Pielęgniarstwo studia II stopnia

Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje
Nazwa studiów Pielęgniarstwo - studia magisterskie (drugiego stopnia)
Cel studiów Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa
Ilość godzin ogółem

1334 godziny

w tym:
Grupa przedmiotów Liczba godzin zajęć

Nauki społeczne i humanistyczne, w tym:

 • dydaktyka medyczna,
 • zarządzanie w pielęgniarstwie,
 • wielokulturowość w opiece nad pacjentem,
 • psychologia zdrowia,
 • prawo w praktyce pielęgniarskiej,
 • język angielski
278
Zaawansowana praktyka pielęgniarska, w tym:
 • farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych,
 • pielęgniarstwo epidemiologiczne,
 • edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dzieci i ich rodziców,
 • poradnictwo pielęgniarskie i programy edukacyjne,
 • edukacja terapeutyczna przewlekle chorych dorosłych i ich rodzin,
 • zaawansowana praktyka pielęgniarska: w leczeniu chorych z niewydolnością wielonarządową, w leczeniu nerkozastępczym, w leczeniu chorych z cukrzycą, w przewlekłych zaburzeniach psychicznych i ukł. nerwowego, w chorobach onkologicznych, w chorobach układu krążenia, w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych, nad pacjentem z przetoka jelitową, w chorobach przewlekłych – tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, w chorobach przewlekłych – terapia bólu, w chorobach przewlekłych – żywienie jelitowe i pozajelitowe, diagnostyka i terapia endoskopowa, koordynowana opieka zdrowotna, promocja zdrowia, świadczenia profilaktyczne
512
Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa, w tym: praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, statystyka medyczna, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, badania naukowe w pielęgniarstwie oraz informacja naukowa, seminarium dyplomowe 170
Przedmioty do wyboru 174

Praktyka zawodowa

200
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego  -
Czas trwania studiów 4 semestry
Początek zajęć wrzesień 2021 r.
Wpisowe 150 zł, wpisowe jest zwracane w przypadku nieuruchomienia kierunku
Koszty kształcenia
(od 15 września 2021 r.)
3 100 zł / semestr (10 rat x 620 zł/rok)
3 050 zł/ semestr (2 raty x 3050 zł/rok)
3 000 zł / semestr (1 rata x 6000 zł/rok)
Możliwości dofinansowania studiów

STYPENDIA:

 • stypendium rektora (dla 10% najlepszych studentów pokrywa 75-100 % czesnego),
 • stypendium socjalne (dla osób o niskich dochodach pokrywa 150% czesnego),
 • dla osób posiadających decyzję o niepełnosprawności (25% czesnego).

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH. Możliwość dofinansowania i jego wysokość uzależniona jest od:

 • aktualnych naborów w konkursach,
 • miejsca zamieszkania,
 • wielkości firmy w której pracuje student,
 • wieku studenta.

Prosimy o kontakt z kanclerzem uczelni  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu przeanalizowania możliwości pozyskania dofinansowania na sfinansowanie całości lub części studiów.

Kredyt studencki
-  dla kogo: dla osób do 30 roku życia, o dochodzie na członka rodziny poniżej 2500 zł (netto)
- oprocentowanie (na dzień 21-08-2020) około 2,12% / rocznie (2% prowizji w PKOBP + oprocentowanie preferencyjne wg stopy redyskontowej weksli NBP)
- wysokość kredytu: maksymalnie 60 płatności w wysokości (do wyboru) 400, 600, 800, 1000 zł)  (dane z PKO BP)
Więcej informacji na stronie banku  PKO BP png
Data otrzymania pozwolenia 13 marca 2021 r. Decyzja i cerytyfikat
Nr rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

* - terminarze zjazdów dla kolejnych semestrów zostaną podane przed rozpoczęciem danego semestru

Miejsce: Legnica ul. Powstańców Śląskich 3.

Wymagane dokumenty
 • Wypełniony (online) - formularz rekrutacyjny, (formularz można wypełnić na miejscu),
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty - wpisowe - 150 zł (prosimy o dokonywanie wpłat w dniu wypełnienia formularza rekrutacyjnego),
 • Oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 • Oryginał suplementu do dyplomu ukończenia studiów,
 • Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość podjęcia studiów, (w celu otrzymania skierowania na badania prosimy o kontakt z Dziekanatem Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy - badanie bezpłatne)
 • 3 fotografie o wymiarach 37x52 bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
 • Podpisana przez studenta umowa o naukę w dwóch egzemplarzach (wzór).

Szczegółowe informacje dostępne w dziekanacie pod numerem telefonu:

76-854-99-33 w godz 8-16

Wykaz wymaganych dokumentów - pobierz wykaz

Umowa o naukę pdf
Termin składania dokumentów 20 września 2021 r.
Osoba kontaktowa mgr Joanna Strzyżewska
Telefon (76) 854 99 33, 796 996 088
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rekrutacja

formularz1

 
Plan studiów

Plan studiów magisterskich

 
Program studiów