Monitoring aktów prawnych

Monitoring aktów prawnych

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

NAZWA

PLIK

31 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej pdf50
Opinia Konsultanta Krajowego

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

PLIK

6 marca 2022 r.

pdf50