Postępowanie w nagłych stanach kardiologicznych

Podstawowe informacje

DATA

ORGANIZATOR

OPIS

LINK

 27-28 październik 2021 r.  LINMED

Celem kształcenia, w ramach Warsztatów, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Program Warsztatów został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 16 punktów edukacyjnych. 

[KLIK]