Kurs NVC: Komunikacja empatyczna służąca współpracy

"Komunikacja empatyczna, która uczy współpracy i służy obu stronom - w relacjach, w rodzinie, w pracy, w biznesie w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC)."
może być odbyty w formie Kursu lub Studiów Podyplomowych.

Program jest ten sam, różnice są w formie zaliczenia i w wymaganiach wstępnych, aby uzyskać zaświadczenie o Kursie należy opłacić Kurs i być obecnym na dowolnej liczbie godzin zajęć (zaświadczenie będzie zawierało faktyczną liczbę godzin, na której kursant był obecny).  

Aby uzyskać dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych trzeba mieć wykształcenie wyższe, należy opłacić Studia, mieć 93% obecności na zajęciach (można opuścić maksymalnie jeden zjazd, należy go zaliczyć w formie wyznaczonej przez prowadzącego), napisać pracę na temat “10 rozróżnień kluczowych” i odbyć 20 sesji empatii z osobą z grupy.

Zapisy na kurs i opis kursu znajduje się w zakładce Studia Podyplomowe (jest jeden formularz zapisów na SP NVC i Kurs NVC, należy wybrać formę kształcenia przy zapisach): https://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe/komunikacja-empatyczna-ktora-uczy-wspolpracy