Monitoring aktów prawnych

Monitoring aktów prawnych

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

NAZWA

PLIK

23 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych pdf50
Opinia Konsultanta Krajowego

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

PLIK

6 marca 2022 r.

pdf50