Porozumienie z Główną Biblioteką Lekarską

Dnia 6 lipca 2009 r. Uczelnia podpisała porozumienie z Główną Biblioteką Lekarską im. Stanisława Konopki w Warszawie dotyczące udostępniania zbiorów Biblioteki. (wyświetl)