VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Podstawowe informacje

DATA

ORGANIZATOR

OPIS

LINK

8-10 września 2021 r. Wydawnictwo Termedia

W programie m.in.:
- Problemy psychologiczne pacjenta operowanego oraz ich wpływ na relacje z członkami personelu medycznego
- Rehabilitacja szpitalna pacjentów z COVID-19
- Różnice w pracy pielęgniarki operacyjnej na bloku operacyjnym w Polsce i w Wielkiej Brytanii
- Różnice w zakresie obowiązków i organizacji pracy na bloku operacyjnym
- Postępowanie w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu
- Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z udarem mózgu leczonym metodą trombektomii

 [LINK]