Publikacje inne

 

Komunikacja, mediacje i negocjacje w pracy pielęgniarki
ekspozycja patogeny 

Publikacja o charakterze skryptu przeznaczona dla studentów, który omawia zagadnienia związane z komunikacją i mediacją w pracy pielęgniarek.                                                                

 

Format: B5
Strony:
Redaktor: dr Maria
J. Zajączkowska     
Data wydania: 2020                          
Cena: -
 Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Ekspozycja zawodowa na potogeny krwiopochodne
ekspozycja patogeny  Publikacja poświęcona problematyce ekspozycji zawodowej personelu medycznego na działanie patogenów krwiopochodnych oraz świadomości tego personelu w odniesieniu do prezentowanej tematyki. Format: B5
Strony: 42
Redaktor: lek. med. Adam Szczeniowski
Data wydania: 2013
Cena: -
 

 

Farmakologia dla pielęgniarek
farmakologia pielegniarka
 
Publikacja o charakterze skryptu przeznaczona dla studentów kierunku pielęgniarstwo, zawierająca podstawowe informacje z zakresu farmakologii, jakie powinna posiadać każda praktykująca pielęgniarka. Format: B5
Strony: 60
Redaktor: dr Krzysztof Burak
Data wydania: 2013
Cena: -
 

 

Znaczenie badania podmiotowego i przedmiotowego w ratownictwie medycznym
badanie podmiotowe przedmiotowe
 
Publikacja jest skryptem przeznaczonym wyłącznie dla studentów kierunku ratownictwo medyczne, który omawia zakres i znaczenie badania podmiotowego i przedmiotowego w diagnozowaniu pacjenta urazowego i nie tylko przez ratownika medycznego. Format: B5
Strony: 56
Autor: mgr Juszyński Paweł
Data wydania: 2013
Cena: -
 

 

Medyczne protokoły postępowania w udzielaniu pomocy przedszpitalnej w Republice Irlandzkiej
medyczne protokoły irlandia
 
Przegląd zoptymalizowanych procedur postępowania ratownika medycznego w trakcie udzielania pomocy przedszpitalnej obowiązujących w Republice Irlandzkiej . Format: B5
Strony: 122
Tłumaczenie: Bogumił Matysiak
Data wydania: 2013
Cena: -
 

 

Kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży
kryzysy dzieci
 
Materiały z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  Kryzysy rozwojowe dzieci i młodzieży Format: B5
Strony: 159
Redaktor:
doc. dr n. med. Edyta Kędra
mgr Iwona Bejster
Data wydania: 2011
Cena: -
 

 

Starzenie się jako zjawisko biologiczne i społeczne
starzenie
 
Materiały z I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Starzenie się jako zjawisko bilologiczne i społeczne Format: B5
Strony: 136
Redaktor: dr n. med. Edyta Kędra
Data wydania: 2011
Cena: -
 

 

Farmakologia dla Ratowników Medycznych
farmakologia rat
 
Skrypt dla studentów Ratownictwa Medycznego Format: B5
Strony: 47
Autor: dr Krzysztof Burak
Data wydania: 2012
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Metodologia badań w pielęgniarstwie
metodologia
 
Skrypt dla studentów studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo Format: B5
Strony: 94
Redaktor: Anna Stodolak
Data wydania: 2011
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

 dzieci
Materiały pokonferencyjne z konferencji na temat: Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, Legnica 31.0.2011 r. Format: B5
Strony: 106
Redaktor: dr n. med. Edyta Kędra
Data wydania: 2011
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Wybrane procedury w zakładach opieki zdrowotnej. Wybrane problemy ekologiczno - zdrowotne
wybrane procedury w zoz  Skrypt poświęcony jest zasadom i procedurom obowiązującym w zakładach opieki zdrowotnej dotyczących takich zagadnień jak dezynfekcja, przechowywanie sprzętu medycznego, postępowanie z odpadami medycznymi. Format: B5
Strony: 57
Autor: dr Wiktor Dżygóra
Data wydania: 2005
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Wprowadzenie do teorii i praktyki pielęgniarstwa psychiatrycznego
wprowadzenie do teorii piel psych
 
W skrypcie omówiona została historia pielęgniarstwa, jak i współczesne drogi rozwoju tej dziedziny. Porusza różne aspekty pracy pielęgniarki oraz wpływy filozofii i nauki na pielęgniarstwo, jak również zagadnienia pielęgniarstwa psychiatrycznego. Format: A4
Strony: 87
Autor: Halina Wojnowska-Dawiskiba
Data wydania: -
Cena: 13,00 zł
Spis treści

 

Farmakologia z elementami chemii leków. Część I
farmakologia cz1
 
Opracowanie jest przeznaczone głównie dla techników farmaceutycznych, kształcących się w szkołach policealnych, a jego układ i zawartość odpowiadają programowi przedmiotu o tytule identycznym z tytułem skryptu. Zawartość I części opracowania odpowiada w zarysie dwóm pierwszym semestron nauczania. Format: B5
Strony: 128
Autor: dr Krzysztof Burak
Data wydania: 2008
Cena: 20,00 zł
Spis treści
Zamów

 

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe
ratownictwo medyczna i zarzadzanie kryzysowe
 
Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się 17-18 pażdziernika 2007 r. w sali konferencyjnej hotelu Qubus w Legnicy. Spotkanie, którego organizatorami byli Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, Cetrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego w Józefowie i Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, dotyczyło tematyki "Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe". W ciągu dwóch dni wygłoszony kilkanaście referatów dotyczących poruszanej tematyki, odbyły się również prezentacje sprzetu ratunkowego. Dzięki tej publikacji mogą Państwo zapoznać się wygłoszonymi referatami. Format: B5
Strony: 133

Redaktorzy:
Jerzy Konieczny
Eugeniusz W. Rogulski
Ryszard Pękała

Data wydania: 2008
Cena: 20,00 zł
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF

 

Choroby wewnętrzne. Ćwiczenia dla studentów ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa
choroby wewnetrzne cwiczenia-Piotrowski
 
Publikacja jest skryptem przeznaczonym wyłącznie dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy. Zawiera informację przydatne dla studentów podczas studiów na kierunkach ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo. Format: B5
Strony: 70
Autor: Wiktor Piotrowski
Data wydania: 2008
Cena: 12,00 zł
 

 

Wybrane zagadnienia z pediatrii i farmakologii klinicznej
wybrane zagadnienia z pediatrii i farmakologii klinicznej
 
Publikacja wyników badania prowadzonego przez jej autora na temat  powikłań ze strony układu moczowego po podaniu pełnokomórkowej szczepionki DTP  u dzieci z osłabioną odpornością.
Format: B5
Strony: 127
Autor: Józef Prandota
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej
- pobierz PDF