Asystent medyczny

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje
Nazwa studiów Asystent medyczny
Forma realizacji zajęć on-line - system ZOOM
Cel studiów Celem studiów podyplomowych jest:
- organizacji i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz finansowania usług medycznych,
- podniesienie kwalifikacji – wiedzy, umiejętności i kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w klinikach, szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych,
- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z organizacją i komputeryzacją pracy gabinetu medycznego,
- poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego a jednocześnie nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości i rozliczania finansowego, procedur oraz pełnej kompleksowej obsługi administracyjnej placówek medycznych: szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich.
Sylwetka kandydata

Studia podyplomowe Asystent medyczny skierowane są do:
- słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać wszyscy absolwenci studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia), którzy są zainteresowani ochroną zdrowia, zdrowiem publicznym, procedurami medycznymi. Szczególnie zapraszamy absolwentów kierunków medycznych, paramedycznych a także innych w szczególności w zakresie zdrowia publicznego i administracji (zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, położnictwo, fizjoterapia, higiena stomatologiczna i inne),
- praktyków, którzy chcą poszerzyć posiadane kompetencje zawodowe
o wiedzę z zakresu administracji i finansów w opiece medycznej,
- osób zarządzających, pracujących w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów podyplomowych Asystent medyczny po ukończeniu kształcenia uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:
- zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia,
- prawa medycznego,
- ekonomiki ochrony zdrowia,
- praw pacjenta,
- ochrony danych osobowych,
- public relations w ochronie zdrowia,
- podstaw psychologii i socjologii pracy, technik negocjacji, komunikacji oraz etyki zawodów medycznych,
- zarządzania i organizacji pracy administracyjnej,
- prowadzenia dokumentacji medycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości,
- ochrony danych osobowych.
Ilość godzin ogółem 180
Bloki Tematyczne

1. System ochrony zdrowia w Polsce.
2. Aspekty prawne działalności leczniczej.
3. Psychologia i komunikacja.
4. Prawa pacjenta.
5. Profesjonalna obsługa klienta - pacjenta.
6. Podstawy anatomii.
7. Podstawy epidemiologii.
8. Badania diagnostyczne.
9. Kompendium wiedzy o lekach.
10. Dokumentacja medyczna.
11. Ochrona danych osobowych.
12. Propedeutyka medycyny.
13. Kodowanie świadczeń i medycznych.
14. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.
15. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia.

Czas trwania studiów podyplomowych

2 semestry - 180 godzin dydaktycznych
Zajęcia odbywają się podczas sobotnio - niedzielnych zjazdów zdalnych
(w godz. od 9:00 do 16:00), średnio raz w miesiącu

Początek zajęć październik 2023 – czerwiec 2024
Wpisowe 85,00 zł
Uwaga! W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Koszty kształcenia

2 800 zł (za 2 SEMESTRY) / 10 płatności po 280 zł

Termin płatności pierwszej raty to 30 września 2023 roku

(dla absolwentów WSM w Legnicy zniżka 200 zł za semestr)

Numer rachunku bankowego PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Terminy zajęć Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem
Wymagane dokumenty - formularz zgłoszeniowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopia,
- 1 zdjęcie
- dowód wpłaty wpisowego 85,00 zł na konto:
PKOBP 38 1020 3017 0000 2102 0468 1161
Termin składania dokumentów 30.09.2023 r.
Osoba kontaktowa mgr Dorota Florek
Telefon 76/854-99-33 w. 10
Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.