Acta Scholae - czasopisma

 

<

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 27 (1/2023)
okladka 27

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (27)/2023 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zapraszamy do lektury.

Format: B5
Strony: 243
Redaktor tomu:

dr n. med. Ewa Barczykowska

Data wydania: 2023
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 26 (1/2022)
okladka 26

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (26)/2022 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zapraszamy do lektury.

Format: B5
Strony:  151
Redaktor tomu:

dr n. o zdr. Wiesław Zielonka, prof. WSM w Legnicy

mgr inż. Anna Zalewska

Data wydania: 2022
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 25 (1/2021)
okladka 25

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (25)/2021 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zapraszamy do lektury.

Format: B5
Strony: 185
Redaktor tomu:

dr n. o zdr. Wiesław Zielonka, prof. WSM w Legnicy

mgr inż. Anna Zalewska

Data wydania: 2021
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 24 (2/2020)
okladka 24 2

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 2 (24)/2020 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zapraszamy do lektury.

Format: B5
Strony: 115
Redaktor tomu:

dr n. med. Lucyna Sochocka, prof. WSM w Legnicy

mgr inż. Anna Zalewska

Data wydania: 2020
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 23 (1/2020)
okladka 23 1

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (23)/2020 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zimą 2020 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa, która miały charakter interdyscyplinarny i wpisywała się w tematykę związaną z zagrożeniami i potrzebami człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego

W ramach konferencji prezentowane były tematyczne wykłady, odbyły się spotkania oraz ożywione dyskusje naukowców i praktyków.

Rezultatem tej Konferencji są publikacje wchodzące w skład niniejszego Zeszytu Naukowego.

Zapraszam do lektury.

Format: B5
Strony: 109
Redaktor tomu: dr n. med. Ewa Barczykowska
Data wydania: 2020
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 22 (2/2019)
zeszyt naukowy 20

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 2 (22)/2019 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Wiosną 2019 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy odbyły się dwie ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe, które miały charakter interdyscyplinarny i wpisywały się w tematykę związaną z rolą i tożsamością kobiet oraz różnorodnymi aspektami kobiecości dawniej i obecnie.

W ramach konferencji prezentowane były tematyczne wykłady, odbyły się spotkania oraz ożywione dyskusje naukowców i praktyków. Podzielone przedmiotowo sesje naukowe obejmowały następujące obszary zainteresowań uczestników Konferencji: „Zmienna i niezmienna rola kobiety na przestrzeni wieków”, „Status położnej a samodzielność zawodowa w sprawowaniu opieki nad kobietą”, „Historia i etos zawodu pielęgniarki”, „Geneza pozycji kobiet w naukach medycznych” oraz „Świadomość zdrowotna kobiet i ich rodzin”.

Natomiast 18 maja 2019 roku odbyła się konferencja pod hasłem „Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnego świata”. Uczestnicy zaprezentowali referaty w dwóch sesjach naukowych: „Człowiek, jego zdrowie i styl życia priorytetem dla pielęgniarek i położnych” oraz „Pacjent a relacja terapeutyczna i profesjonalizm w opiece pielęgniarskiej”.

Rezultatem tych Konferencji są publikacje wchodzące w skład niniejszych Zeszytów Naukowych.

Format: B5
Strony: 112
Redaktor tomu: dr n. med. Ewa Barczykowska
Data wydania: 2019
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 21 (1/2019)
zeszyt naukowy 20

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (21)/2019 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu środowiska medycznego w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy zorganizowano I Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Medycyna i prawo
w opiece zdrowotnej.” Tematy wiodące Konferencji zasadniczo koncentrowały się wokół aspektów prawnych w praktyce medycznej, a także przestrzeganiu praw i satysfakcji pacjenta z otrzymanej opieki medycznej. Niniejszy numer Zeszytów Naukowych jest zbiorem wybranych materiałów przedstawionych podczas tej Konferencji. Zawiera m.in.:
- syntetyczną analizę pojęcia błędu medycznego oraz rozróżnienie jego rodzajów,
- prezentację podstawowych cech spółki partnerskiej przeznaczonej dla osób fizycznych wykonujących wolny zawód (w tym lekarzy i pielęgniarek),
- aktualne regulowania prawne i wytyczne ekspertów dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
- wybrane przepisy prawne regulujące stosunki między pielęgniarkami a uczestnikami systemu ochrony zdrowia (pacjentami),
- opracowania odnoszące się do istotnych, indywidualnych problemów pacjentów.

Zapraszam do lektury.

Format: B5
Strony: 124
Redaktor tomu: dr n. med. Ewa Barczykowska
Data wydania: 2019
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 20 (1/2018)
zeszyt naukowy 20

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (20)/2018 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

19 kwietnia 2018 roku w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy pod przewodnictwem naukowym dr. hab. n. farm. Zbigniewa Rykowskiego, prof. WSM, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat "Potrzeby i możliwości kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w Polsce i w Europie”.

Niniejszy 20 (1) 2018 już numer Acta Scholae Medicinae Superioris Legniciensis stanowi zbór niektórych materiałów z tej konferencji. Może być źródłem interesujących informacji i inspiracją do przemyśleń. Znalazły się w nim w kolejności zamieszczenia artykuły:
"Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) wyzwaniem w pracy pielęgniarek" - mgr Krystyna Przybyła i Agata Cieżniewska
"Pielęgniarka kolejowa" - mgr piel. Wojciech Piotr Wiśniewski
"Niedożywienie pacjenta jako efekt jego niedokarmienia" - dr Franciszek Krawczyszyn
"Pielęgniarka – psychoterapeuta w geriatrii i onkologii" - dr n. hum. Jerzy Mazurek, mgr piel. Joanna Seregiet
"Rola edukacji w przeciwdziałaniu zaburzeniom psychicznym wśród młodzieży" - prof. dr hab. Elżbieta Łuczak
"Umiejętności edukacyjne w praktyce pielęgniarskiej" - dr Elżbieta Grajczyk

Format: B5
Strony: 88
Redaktor tomu: dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski, prof. WSM w Legnicy
Data wydania: 2018
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 19 (1/2017)
zeszyt naukowy 18 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1 (19)/2017 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

2 grudnia 2017 r. w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy odbyła się pod przewodnictwem naukowym doc. dr n. med. Jolanty Pietras Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Medycyna-Etyka-Człowiek skierowana do naukowców i praktyków z zakresu nauk medycznych, humanistycznych, a także innych zainteresowanych problematyką etyki oraz miejscem człowieka we współczesnej medycynie oraz współczesnym świecie. Kwestie te, zwłaszcza w naukach medycznych stanowią zagadnienie istotne. Współczesna medycyna i jej osiągnięcia stanowią źródło wielu dylematów. Nie sposób zajmować się drugim człowiekiem czy prowadzić badania naukowe pomijając aspekty etyczne. W programie znalazły się zatem wykłady różnych specjalistów, by tematykę naświetlić w sposób spójny i całościowy z wielu stron.

    Niniejszy 19 (1) 2017 już numer Acta Scholae Medicinae Superioris Legniciensis stanowi zbór niektórych materiałów z tej konferencji. Może być źródłem interesujących informacji i inspiracją do przemyśleń. Znalazły się w nim w kolejności zamieszczenia artykuły: dr n. med. Elżbiety Grajczyk pt. Etyka w badaniach naukowych, mgr Iwony Bejster nt. Śmierć pnia mózgu to śmierć człowieka?, lek. med. Bernice F. Taiwo Aspekty etyczne zbiegu cięcia cesarskiego , mgr Jolanty Czajkowskiej Dylematy etyczne w pracy pielęgniarskiej,  mgr Elżbiety Adamkiewicz Klauzula sumienia – podstawy prawne i jej zastosowanie w praktyce pielęgniarskiej i położniczej oraz dr n. hum. Celiny Witkowskiej Predykatory zachowań nieetycznych i antyspołecznych osób nieletnich, pozostających pod nadzorem kurateli zawodowej w Polsce.

Format: B5
Strony: 135
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Jolanta Pietras
Data wydania: 2017
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 18 (2/2016)
zeszyt naukowy 18 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 2(18)/2016 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Nr 2 (18)/ 2016 to przekrojowy zbiór wybranych materiałów z  Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Zdrowie w każdym wieku-od dziecka do seniora, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy. Zawiera prace dotyczące różnych aspektów i dziedzin zdrowia, tj. częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych ze STEMI i ich wpływu na czas od wystąpienia objawów bólowych do wykonania zabiegu angioplastyki wieńcowej, podejścia praktycznego w opiece nad kobietą w okresie menopauzy, prawidłowego funkcjonowania jelit i właściwego żywienia jako gwarantów zdrowia, urazów stawu biodrowego w geriatrii pod kątem zadań Zespołów Ratownictwa Medycznego, zachowań zdrowotnych osób z POChP w kontekście palenia tytoniu, jak również poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także zdrowia psychicznego skazanych odbywających karę pozbawienia wolności z uwzględnieniem konsekwencji długotrwałego odosobnienia.

Format: B5
Strony: 125
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Jolanta Pietras
Data wydania: 2016
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 17 (1/2016)
zeszyt naukowy 17 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1(17)/2016 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Niniejszy numer stanowi zbiór części wystąpień zaprezentowanych na Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. Przygotowanie kadr medycznych do ordynowania leków i wypisywania recept- konfrontacje, lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, która odpowiadając na duże zainteresowanie powyższą tematyka została zorganizowana w siedzibie Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy" w grudniu 2015 r.

Format: B5
Strony: 91
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Jolanta Pietras
Data wydania: 2016
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 16 (2/2015)
zeszyt naukowy 16 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 2(16)/2015 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Tom prezentuje sylwetkę prof. Janusza Bielawskiego- znakomitego chirurga, kresowiaka z urodzenia, lekarza z zamiłowania, twórcy lubińskiej ortopedii, wychowawcy wielu pokoleń lekarzy.

Format: B5
Strony: 49
Redaktor tomu: doc. dr n. ekon. Ryszard Pękała, mgr Czesław Kowalak
Data wydania: 2015
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 15 (1/2015)
zeszyt naukowy 15 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1(15)/2015 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Niniejszy tom stanowi kontynuację rozpoczętej w 2008 roku tradycji publikowania najbardziej wartościowych prac dyplomowych, które powstały w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy. Znalazły się w nim materiały dotyczące wiedzy młodzieży gimnazjalnej z powiatu jaworskiego na temat zaburzeń odżywiania, świadomości społecznej na temat profilaktyki raka jadra wśród mieszkańców powiatu nowosolskiego, prawa do godnego życia i umierania oraz naturalnej śmierci osób w wieku podeszłym, a także jakości życia osób powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Internistycznym Jaworskiego Centrum Medycznego.

Format: B5
Strony: 143
Redaktor tomu: doc. dr Adam Klar
Data wydania: 2015
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 14 (1/2014)
zeszyt naukowy 14 okladka

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 1(14)/2014 ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zeszyt poświęcony zagadnieniom niepełnosprawności i znaczeniu odpowiedniego wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym w ich adaptacji do zmienionych warunków życia.

Format: B5
Strony: 128
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Edyta Kędra, dr n. med. Maria Borczykowska - Rzepka
Data wydania: 2014
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 13 (1/2013)
zeszyt naukowy 13

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 13 (2/2013), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Zeszyt poświęcony konferencji naukowej na temat Ratownictwa Medycznego zorganizowanej przez Wyższą Szkołe Medyczną w Legnicy.

Format: B5
Strony: 77
Redaktor tomu: mgr Wiesław Zielonka
Data wydania: 2013
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 12 (2/2012)
zeszyt naukowy 12

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 12 (2/2012) - wybór prac licencjackich na kierunku Ratownictwo Medyczne, ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS.

Komitet naukowy:
dr hab. Zbigniew Rykowski
prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń
prof. dr hab. n. med. Janusz Bielawski
prof. dr hab. n. med. Stanisław Szymaniec
prof. dr hab. n. med. Stanisław Pielka


Redaktor naukowy:
doc. dr n. med. Edyta Kędra

Format: B5
Strony: 120
Redaktor tomu:
mgr Aleksandra Bartkiewicz
mgr Joanna Kuka
Data wydania: 2012
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 11 (1/2012)
zeszyt naukowy 11 Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 11 (1/2012), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS. Format: B5
Strony: 107
Redaktor tomu: doc. dr n. med. Edyta Kędra
Data wydania: 2012
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 10 (1/2011)
zeszyt naukowy 10 Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 10 (1/2011), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS. Materiały Międzynarodowej Konferecji Naukowej Prestiż zawodowy pielęgniarki w Polsce i w Europie. Format: B5
Strony: 141
Redaktor tomu: mgr Czesław Kowalak
Data wydania: 2011
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 9 (1/2010)
zeszyt naukowy 9 Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 9 (1/2010), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS. Materiały konferecji naukowej Wybrane problemy medycyny naturalnej i farmakognozji. Format: B5
Strony: 110
Redaktor tomu: mgr Czesław Kowalak
Data wydania: 2010
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 8 (1/2009)
zeszyt naukowy 8 Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy nr 8 (1/2009), ACTA SCHOLAE SUPERIORIS MEDICINALE LEGNICENSIS. Format: B5
Strony: 115
Redaktor tomu: mgr Czesław Kowalak
Data wydania: 2009
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Wiedza i doświadczenie pielęgniarki a jej działania promocyjno-edukacyjne
wiedza i doswiadczenie pielegniarki a jej dzialania promocyjno-edukacyjne

Tom I zawiera fragmenty jedenastu prac licencjackich z zakresu działań promocyjno-edukacyjnych. Dwie prace dotyczą zagadnień profilaktyki i edukacji w zakresie raka szyjki macicy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Kolejne cztery koncentrują się na zagadnieniach edukacji pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe: nadciśnienie tętnicze, odleżyny, cukrzyca, stomia jelitowa. Znalazły się tu również pracę dotyczące transplantacji narządów, edukacyjnej roli pielęgniarki na szczeblu powiatów, problemów anoreksji, a także pracę dotyczące wiedzy samych pielęgniarek na temat problemów AIDS i HIV.

Format: B5
Strony: 108
Redaktor tomu: doc. dr Ryszard Pękała
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Jakość życia ludzi chorych i przewlekle chorych a działania pielęgniarki
jakosc zycia ludzi chorych i przewlekle chorych a dzialania pielegniarki

Chorobami przewlekłymi nazywamy w medycynie te, których jedną z podstawowych cech jest długotrwały przebieg. Dolegliwości zdrowotne nie mijają, a wręcz przeciwnie - utrzymują się latami albo nasilają się w miarę upływu czasu. Tom II zawiera pracę których głównym tematem jest poprawa jakości życia pacjenta przy takich schorzeniach jak: choroba niedokrwienna serca, cukrzycy, chorobie Parkinsona, zespole bólowym kręgosłupa, urazie rdzenia kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym, a także pacjentów po zabiegach wyłonienia stomii jelitowej, zabiegu mastektomii, u pacjentów dializowanych, czy po zawale mięśnia sercowego.

Format: B5
Strony: 118
Redaktor tomu: mgr Danuta Wałęga-Szych
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Aspekt pracy pielęgniarki w opiece nad dziećmi
aspekty pracy pielegniarki w opiece nad dziecmi Opieka nad dzieckiem, a szczególnie, nad małym i chorym wiąże się często z koniecznością leczenia stacjonarnego. Większość chorób, szczególnie przewlekłych zmusza do pobytu w placówkach ochrony zdrowia, w których są wykonywane zabiegi, badania przy użyciu aparatów i urządzeń medycznych budzących wśród dzieci strach, przerażenie i niepokój. Tom ten zawiera piętnaście prac z dotyczących takich zagadnień jak: wieloaspektowość opieki nad dzieckiem, problemy opieki nad dzieckiem, promocja prozdrowotna, praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, rola pielęgniarki w środowisku zamieszkania małego pacjenta, choroby alergiczne, a także pracę dotyczącą zmęczenia i stresu pielęgniarki pediatrycznej. Format: B5
Strony: 122
Redaktor tomu: mgr Małgorzata Modl
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Koncepcja pracy pielęgniarki w środowisku pracy, nauki, wychowania oraz rodzinnym
koncepcja pracy pielegniarki w srodowisku pracy

Czwarty tom zawiera dziewięć wybranych prac licencjackich dotyczących różnych aspektów pracy pielęgniarki w szkole, w zakładzie pracy, w domu pacjenta, w środowisku. Znalazły się tu również dwie pracę dotyczące depresji, epidemiologię występowania depresji w latach 2001-2007 na terenie działania jednego z dolnośląskich szpitali dla nerwowo chorych, oraz roli pielęgniarki w sprawowaniu opieki nad pacjentem nerwowo chorym.

Format: B5
Strony: 123
Redaktor tomu: dr Jolanta Bielawska
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Działania pielęgniarki w ratownictwie medycznym
dzialania pielegniarki w ratownictwie medycznym Piąty tom serii zawiera dwanaście prac z zakresu ratownictwa medycznego. Jedna z prac dotyczy zagadnienia pierwszej pomocy i segregacji poszkodowanych. Znalazły się tu również pracę dotyczące zasad postępowania w przypadkach sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego, oraz zagrożeń wynikających z ekspozycji na materiał biologiczny. Kolejne prace przedstawiają zagadnienia organizacyjne ratownictwa medycznego, a także współpracy z ratownictwem górniczym. Kolejne prace dotyczą wybranych jednostek chorobowych z którymi pracownicy pogotowia mają zazwyczaj pierwszy kontakt: choroby układu krążenia objawiające się silnym bólem klatki piersiowej, nadciśnienie, oraz obserwacja i monitorowanie chorych z zaburzeniami świadomości. Format: B5
Strony: 122
Redaktor tomu: doc. dr Adam Klar
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF

 

Wielowymiarowość roli i zadań pielęgniarki w różnych dziedzinach życia społecznego
wielowymiarowosc roli i zadan pielegniarki w roznych dziedzinach zycia spolecznego

Tom ten zawiera dwanaście prac licencjackich, w których autorzy przedstawiają różne role pełnione przez pielęgniarkę w różnych obszarach życia społecznego, z których to obszarów ochrona zdrowia jest jednym z wielu. Poruszane są takie tematy jak realizacja immunomodulacyjnego leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, komunikacja interpersonalna pielęgniarka – pacjent, za szczególnym uwzględnieniem komunikacji z osobami starszymi. Dwie prace dotyczą bardzo trudnych i aktualnych problemów społecznych: alkoholizmu i narkomanii, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Format: B5
Strony: 129
Redaktor tomu: mgr Aleksander Pękała
Data wydania: 2008
Cena: -
Publikacja w wersji elektronicznej - pobierz PDF