Informowanie o zakażeniu Covid

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie obowiązku zgłaszania Władzom Uczelni każdego przypadku zakażenia lub podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 przypominamy, iż studenci WSM w Legnicy zobowiązani są do bezzwłocznego poinformowania pracowników Dziekanatu Uczelni o zaistnieniu powyższej sytuacji.