiej szczególną wagę przywiązuję do jakości komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz tego, w jaki sposób przetransformować ich negatywny wpływ na siłę i motor działania. Ważne jest dla mnie budowanie dialogu, ponad podziałami, ponad różnicami, w szacunku i uznaniu dla stron. Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z NVC, poczułam, że dotarłam do domu, w którym mogę współdzielić empatię, wzajemne zrozumienie i połączenie na poziomie potrzeb, ponad osądami czy ocenami. Największymi nauczycielami dla mnie każdego dnia są moje dzieci (14 i 5 lat). Mieszkam w Warszawie.

 

JNowicka

mgr Justyna Dermont-Owsińska

 

Z wykształcenia jestem ekonomistką. Wiele lat pracowałam w sprzedaży i tworzyłam nową jakość w obsłudze klienta. W 2014 roku powołałam i nadal prowadzę Fundację Boczne Drogi, obecnie Fundacja MindfulNVC, propagującą wychowanie i edukację bez przymusu. Jestem inicjatorką i współzałożycielką Wolnej Szkoły w Zielonej Górze, opierającej się na założeniach i wartościach edukacji demokratycznej oraz Porozumienia bez Przemocy. Od 2017 roku współprowadzę Spółdzielnię Socjalna Pracownia opartą o idee turkusowych organizacji. Cenię sobie wartość jaką niesie Porozumienie bez Przemocy w rozwoju osobistym, w rozwoju organizacji i wspólnot, we wspieraniu grup i osób indywidualnych w podejściu do konfliktu i podejmowaniu decyzji. Dzielę się swoim doświadczeniem na warsztatach i sesjach indywidualnych. Prowadzę warsztaty dla rodziców i wychowawców, dla szkół i przedszkoli, jednostek penitencjarnych (areszty i zakłady karne), organizacji, osób zainteresowanych poprawą relacji z innymi i samym sobą. W swojej pracy, oprócz NVC inspiruję się również IFS (system wewnętrznej rodziny), jestem przktykiem tej metody na poziomie 2, focusingiem, The Work Byron Katy, socjokracją, holakracją a w wychowaniu podejściem Jespera Juula.

 

 

 
Pytania i odpowiedzi

Jakie korzyści może dać metoda "Porozumienie bez Przemocy" w sektorze służby zdrowia i w innych obszarach?

"Od roku samodzielnie i we współpracy z certyfikowanymi trenerami NVC zgłębiam zagadnienia Komunikacji bez Przemocy. To coś, dzięki czemu łatwiej mi komunikować się z pacjentami, również tymi przeżywającymi duże emocje, będące barierą w komunikacji, pomaga mi to lepiej rozumieć ten najtrudniejszy, roszczeniowy, zły i krzyczący typ pacjenta, zrozumieć jego potrzeby i poprowadzić rozmowę na właściwe tory wzajemnego zrozumienia i szacunku. Jednak, co muszę otwarcie przyznać, poza korzyściami dla moich pacjentów, NVC jest przede wszystkim ochroną dla mnie, narzędziem obrony własnych granic, zadbaniem o swoje potrzeby w kontakcie z drugim człowiekiem, elementem powodującym zmniejszenie stresu komunikacyjnego i frustracji. Polecam w zawodach wymagających bezpośrednich interakcji z pacjentem/klientem, zwłaszcza tym problemowym, a także osobom pracującym z młodzieżą i działającym w zespołach wymagających współpracy."

Kinga Tyszkiewicz, lekarka na pierwszym roku rezydentury z psychiatrii